Skip to main content

I disse dage skal 28 af landets kommuner i gang med IPS-projektet – et STAR-finansieret projekt med det formål at hjælpe unge med psykiske lidelser med at få en uddannelse eller finde og fastholde et job.

I det følgende redegør vi for seks vigtige grunde til at inddrage et aktivt arbejde med soft skills i processen:

1

Kortlægning af soft skills fremmer troen på at kunne

Til grund for hele IPS-projektet hviler princippet om, at alle, der ønsker arbejde eller uddannelse, skal inkluderes og have chancen.

Et ønske om at ville er imidlertid ikke det samme som troen på at kunne. Deltagere, der har fået ar undervejs af nogle af de ovennævnte udfordringer, kan have meget svært ved at tro på, at de som udgangspunkt har noget af værdi at tilbyde. Den tro kan der dog arbejdes med allerede fra dag 1, blandt andet ved fra starten at udforske deltagerens soft skills (personlige kompetencer).

Alle mennesker – uanset udgangspunkt – besidder personlige kompetencer, blot i kraft af at være dem, de er. De skal frem i lyset, og her taler vi ikke blot om at kunne pege på, at en deltager f.eks. er meget kreativ eller meget spontan. Det handler i lige så høj grad om at hjælpe deltageren med at forstå, hvad det egentlig betyder. I dette eksempel betyder det, at deltageren besidder evnen til at producere originale idéer og evnen til at kunne handle i øjeblikket – begge evner, der hver dag værdsættes på arbejdsmarkedet, og begge evner, der stadig er til stede i deltageren, også selvom en diagnose eller et misbrug måske har fået lov til at overskygge for dem.

2

Gennem deltagerens netværk kan du fremme deltagerens selvværd fra dag 1

”Ordinær beskæftigelse virker fremmende på borgerens selvværd” skriver STAR, men selvværdsarbejdet kan sagtens begynde før beskæftigelsen. Kortlægges deltagerens soft skills via Praice, er det en central del af profiloprettelsen, at deltagerens netværk inkluderes.
Det betyder i praksis, at man ikke blot udforsker hvilke styrker, deltageren selv synes at besidde, men at man også spørger de folk, der kender deltageren godt – deltagerens venner, familiemedlemmer, eventuelt tidligere kolleger, osv. Dette gør, at man får et bredere og mere nuanceret indblik ind i deltagerens kompetencer – men det gør samtidig underværker for deltagerens selvværd i processen. De ser sort på hvidt – og får samtidig papir på – alle de styrker, deres nærmeste ser i dem. Det er en meget boostende oplevelse for de fleste.
3

Med inddragelse af soft skills matcher du arbejde og opgaver op mod det hele menneske

I en vejledningssituation er det ofte oplagt at tage udgangspunkt i deltagerens hårde kompetencer. Har de tidligere gennemført en uddannelse, der kan trækkes på – eller noget erhvervserfaring fra tidligere? Det kan dog være begrænsende blot at trække på de hårde kompetencer, og det kan være decideret udelukkende for sandsynligvis en rum del af deltagerne i IPS-projektet pga. de udfordringer, de kommer med.

Inddrager man til gengæld deltagerens personlige kompetencer, åbner man op for en række muligheder – ikke blot for at kunne tænke nyt, men også for at kunne ramme rigtigt.
Som mennesker trives vi bedst, når vi gør det, vi er allerbedst til. Noget vi finder nemt, fordi det falder os naturligt. En kortlægning af soft skills viser vejen til netop hvad dét vil sige for den enkelte deltager og kommer sågar med forslag – på overordnet job/uddannelsesbasis, men faktisk også nede på opgavebasis.

4

Hurtig jobsøgning kan gå endnu hurtigere og samtidig blive løftet

”Jobsøgning starter hurtigt efter inklusion i IPS. Forhindringer skal ikke først ryddes af vejen” lyder oplægget fra STAR.
Kortlægges soft skills fra start, er jobsøgningen en proces, der både hurtigt og effektivt kan startes op. Deltagerens soft skills viser nemlig sort på hvidt, hvilke personlige kompetencer, der skal slås på i processen – men de kommer også (i hvert fald via Praice) med direkte og øjeblikkeligt anvendelige jobsøgningsværktøjer, der er skræddersyet til den enkelte deltager. Sammen med profilen får man nemlig adgang til bl.a. et skræddersyet, færdigskrevet Soft Skill CV, som deltageren med det samme kan downloade og vedlægge sin ansøgning.
Når deltageren skal til jobsamtale, er der også personlig hjælp at hente i den Jobsamtalerapport, der følger med profilen. Den hjælper deltageren med at kunne bringe sine personlige kompetencer i spil, svare på nærgående spørgsmål omkring dem, og har faktisk også svaret på det klassiske spørgsmål, hvorfor arbejdsgiveren skal ansætte netop dig.
5

Den individualiserede støtte på arbejdspladsen kan styrkes yderligere med afsæt i soft skills

”Individualiseret støtte på arbejdspladsen finder sted, så længe deltageren har behov for det” lyder oplægget i IPS-projektet. Denne støtte kan styrkes ved løbende at inddrage og genbesøge deltagerens soft skills i processen.
Som nævnt tidligere trives vi bedst, når vi gør noget, vi er gode til, og som falder os naturligt. Derfor giver det mening løbende at genbesøge den enkeltes personlige kompetencer og tjekke, om han/hun faktisk får aktiveret disse ude på arbejdspladsen. Ellers er det værd at tage fat i – eventuelt sammen med arbejdsgiver.
Det er også velkendt, at de fleste styrker kan komme med en bagside. Er man f.eks. meget hjælpsom, kan det tage overhånd og medføre, at man glemmer at få sagt fra eller hjælpe sig selv.
Med en Praice Profil har IPS-konsulenten også adgang til en Borgersamtalerapport, der indeholder oplagte spørgsmål at besøge og stille deltageren løbende igennem processen, som vil kunne imødekomme typiske, personlige udfordringer, deltageren kan møde med præcis sin sammensætning af soft skills.
6

Arbejdsgiver kan klædes bedre på til at tage det sociale ansvar

Det er i absolut alles interesse, at deltagerne fastholdes i den beskæftigelse, de sendes ud i – derfor hele den intensive indsats til at starte med. Men det kræver naturligvis noget af alle parter, herunder også arbejdsgiver.
Vælger man at arbejde aktivt med soft skills, kan man hjælpe arbejdsgiver godt på vej fra starten. Man kan nemlig tilbyde direkte indsigt i bedst egnede opgaver til den enkelte deltager, indsigt i hvordan man bedst motiverer den enkelte, hvilken ledelsesstil, den enkelte foretrækker, og hvad der udfordrer den enkelte. Den viden kan arbejdsgiver direkte anvende og derved navigere ud fra, når deltageren starter. Den kommer med forståelse for mennesket bag deltageren, hvordan vedkommende tænker og agerer – og dermed med også bedre forudsætninger for at kunne imødekomme eventuelle misforståelser eller udfordringer undervejs.
Det samme gælder naturligvis lærerne på uddannelsesinstitutionerne, hvis deltagerne går den vej fremfor i job.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan I kan arbejde med soft skills i lige præcis jeres IPS-indsats, så er du velkommen til at række ud og booke et møde med os:

Book et møde og hør mere
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard