Skip to main content

“Suk, endnu en af de der personlighedstests! Når man har taget den ene, har man så ikke taget dem alle …”

Den reaktion er desværre ikke sjælden, når nogen bliver inviteret til at lave en Praice Profil. Mange kan også henvise til flere andre lignende profiler, de også har oprettet, og hvordan der ikke er så meget nyt i dem fra gang til gang.

Alligevel er der dog noget ved Praice, der gør vores profiler anderledes – og de seks vigtigste faktorer i den forbindelse vil vi gerne redegøre for her:

1

En profil med netværksinput

Den største differentiator findes i muligheden for at kunne inddrage sit netværk i profilen. Det er ret enestående for Praice, at den samlede profil ikke blot beror på et selvbillede, men at vi kan kan hjælpe med at kortlægge et menneskes personlige adfærd i forskellige kontekster. Praice tillader inddragelse fra såvel venner, familie og arbejdsrelaterede kontakter.
2

Bygger primært på positiv psykologi

En anden differentiator ligger i vores primære opbygning omkring positiv psykologi - de fleste andre inkluderer også negative sider ved mennesker. Vi redegør en smule for udfordringer og hvad en person mistrives i, men vores udgangspunkt beror i det positive. I menneskets største styrker og kompetencer? Det er også dette, der spørges ind til under selve profiloprettelsen og når netværket inddrages. Vi gør en dyd ud af, at Praice skal være et styrkebaseret værktøj.
3

Enkelthed fremfor alt

Vi adskiller os også ved et bevidst ønske om enkelthed. Vi har udviklet en løsning, hvor det typisk kun tager 5-8 minutter at oprette en profil, og hvor langt de fleste kan være med. Typisk oplever folk ikke at få noget nyt/andet at vide end i profiler fra andre profileringsværktøjer, men vi bringer indsigten i spil på en simplere måde med mere konkret anvendelige værktøjer, et simplere sprog og i kortere rapporter.
4

Kun minimalt behov for tolkning

Fordi vores løsning er mere enkel, kræver den heller ikke ugelange certificeringskurser for eksempelvis beskæftigelsesaktører, der ønsker at arbejde med Praice, for de er ikke afhængige af i samme grad at skulle tolke på profilen overfor den enkelte. Dét, som skal formidles, er let tilgængeligt i rapporterne og på platformen.
5

Den enkelte ejer sin egen data

Slutteligt er det lidt særligt, at det enkelte menneske i Praice ejer sin egen data. Ofte hvis folk tager en profileringstest, så er den betalt og ejet af den virksomhed, som har betalt for den. I Praice er profilen det enkelte menneskes egen. De ejer den selv, kan tilgå den til enhver tid, invitere mere netværk på løbende, og selv bestemme hvem de vil dele den med og hvornår.
6

Praice måler adfærd, ikke personlighed

Vi foretrækker at operere med adfærd, da adfærd er mere direkte observerbart end
en persons personlighed – og når noget er observerbart, er det også nemmere at
måle på.

Vil du gerne læse mere om sidstnævnte, om forskellen på adfærd og personlighed, og hvorfor vi foretrækker at arbejde med adfærd, kan du trykke på følgende knap, der leder dig til en af vores tidligere blogge:

Læs om personlighed vs. adfærd
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard