Skip to main content

De fleste folk er ret modtagelige for tanken om at prøve noget nye og kan finde det meste nye ret spændende. Alligevel ses det ofte, at det kan være svært efterfølgende at få det nye taget i brug og få det implementeret i hverdagens rutiner.

Derfor kan det godt stikke ud, når vi som leverandør af noget af det nye pludselig ser et jobcenter, der nærmest fra dag 1 har fået aktiveret alle 15 medarbejdere i en afprøvning af Praice i en grad, hvor de bare gik i gang med det samme – på tværs af afdelinger, roller og borgertyper – og hvor de ovenikøbet alle (uden undtagelser) kun har givet positive tilbagemeldinger efterfølgende. 109 borgerprofiler er det foreløbigt blevet til på blot 3 måneder, og antallet vokser dagligt.

Det var for nyligt tilfældet i Ballerup Jobcenter, og vi var heldige, at afsnitsleder Henrik Rosenkilde gerne ville dele ud af hans bedste tips og tricks til god implementering af Praice internt – baseret på egen oplevelse og erfaring. De følger her:

1

Et godt forarbejde

En god implementering kræver et godt forarbejde, og det kalder blandt andet på god storytelling. Gør det klart, hvad det her kan det ift. borgerne - det er jo dem, medarbejderne hos os går på arbejde for. I tilfældet her med Praice Pro kan man også tale ind i, hvad værktøjet kan for den enkelte medarbejder, og hvordan det potentielt kan lette deres arbejde. Det skaber lyst og motivation.
2

Hands on

Det var et kæmpe plus, at alle deltagende medarbejdere selv kunne prøve at lave en Praice Profil forud for intro-workshoppen. Det gav en hands-on erfaring med redskabet, og de indbød deres kolleger til at give feedback på profilerne. Det gjorde, at budskabet om Praice hurtigt begyndte at cirkulere, og det affødte også nysgerrighed blandt nogle af de medarbejdere, der endnu ikke var udvalgt til at afprøve Praice. Det gav en god sneboldeffekt.
3

Vis sammenhængen med eksisterende initiativer

Sørg for at få sat Praice ind i en større helhed, inden det bliver søsat. Peg helt konkret på hvor det passer ind i de processer, der eksisterer i dag. Vis hvordan det supplerer alt det andet i arbejdsrutinerne - og gør det for hver enkelt afdeling. De unge hjælper vi f.eks. med at blive klogere på deres kompetencer, andre får jobsøgningsværktøjer, andre gode jobmatch, osv. Det er vigtigt Ikke bare at gå ind og præsentere ”endnu et værktøj” eller blot skrive et par linjer i en mødeindkaldelse.
4

Udvælg medarbejdere, der har lyst

Når et nyt redskab skal afprøves, ligger der også noget i, hvem man udvælger til det. Jeg valgte primært virksomhedskonsulenter, fordi de sidder med rigtigt mange borgere, og de er glade for at tænke ud af boksen og prøve nye ting, der giver mening. Derudover valgte jeg nogle nøglepersoner fra andre afdelinger, der kunne repræsentere de målgrupper, vi synes vi ville have med i første omgang. Vælger man rigtigt, kan man gøre værktøjet selvforstærkende, fordi medarbejderne kan sprede det gode budskab og give andre lyst til også at afprøve Praice.
5

Lad de gode historier sprede sig

Vær opmærksom på de gode historier. Folk deler gerne oplevelser med et redskab helt af sig selv, hvad enten det er ved kaffemaskinen eller til teammøderne. Stop op ved disse, sørg for at de kommer bredt rundt, så de kan inspirere til yderligere brug af redskabet hos andre.
6

Følg op løbende

Sørg for løbende opfølgning. Vis, at du som ansvarlig prioriterer dette værktøj og er oprigtigt interesseret i at høre om deres oplevelser med det. Dette kan foregå på teammøder, men det kan også være 1:1, når man lige går forbi skrivebordet. Hør hvordan det går, besvar eventuelle spørgsmål og adressér eventuelle bekymringer, hvis der skulle opstå nogen.
7

Vær opmærksom på konstruerede sandheder

Man kan som menneske let komme til at danne små konstruerede sandheder - ofte ubevidst - hvis man ikke lige føler trang til at skulle afprøve nye ting. Det kan være, at man havde problemer med at logge på en morgen, og så danner man en fortælling om at systemet ikke virker. Det kan også være, at man har haft en forkærlighed for et andet profileringsværktøj, så man forsøger at undgå at skulle "skifte". Det er vigtigt at udfordre disse "overbevisninger" og holde fast i, at nu skal dette nye redskab altså afprøves, og at al feedback skal afvente reel brug af redskabet. På den måde mindsker man ukonstruktive "synsninger".

Samtlige tips giver rigtig god mening og har som nævnt ført til en god implementering i Ballerup Jobcenter.

Vi takker Henrik for at dele ud af sin erfaring og håber andre finder den inspirerende.

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard