Skip to main content

Kunne du godt tænke dig at kunne afkode en Praice Profil ved blot at se selve cirkeldiagrammet og de højst rangerende soft skills? Så læs med her, hvor vi deler, hvordan vi typisk selv tilgår opgaven.

Måske det vil hjælpe dig, der er mere nysgerrig på din egen profil – eller dig, der i det daglige coacher og vejleder andre og har behov for at give tilbagemeldinger på Praice Profiler.

Det er i virkeligheden ikke så kompliceret – det handler om at starte oppefra og arbejde sin vej ned i detaljerne:

De to hjernehalvdele

Glem for en stund de enkelte ord og kig helt overordnet på cirkeldiagrammet og farvefordelingen.

Hvis profilen er overrepræsenteret ved den venstre hjernehalvdel, som hos Praice er kendetegnet ved den grønne, blå og lilla adfærdstype, har man som oftest at gøre med en person, der godt kan lide tid til refleksion, bearbejdning og eftertanke. Personen har gerne en forkærlighed for data, for fakta, for målbar information – og er ofte stærkt styret af fornuft og logik.

Er profilen til gengæld overvejende karakteriseret ved den højre hjernehalvdel, som hos Praice er repræsenteret ved den gule, orange og røde adfærdstype, har man som regel med et menneske at gøre, der typisk bedst trives i samspil og samvær med andre mennesker. I den højre hjernehalvdel finder man fantasien, det legende og det kreative. Mennesker, der er primært benytter højre hjernehalvdel har ofte også en veludviklet intuition.

Adfærdstyperne

Kig herefter på den eller de farver, der er mest dominerende i cirkeldiagrammet.

Den gule adfærdstype er den udviklende type. Her har vi at gøre med en meget energisk person, der ofte er kendetegnet ved konstant at få nye, originale idéer, og som godt kan lide, når der sker noget. Personen er ofte meget både umiddelbar og intuitiv.

Den orange adfærdstype er den inkluderende type. Personen er typisk en rigtig menneskekender – et positivt og optimistisk menneske, der kan møde alle i øjenhøjde og hurtigt spotte andre menneskers styrker og potentiale.

Den røde adfærdstype er den tolerante adfærdstype. Personen er typisk meget opmærksom på andre mennesker, meget hjertevarm og motiveres af at kunne gøre en forskel for andre. Denne type fungerer særligt godt i teams, hvor de udmærker sig med en god, harmonisk tone.

Den lilla adfærdstype er den fokuserede adfærdstype. Personen kerer typisk for detaljen, værdsætter omhyggelighed og kan koncentrere sig længere end de fleste. Typen befinder sig godt i specialistroller og foretrækker at arbejde alene, men vil gerne dele ud af sin viden i en rådgivende rolle.

Den blå adfærdstype er den vurderende type. Personen kan lide at analysere og tænke strategisk og værdsætter god tid til at veje for og imod, før der handles. Typen er ofte god til at spotte afvigelser, stille spørgsmålstegn ved ting og på den måde sikre det bedst mulige resultat til slut.

Den grønne adfærdstype er den realiserende type. Personen er som oftest meget organiseret og strukturet og kan skabe overblik og lave handlingsplaner ud fra selv de mest komplicerede udgangspunkter. Vedkommende er god til at eksekvere, tage praktisk fat og foretrækker at gøre det ud fra faste processer.

Kombinationen af adfærdstyper

Det kan være fristende at fordybe sig i den mest fremtrædende adfærdstype, men de fleste er sammensat af flere dominerende adfærdstyper. His Praice er en adfærdstype dominerende, hvis den er repræsenteret ved 17% eller mere i en profil.

Der kan ligge interessant indsigt i den pågældende profils kombination af adfærdstyper. For eksempel kan vi her dele tre hyppige kombinationer, der ofte går igen:

Den gule og den lilla adfærdstype

Er en person kendetegnet ved mere end 17% på både den gule og den lilla adfærdstype, betegner vi dem gerne som “hjernemennesker”. De kan lide at tænke på egen hånd, og de motiveres ved at bidrage med noget, de har tænkt sig frem til. Det gule element er gerne energien til udviklingen og det lilla element er den kendetegnende specialistviden.

Den blå og den orange adfærdstype

Er en person kendetegnet ved mere end 17% på både den blå og den orange adfærdstype, betegner vi dem gerne som “fremdriftsmennesker”. De kan begge lide at arbejde med processer der gå i retning af fremdrift og forbedring: Den blå søger den faglige forbedring, hvor man ser hullerne i osten, og den orange arbejder med den menneskelige forbedring, hvor man søger større udnyttelse af de menneskelige ressourcer.

Den røde og den grønne adfærdstype

Er en person kendetegnet ved mere end 17% på både den røde og den grønne adfærdstype, betegner vi dem gerne som “driftsmennesker”. Begge arbejder og ynder at fokusere på det eksisterende: Den grønne tænker inde i boksen og arbejder med at forfine de processer der allerede er givet indenfor nogle fastsatte rammer. Den røde tænker på de mennesker, der skal indgå i et konkret samarbejde, og hvordan det eksisterende team bedst kan sameksistere.

De enkelte soft skills

Først nu er det tid til at fokusere på de enkelte soft skills. Denne øvelse er vigtig, da nuancerne ligger gemt her. Man kan eksempelvis godt støde på en profil der er markant defineret ved den gule adfærdstype, uden at det betyder, at vedkommende er kreativ. Måske det gule element består af det intuitive eller det energiske. Man skal derfor passe på ikke at glemme de enkelte soft skills.

Sidder du ved en skærm og har profilen åben på en platform, er det også en god idé i denne forbindelse at prøve at slå netværkets feedback til og fra. Hvordan ændrer cirkeldiagrammet sig, og hvad siger det om personen i de forskellige sammenhænge?

Husk i denne forbindelse – ligesom det gælder under hele afdækningen af profilen – at der ikke findes en rigtig eller en forkert profil. Står ordet Venlig langt nede på listen, eller har en profil meget lidt rød i sin profil, betyder det ikke, at vedkommende ikke er kendetegnet derved. Det betyder blot at vedkommende er mere kendetegnet ved noget andet.

Bliv endnu klogere

Har du lyst til at vide mere om de 6 adfærdstyper, kan vi henvise til vores Adfærdstypeguide. Alle profiler med Premium-adgang kan hente den under Rapporter på platformen, og er man Praice Pro-bruger kan den hentes fra virksomhedsplatformen.

God fornøjelse med at udforske!

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard