Skip to main content

Vi vil i følgende afsnit tage jer gennem, hvad AutoScreen er og kan.

Hvad er en screening?

En screening foretages, når der er flere ansøgere end dem, som bliver kaldt til jobsamtale. Ved screening forstås her, hvordan virksomhederne vælger/fravælger de kandidater, som skal inviteres til jobsamtale. Jo flere medarbejdere, der ansøger en given stilling, desto mere central bliver screeningen. 

Virksomhederne har én eller flere tilgange til denne screening, hvilket ofte gør det ugennemskueligt for den jobsøgende.  

Praice AutoScreen

Derfor har Praice udarbejdet AutoScreen, der skal gøre screeningprocessen enklere. Det gælder både for jer som skal rekruttere flere kandidater, men også dig som jobsøger. Helt enkelt er AutoScreen et integreret adfærdsbaseret testsystem. Det er også et Applicant Tracking System (ATS) til dig som arbejder med Talent Acquisition eller ansætter egne medarbejdere i brancher med call-centre, detailhandel, hotel- og restauration, sæsonarbejdere m.v., alle med et højt volumen i ansættelser og ansøgninger. Et godt eksempel på det er Illum. 

Illum casen

Illum er én af de mange virksomheder, som vi har hjulpet med at effektivisere rekrutteringsprocessen.  

Vi har i den forbindelse fået en kommentar fra Claus Moll, HR-Chef i Illum: 

”Praice har udfordret os meget på den klassiske kandidatvurdering og med AutoScreen screener vi nu kandidater efter adfærd fremfor CV og erfaring. 

Det giver ILLUM et anderledes felt med større diversitet, det bryder vanetænkning og udelukker forskelsbehandling – og det er nemmere for os at fokusere på det, som kunden i sidste ende kan mærke, når de står i butikken.” 

–       Claus Moll – HR-chef i Illum  

Læs Illum casen   

Unbiased rekruttering 

Det er vores erfaring at mennesker screener med ubevidste forudindtagne antagelser i et CV. Det gør AI og data ikke. Derfor er AutoScreen bygget op om adfærdsdata. Med denne data hjælper vi jer med at finde den eller de rette kandidater.  

AutoScreen sikre jer dermed nuancerne af jeres kandidater. Det sker gennem de 6 arketyper, 36 Soft Skills og en 360 graders vurdering.  

Ved at give jeres kandidater mulighed for at få en 360 graders vurdering af deres netværk. Slipper I for at de generaliserer sig selv, eller at de forsøger at tilpasse deres svar efter det specifikke job.  

Med AutoScreen får I derfor:  

  • Automatisk screening, der sikrer det mest relevante kandidatudvalg 
  • Stor tidsbesparelse i screeningsprocessen 
  • Øget performance af nyansatte 
  • Større diversitet igennem unbiased screening 
  • En bedre ansøgningsproces for kandidaterne 

Få hjælp til AutoScreen af Nadia 

Vores Customer Succes Manager Nadia er ekspert i Praice og AutoScreen. Hun kan derfor hjælpe jer med at komme i gang med at bruge Praice, så I føler jeg helt trykke ved at bruge AutoScreen.  

Nadia, fortæller om opstarts processen til AutoScreen:  

“Jeres AutoScreen er baseret på data fra jeres medarbejderes Praice profil. Denne data bliver sat op imod hinanden. På den måde kommer jeres ideal profil til at være baseret på jeres nuværende medarbejdere. Vi hjælper jer også med at være opmærksom på, hvilen profil I søger. Søger I for eksempel en sælger, er det vigtigt at jeres ideal profil indeholder den gule arketype, som er den udviklende og har et højt drive.  

Vi tilstræber os at optimere processen, så I får den bedste oplevelse ved at bruge Praice. Screeningprocessen skal være effektiv, enkel, databaseret, og så unbiased som muligt. 

Har vi vækket din nysgerrighed?

Hør mere om AutoScreen  her.

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard