Skip to main content

Ban vejen for hurtig og succesfuld beskæftigelse

Praice tilbyder konkrete værktøjer til beskæftigelsesaktører, så de med afsæt i den enkeltes bløde kompetencer kan hjælpe landets ledige i job.

KAMPAGNE - Prøv Praice i 12 uger for 12.000 DKK

”Hvad er du god til?”

Det er et enkelt spørgsmål, men de fleste har svært ved at sætte ord og betydning på deres største styrker. Det gør det svært at stikke ud i en ansøgerbunke – og tilsvarende svært for virksomheder at screene efter.

Praice tilbyder mulighed for:

  • 360º personlig kompetenceafklaring af de ledige, inkl. netværksvalidering
  • Databaseret indsigt i egnede jobmatch baseret på den enkeltes personlige profil
  • Konkrete og skræddersyede værktøjer, der understøtter hele den lediges jobsøgningsproces
Nadia Langfeldt
Erhvervsmentor / Indsats ApS 

Jeg har oplevet at kandidater, der før har haft rigtigt svært ved at skrive sig ind til en jobsamtale, nu bliver kaldt ind til samtaler på stribe, efter at de er begyndt at medsende deres Soft Skill CV

Jette Teichmann
Driftsleder / Indsats ApS

“Jeg har endnu til gode at møde en borger, der ikke kunne lave en Praice Profil”

Kim Georg Brynningsen
Adm. direktør / Indsats ApS

“Med Praice sparer vi tid i arbejdet med borgere, ofte flere timer. Praice spæder til effektiviteten uden at der slækkes på nærværet”

En enkel og effektiv løsning, der fungerer på tværs

Ud fra et ønske om at Praice skal være for alle, er værktøjet bygget på et princip om enkelthed – i både brugeroplevelse og sprog. Det gør, at vi i dag kan tilbyde jobcentrene én løsning, der kan benyttes på tværs af alle ledighedsgrupper.

Samtidig er Praice 100% åben for integration med andre digitale løsninger, da vi tror på, at den bedste borgeroplevelse opstår, når borgeren kun skal logge på én platform. Det er derfor, vi også er medlem af leverandørnetværket JobTech.

Jobcentrene
– ser Praice som et vigtigt supplement til deres beskæftigelsesindsats på tværs af alle ledighedsgrupper

A-kasser og uddannelsesinstitutioner
– bruger Praice som tilbud til dimittender og elever, der skal skille sig ud i ansøgerbunken

Anden Aktører
– bruger Praice som samtaleværktøj, som effektiv hjælp til borgernes jobsøgning og til datadrevet jobmatch

Datadrevet jobmatch

Praice gør det muligt for landets dygtige beskæftigelseskonsulenter at supplere med reel data, når de skal vurdere egnede jobtyper til borgerne.

På baggrund af analyser af 15.000+ jobmatch kan Praice nemlig ikke blot tilbyde indsigt i, hvordan den enkelte borger agerer som medarbejder på en arbejdsplads, men også forudsige egnede job- og opgavetyper baseret på den enkeltes profil.

KAMPAGNE - Prøv Praice i 12 uger for 12.000 DKK

“Det er et knaldgodt værktøj. Vi bruger det med kursisterne og ser virkelig den effekt, det har at blive anerkendt af sit netværk”

Camilla Nymark
Underviser/coach ved Vordingborg Kommune

“Vi ser et kæmpe potentiale i at bruge Praice til vores ledige borgere i Svendborg Kommune”

Ole Mortensen
Virksomhedskonsulent ved Svendborg Kommune

Hvad koster det?

Praice tilbyder fleksibel prissætning efter ønske og behov og kan således erhverves i form af enten en “klippekortsmodel” eller som årligt abonnement.

Alle priser er eksklusiv moms, og inkluderer et ubegrænset antal brugere, samt teknisk support på både dansk og engelsk.

  • Onboarding: 7.500 DKK
  • Klippekort – 1 profil: 500 DKK
  • Klippekort – 10 profiler: 4.000 DKK
  • Klippekort – 25 profiler: 8.000 DKK
  • Klippekort – 100 profiler: 25.000 DKK
  • Årligt abonnement (ubegrænset antal profiler): 2 DKK per bosat borger i kommunen
Prøv Praice i 12 uger for 12.000 DKK

Tina står klar til at fortælle dig endnu mere om, hvordan Praice kan hjælpe dig i din beskæftigelsesindsats

Book et møde