Skip to main content

Dansk praksis

I Danmark er det udbredt at inkludere et billede på sit CV, når man søger job. Det lader sig afspejle i de fleste danske CV-skabeloner, og det er ofte en anbefaling på jobsøgningskurser.

Undersøgelser viser også, at det i Danmark kan svare sig. TEMP-TEAM Danmark har for nylig lavet en meningsmåling, der viser, at 75% af arbejdsgiverne fortsat foretrækker det. Det samme gælder de fleste andre europæiske lande. Det ser dog hurtigt anderledes ud, hvis man kigger på andre dele af verden.

Stor forskel fra marked til marked

Sandheden er nemlig, at meningerne på et globalt plan er delte. Ifølge en artikel fra Graduateland er det ikke som udgangspunkt velanset at inkludere et billede, når man søger job i Storbritannien. Det samme gør sig gældende i Sydafrika, og i USA vil hele 80% af arbejdsgiverne helt undlade at tage din ansøgning i betragtning, hvis dit CV inkluderer et billede, medmindre det specifikt er efterspurgt i jobopslaget. LinkedIn maner af samme grund til stor forsigtighed ved brug af billeder på CV’et.

Hvad deler vandene?

Ræsonnementet for at inkludere et billede er ofte relativt enslydende – man viser, at man kan fremstå professionel og imødekommende, man kan skabe noget tryghed hos arbejdsgiveren og måske samtidig skille sig ud i ansøgerbunken.

Når man andre steder taler imod, er det af flere grunde. Er billedet f.eks. overhovedet relevant for det job, der søges? Derudover tager det plads på de 1-2 sider, man bør forsøge at begrænse sit CV til. Man skal også huske på, at en typisk arbejdsgiver kun bruger få sekunder på at skimme hver ansøger, vil man så ikke hellere have opmærksomheden på kvalifikationer fremfor udseende? Og sæt nu arbejdsgiveren ikke kan lide billedet. Det er nemmere at give et godt førstehåndsindtryk når man mødes ansigt til ansigt end via et billede.

Det tungeste argument imod billede på CV’et ligger dog et andet sted: man vil minimere bias.

Rekruttering fri for bias

Når man – særligt i USA – er imod at inkludere billede på CV, skyldes det primært et ønske om at undgå diskrimination. Som også jobportalen Indeed gør opmærksom på, er det ulovligt i USA at diskriminere på baggrund af køn, race, alder og andre ting, som er tydelige at få øje på via et billede. Rekrutteringspartnere fjerner bevidst billeder fra kandidatpræsentationer, inden de gives videre til virksomhederne, af samme grund.

Denne måde at tænke på er heller ikke ny herhjemme, trods den fortsatte præference for billedet på CV. Der hersker et større og større fokus blandt særligt de store virksomheder på at rekruttere bredt, på inklusion, diversitet og mangfoldighed. En undersøgelse fra Ballisager viser tilmed, at dette fokus er voksende.

Valget er dit

I sidste ende er valget om at inkludere billede ens eget. Vi anbefaler en individuel stillingtagen fra gang til gang i forhold til både det marked, man søger på, den pågældende virksomhed der søges ind i, og den stilling, man søger.

For at kunne imødekomme begge ønsker, har vi hus Praice for nylig gjort det muligt selv at vælge, om man ønsker billede på sit Soft Skill CV eller ej. Det styrer man selv, når man printer ud fra vores platform.

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard