Skip to main content

Kære HKH Kong Frederik den 10. af Danmark,

Vi skriver til Dem på vegne af en dansk virksomhed ved navn Praice, der specialiserer sig i kortlægningen af menneskers personlige kompetencer. Vi vil gerne indledningsvis og i al ydmyghed ønske Deres Majestæt et stort tillykke med overtagelsen af tronen som Danmarks nye regent.

Vi blev i anledningen af tronskiftet nysgerrige på, hvad vi som almene danskere egentlig så som Deres Majestæts allerstørste styrker og valgte derfor at benytte vores eget udviklede soft skill software til at indhente svaret derpå fra et udsnit af befolkningen.

29 danskere har givet deres input, og det er på baggrund af deres samlede opfattelse, at vi nu i al ydmyghed kan tegne det følgende billede af, hvad Deres profil viser.

En konge, der mærker efter – og som ikke er bange for at gå forrest

Majestætens profil viser en dominerende højre hjernehalvdel. Det vidner gerne om, at De foretrækker at være meget ude blandt andre mennesker, er nysgerrig på hvad der kan opstå i interaktionen med andre, og at De kan lide at lege og bruge Deres sanser og fantasi.

Samtidig vil De sandsynligvis have en tendens til at navigere i livets større beslutninger på baggrund af Deres indre kompas, og på hvad der føles rigtigt, fremfor hvad fornuften måske ville foreskrive.

De er en tolerant og inkluderende person for hvem det betyder meget, at alle bliver hørt, og ingen bliver glemt eller gemt. Ifølge Deres profil bryder De Dem virkelig ikke om højtråbende eller arrogante typer, der udelukkende tænker på deres egne muligheder for succes – især ikke, hvis det sker på bekostning af andre.

De absolut stærkeste personlige kompetencer

I det følgende redegør vi for Hans Majestæts allerstørste personlige kompetencer ifølge de i undersøgelsen 29 deltagende danskeres øjne. Kompetencerne præsenteres i rangeret rækkefølge, hvor den øverste er den allermest kendetegnende:

Imødekommende

Deres Majestæt bliver særligt fremhævet for Deres evne til at møde mennesker med oprigtig interesse. Det symboliserer åbenhed og en vilje til at være tæt på folket. Det er sandsynligvis i kraft af særligt denne kompetence, at De ofte får prædikatet en "folkets konge". Hofreporter ved Billed-Bladet Trine Larsen er citeret for at have sagt: ”Jeg har endnu ikke mødt den person, der har mødt kronprinsen personligt, som ikke var meget begejstret bagefter.” Oplevelsen forstærkes af de mange tv-udsendelser, som De har deltaget i, der alle bevidner et meget veludviklet talent for at kunne tale med alle mennesker, uanset baggrund, på en ganske naturlig måde. De møder ganske enkelt alle i øjenhøjde.

Ydmyg

Hos Praice definerer vi ydmyghed som evnen til at handle respektfuldt og beskedent. Det er en vigtig egenskab for en konge, da det kan skabe forbindelse med befolkningen og vise, at monarkiet forstår og værdsætter folkets behov og perspektiver. Det er en personlig kompetence, som vi ved, De blandt andet har fået med fra Deres forældre. De har tidligere udtalt: »I mødet med andre kulturer kan man både være stolt og være ovenpå i forhold til ens egen kultur. Men man kan også - sådan er jeg opdraget - være lyttende, nysgerrig og en lille smule ydmyg.«

Modig

En konge som symbol på mod kan give folk tro og håb, især i vanskelige tider. Derfor er det en særdeles positiv personlig kompetence at blive anerkendt for. Deres Kongelige Højhed har om nogen udvist stort mod igennem livet - mod til at turde stå på Deres, og mod til at gå Deres egne veje. Det viste De måske særligt ved ansøgningen til Frømandskorpset i 1995, hvor kun 3-4 ud af 300 ansøgere ender med at gennemføre. Men De tog chancen, De gennemførte - og De gjorde det uden særlige privilegier.

Venlig

Deres Kongelige Højhed roses også for evnen til at omgås andre på en empatisk og respektfuld måde. De er en værdig og en vigtig repræsentant for vores nation, når De deltager i ceremonielle og officielle begivenheder både indenlands og udenlands. Samtidig er både De og Deres hustru, HKH Dronning Mary aktive i velgørenhedsarbejde og udviser stort samfundsengagement. Det fremmer velstand og trivsel på tværs af og til gavn for hele nationen.

Ansvarsfuld

Deres Majestæt roses for sin ansvarsfuldhed. De er en konge, der er sin særlige forpligtelse meget bevidst, hvilket også var tydeligt i Deres tale til Deres mor, HKH Dronning Margrethe, ved hendes regentjubilæum, da De understregede hvordan De ville "føre skibet videre med ære og med omhu." Deres ansvarsfuldhed er en egenskab, som Deres mor også har rost Dem for. "Han er opdraget til rollen som Danmarks konge," har hun tidligere sagt. "Når man er tronfølger, så er man opvokset med den viden om at man er tronfølger. Men vi er forskellige, og vi bruger vores evner forskelligt." Nok er I forskellige, men ansvarsfølelsen har I begge.

Anerkendende

At være anerkendende som konge kan skabe en vældig følelse af værdighed og stolthed blandt befolkningen. Netop anerkendende er endnu en af de fremhævede kompetencer ved Deres Majestæt, og det er i sandhed en kompetence, vi ofte ser Dem trække på. De sender særlige og anerkendende hilsner, når danske sportsudøvere er ude og kæmpe for medaljer, De uddeler årlige priser sammen med Deres Hustru, der hylder både kultur og socialt engagement på tværs af hele kongeriget, De tjener stolt danske virksomheders interesse i udlandet ved erhvervsfremstød, og også i rollen som far synes De at være lige dele kærlig, støttende og anerkendende.

Listen over Deres Majestæts personlige kompetencer går naturligvis langt ud over de her fremhævede. Det samme gælder eksemplerne på hvordan De udviser disse kompetencer.

Deres Kongelige Højhed, De nyder stor popularitet blandt danskerne – af god grund. Deres samlede kvaliteter bidrager til at opbygge tillid, respekt og en følelse af fællesskab i nationen. De bidrager til at definere monarkiet som en institution, der forstår, støtter og repræsenterer folket.

Vi opererer i Praice med et særligt Soft Skill CV, som er en præsentation af, hvorledes testpersonen – i dette tilfælde Deres Kongelige Højhed – skaber værdi på en arbejdsplads. Vi vil gerne afslutningsvis citere en bid fra Deres Soft Skill CV:

“Det betyder noget for Dem, at folk taler pænt til hinanden og giver hinanden plads. De tror på forskellighed som en mulighed for udvikling fremfor en forhindring for et fornuftigt samarbejde.

Som person går De meget op i at møde andre personer med tillid og tro på, at alle kan bidrage med noget positivt. Det er blot et spørgsmål om at sætte fokus på det, der virker.”

Det kan kun gøre enhver dansker fortrøstningsfuld for tiden der kommer med Dem bag roret.

Vi ønsker Dem al held og lykke.

De ærbødigste hilsner,

Teamet hos Praice

 

 

 

Kilder:
https://www.euroman.dk/mennesker/udbryderkongen
https://www.bt.dk/samfund/kronprins-frederik-denne-egenskab-vil-jeg-give-videre-til-mine-boern
https://nyheder.tv2.dk/2024-01-10-faa-men-vigtige-personer-har-gjort-frederik-klar-til-at-blive-konge
https://www.bt.dk/royale/jeg-drosler-ikke-ned-paa-arbejdet
https://www.bt.dk/royale/kronprins-frederik-med-saerlig-hilsen-til-de-olympiske-atleter-de-fortjener-stor
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard