Skip to main content

De fleste virksomheder kan ikke sige sig fri fra dem – fejlantagelserne. De små konstruerede sandheder eller antagelser – oftest 100% velmenende – som kan få folk til at danne misforståede holdninger til det, de oplever.

Heldigvis får vi dem også ofte at høre, så vi kan forklare og nogle gange korrigere. Her følger 4 af de hyppigste fejlantagelser omkring Praice, som vi møder:

“Min profil siger, at jeg er 0% rød? Jeg er da både venlig og omsorgsfuld!”

Det er vigtigt at pointere, at når vi med Praice Profilen kortlægger folks personlige kompetencer, så kortlægger vi det, som de er mest – som de selv ser det, og som deres netværk ser det.

Praice bygger på 36 soft skills – og sandheden er, at vi alle besidder dem alle. Var det ikke tilfældet, ville vi have svært ved at fungere i det samfund, vi er en del af. Men der er nogle vi udmærker os særligt ved, og som falder os noget mere naturlige at trække på end andre. Det er dem, der bliver fremhævet i profilen.

Man kan således godt have en skingrende gul profil og stadig være i stand til at lægge en struktureret plan. Som vi plejer at sige med et kærligt blink i øjnene, så er det nok bare en af de ting, man som meget gul ville foretrække, at en anden gjorde.

En meget resultat- og forretningsorienteret blå profil kan da også forkæle sine kolleger med uventet kage blot for at sprede god stemning, men det ville nok være noget, han/hun skulle huske sig selv på at gøre.

Når man således tolker på sin Praice Profil, er det vigtigt at minde sig selv om, at det er ens foretrukne adfærd og foretrukne kompetencer, der er kortlagt – dem, der falder en mest naturlige.

 

“Hvordan kan Praice sige, at systemet bygger på positiv psykologi, når man kan få at vide, at man fx. er kritisk og dominerende”?

Blandt de 36 ord i Praice findes 4, som af og til opfattes som værende negative: kritisk, dominerende, temperamentsfuld og utålmodig.

Læser man dog beskrivelserne af dem i systemet, vil man hurtigt se, hvordan de menes overordentligt positive.

En kritisk person formår at stille de svære spørgsmål. De tør at sætte spørgsmålstegn ved ting og sikrer sig, at tingene er gennemarbejdede. Det er en kæmpe styrke.

En dominerende person formår at tage styringen i en kaotisk situation. De evner at gøre deres holdninger og synspunkter gældende og tør vise vejen for andre. Forestil dig en katastrofeindsatsleder, der eksempelvis ikke turde agere dominerende, det ville være skræmmende.

En utålmodig person formår at få ting til at rykke – nogle gange alene ved deres kropssprog. Det kan være en kæmpe gave på en arbejdsplads med tendens til at overtænke ting.

En temperamentsfuld person behøver ikke kun være en hidsigprop – i virkeligheden har vi med en person at gøre, der er meget tro mod alle sine følelser. Denne form for autencitet har ofte en meget inspirerende effekt på andre mennesker og bærer stor værdi ved eksempelvis værdibaseret arbejde.

Læser man således beskrivelserne til de 36 ord i Praice, vil man snart opdage, at de alle er positivt ment og beskrevet – og de bliver skam også alle hyppigt anvendt.

 

“Ser jeg ikke skizofren ud, hvis jeg har en profil, der ændrer sig markant, når netværkets feedback kommer på?”

Nej, det gør du ikke. Nogle gange ændrer en profil sig meget, når netværket kommer på – andre gange gør den ikke. Der er ikke noget rigtigt eller forkert – det er bare udtryk for to forskellige ting.

Er profilen meget ens, uagtet om der er netværksfeedback på eller ej, er det ofte et udtryk for, at man opfattes meget som “den samme” uanset om man er på arbejde eller i privat sammenhæng.

Ændrer profilen sig, når netværksfeedbacken kommer på, er det oftest et udtryk for, at man bruger sine kompetencer forskelligt, afhængig af kontekst. Det er ikke usædvanligt, at man tager en “arbejdskasket” på, når de går på arbejdet og der udviser en særlig adfærd for at honorere deres ansvarsområder, men trækker på andre kompetencer, når de så kommer tilbage til familien igen.

Ligesom med de seks adfærdstyper og fordelingen af dem, kan man heller ikke her tale om at det ene er bedre end det andet – det er blot forskelligt.

 

“Min familie og mine venner ved da ikke, hvordan jeg er på en arbejdsplads – hvorfor er deres input så relevant?”

Som udgangspunkt mister vi ikke personlige kompetencer fordi vi bevæger os fra en kontekst til en anden – derfor giver det god mening også at inkludere soft skills vi trækker på i privat sammenhæng i en samlet profil, der gerne skulle afspejle os som hele mennesker.

Det er sådan, vi nogle gange hører historier om lastbilschauffører, der blev pædagogmedhjælpere, simpelthen fordi netværkets feedback fik dem til at tænke i en retning, de ikke selv havde gjort.

Det er heller ikke alle, der bruger en Praice Profil til jobsøgning. Nogle bruger den også til selvrefleksion eller selvudvikling, og virksomheder bruger også profilen i forbindelse med ledelses- eller teamudvikling. Der er det ganske givtigt at se udover de kompetencer, man trækker på i ren arbejdsmæssig sammenhæng.

Når vi analyserer på folks Praice Profiler på tværs, ser vi ofte, at netværket introducerer nye styrker, vi ikke selv havde rangeret lige så højt. Det er ofte disse nye styrker i de for os selv blinde vinkler, der kan være allermest øjenåbnende – og det er sådan uanset hvor inputtet kom fra.

Og slutteligt kan vi yde mest mulig værdi for flest mulige mennesker, hvis alle former for netværkskontakter kan inddrages. Ikke alle har et større professionelt netværk, måske fordi de er langt væk fra arbejdsmarkedet, eller måske fordi de er nyuddannede og først skal til at entrere arbejdsmarkedet nu. Forklaringerne kan være mange.

 

Sidder du inde med en anden ting, du undrer dig over omkring Praice? Så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi er meget begejstrede for alle former for feedback.

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard