Skip to main content

At skulle give en personlig tilbagemelding på en adfærdsprofil kan godt være svært. Man ønsker at samtalen og oplevelsen skal være boostende fremfor demotiverende. Man vil også gerne kunne være både præcis og indsigtsfuld i tilbagemeldingen. I mange tilfælde kender man måske heller ikke rigtigt den person, man skal give en tilbagemelding til.

I det følgende har vi samlet nogle af vores bedste erfaringer og tips til den bedst mulige samtale:

1

Vær nysgerrig

Vær nysgerrig på personens oplevelse med at oprette profilen og de umiddelbare reaktioner. Var der noget, der overraskede eller forundrede personen? Kan personen genkende sig selv i profilen?
2

Tag udgangspunkt i det positive

Fokuser på at give positiv feedback og anerkendelse af personens styrker. På den måde bygger du personens selvtillid op og får samtalen til at handle om muligheder fremfor begrænsninger. Hvis personen selv har fokus på de adfærdstræk, der ikke er medtaget i profilen, så husk at minde dem om, at alle har alle adfærdstræk. Der er blot nogle, der er mere udtalte end andre.
3

Brug konkrete eksempler

Hvis du har observeret personens adfærd, kan du bruge konkrete eksempler på, hvordan personen har vist de adfærdsmæssige træk, der beskrives i profilen. Dette kan hjælpe personen med at forstå, hvad der fungerer godt for dem, og hvad de skal fortsætte med at gøre.
4

Vær respektfuld

Feedback bør altid gives på en respektfuld og konstruktiv måde. Adfærd er personligt, og det kan være en sårbar situation at få sin profil tolket. Sørg også for at fokusere på adfærden og trækkene, og ikke personen som sådan, når/hvis du tolker noget.
5

Søg dialogen

Om muligt, undgå blot at tolke personen i envejskommunikation. Inddrag personen og vær åben for at lytte til deres perspektiv og reaktion på din feedback. Lad personen være med til at drage konklusionerne.

Er du nysgerrig på, hvordan du praktisk griber tilbagemeldingen an på en Praice Profil?

Så læs med, når vi i næste blog berører præcis dette emne.

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard