Skip to main content

Jeg hedder Christian Højfeldt og er direktør i Praice. I Praice arbejder vi hårdt hver dag for at forbedre rekrutteringsprocessen for større danske virksomheder og for deres kandidater.  

Jeg/vi er ofte blevet opfordret til at komme med tips til artikler og bøger, som vi selv læser om emner indenfor HR, personvurdering mv.  

Den udfordring har jeg taget op og mit første book review er klar. Det endte med at blive Lars Lundmann’s, ”Du skal ikke være dig selv”, som jeg har hygget mig med ved poolen. Den fangede mig fordi den tager fat i et emne, som naturligvis optager mig ret meget – selvom jeg ikke søger job. 

Lars Lundmann er ph.d. i området og har lavet en masse research i denne forbindelse og i hans virke som konsulent og foredragsholder. Jeg har haft fornøjelsen af at møde Lars flere gange og han har altid en lidt kontroversiel vinkel på rekruttering – også denne gang. 

Bogen henvender sig til de jobsøgende, men alligevel også med stikpiller til HR recruiteren. Den har et væld af gode pointer til jobsøgende og belyser ”spillereglerne” i rekruttering fint. Jeg kunne samtidig drage masser af paralleller til det, vi brænder for i Praice. I får derfor mine ’key take aways’ fra bogen. 

God læselyst!  

Du kan ikke beskrive dig selv
I bogen udfordrer Lars Lundmann alt det, du troede, du vidste omkring jobsøgning, jobsamtaler, personlighedstests osv.  

Bogens hovedargumentet er, at du ikke skal være dig selv til en jobsamtale. Han påstår, at du ikke ved tilstrækkeligt nok om, hvem du er som person, fordi du ikke kan danne et 100% retvisende billede af dig selv. Argumentet for, at du ikke har denne indsigt, er at vi er konstruktioner af vores omgivelser.   

Jeg er enig. En af mine egne påstande omkring at søge job og personlighedstests er at:  

Det er relativt uinteressant, hvordan du ser dig selv. Det spændende ligger i, hvordan din omverden oplever dig 

3 tips til jobsøgning 

De vigtigste og lidt provokerende pointer fra bogen:   

  1. Arbejdsløshed er ikke nødvendigvis negativt  
  1. Dit første job som opvasker er ikke relevant på dit CV  
  1. Når du bliver valgt til eller fra til en jobsamtale, handler det ikke om dig  

Okay, der er også en fjerde. Den ligger mig personligt på sinde og passer godt ind i en Praice sammenhæng. Den fjerde pointe, som især optog min tid, var Lundmanns syn på personlighedstests.  

Lundmann pointerer i bogen, hvordan klassiske personlighedstests kan blive påvirket i alle mulige retninger. Personlighedstests kan blive påvirket af ydre omstændigheder, såsom den dag du tager testen, og af den forudindtagethed du kan have om hvad virksomheden, du søger job hos, leder efter.  

Det er klart dét, der motiverer mig i mit arbejde med Praice. Nå, men det må blive i et andet blogindlæg, hvor jeg diskuterer dette emne yderligere. 

Pointe 1: Arbejdsløshed er ikke nødvendigvis negativt 

For mange er arbejdsløshed ikke noget, de håber at opleve i løbet af deres karriere. Lundmann fremsætter et anderledes syn på, hvad det egentlig vil sige at være arbejdsløs. Vinklen er, at det måske ikke er så negativt at være arbejdsløs, men snarere kan være sundt for dig.  

Hvordan det – tænker du måske?  

Det kan eksempelvis være negativt for dig, hvis du befinder dig i et job, du ikke er glad for.  Lundmann vender derfor argumentet om til, at det negative opstår, når du bliver i et job, hvor du ikke er glad. Her er Lundemanns påstand, at et dårligt job giver dårlige mennesker.  

Du kender det måske selv. Der er nogle ting, som giver dig energi i løbet af en dag, og så er der noget, der dræner din energi. Helt konkret er det dit eget ansvar at gøre noget ved tilstanden. Derfor kan det måske i en periode give mening for dig at være arbejdsløs, jobsøgende eller ledig for igen at finde frem til, hvad det er, der giver dig energi.   

Jeg arbejder selv meget bevidst med, hvad der giver og dræner min energi. Det var lidt af en forløsning, da jeg for alvor blev bevidst om dette og resulterede også i et karriereskifte fra corporate til start-up. 

Derfor har det også ligget mig på sinde at dedikere et helt afsnit i vores Praice Personlige Rapport, som beskriver hvad der motiverer og stresser personen, som har lavet profilen.  

Jeg håber at kunne inspirere andre til at ’følge deres energi’, fremfor at prøve at passe ind i et job.  

Pointe 2: Dit første job som opvasker er ikke relevant på dit CV

Forstil dig – du har et to siders langt CV. Du har sørget for, at der er en rød tråd. Alle dine erfaringer og resultater er med. Men hvad siger det egentlig om dig som person? Lundmann sætter det på spidsen ved at skrive:   

“Din fortid bestemmer ikke, hvem du er”.   

Det vil med andre ord sige, at dit CV (og ansøgning) egentlig ikke bør sige noget om dig som person. Derimod kan dine soft skills fortælle noget om, hvem du er. CV’et siger noget om fortiden – og ikke fremtiden. Og det tager i øvrigt mange ressourcer fra recruiteren at screene de mange og lange CV’er.   

Selvfølgelig kommer vi ikke helt uden om CV’et, da det viser, at du som kandidat har nogle værktøjer, uddannelser og erfaringer med i bagagen.    

Mit tip til dig er derfor at fokusere mindre på, hvad du har gjort, og mere på, hvilken kontekst du ser dig selv passe ind i, og hvordan du kan bidrage med værdi i det job, du søger.   

Pointe 3: Når du bliver valgt fra til en jobsamtale, handler det ikke om dig 

I en jobinterviewsituation handler bedømmelsen ikke om dig. Det handler derimod om det indtryk, som jobinterviewerne får af dig til samtalen. Ifølge Lundmann kommer dette af en naturlig bias, hvor man som jobinterviewer har en forudindtagethed om kandidaten, der sidder overfor.   

Derfor råder Lundmann til, at man som kandidat iscenesætter sig selv til at matche intervieweren eller jobbet.   

Iscenesættelse er ikke ligefrem et positivt ladet ord. Eller, hvad tænker du? Personligt vil jeg gerne bidrage til, at vi kommer iscenesættelse og bias til livs. Det er også vores mission i Praice. Vores tilgang til mindre bias i rekruttering er at sætte dine soft skills mere i spil og gøre det på en datadrevet måde.   

Men indtil vi kommer det til livs, er Lars Lundmanns tip meget klart: Vær ikke dig selv til en jobsamtale! 

Fortsat god sommer og held og lykke med jobsøgningen! I efteråret kommer vi med flere tips, blogindlæg og en opgradering af ’Din Personlige Praice Rapport’. 

Stay tuned! 

Christian

Author Christian

CEO. Passioneret produktudvikler der tegner retningen for Praice og altid kan finde en løsning til et problem.

More posts by Christian