Skip to main content

At trives på arbejdet er af afgørende betydning for vores personlige velbefindende og vores professionelle succes. Trives vi ikke, påvirker det både vores mentale og fysiske sundhed, vores motivation og vores produktivitet. Vi forværrer vores relation til kollegerne, vi fanges i en negativ spiral, og det koster på både glædes-, kreativitets og innovationskontoen.

Det kan således i den grad svare sig at være bevidst om ikke blot, hvad man trives med, men også hvad man mistrives med. En af de måder, man kan blive bevidst om sine mistrivselsfaktorer på, er ved at kortlægge sine soft skills.

I det følgende belyser vi nogle af de største mistrivselsfaktorer for hver af de seks adfærdstyper, der ligger til grund for Praice Profilen. Måske du kan kende dig i nogle af dem?

Den gule adfærdstype

De gule adfærdstyper bryder sig typisk ikke om at skulle arbejde under for meget kontrol, eller med opgaver der ikke medfører forandringer. De er gode til at bryde reglerne, og vil have det som en løve i et bur, hvis de ikke kan få lov til at opfinde nye metoder eller produkter. De udfordres også, hvis de oplever, at mennesker omkring dem ikke sætter pris på deres idérigdom.

Den orange adfærdstype

De orange adfærdstyper bryder sig typisk ikke om at skulle arbejde helt alene eller sammen med mennesker, der foretrækker dette. De er gode til at konversere og vil langsomt begynde at mistrives, hvis de oplever, at arbejdsmiljøet ikke opfordrer til uformel videndeling mellem medarbejderne. Det samme sker, hvis de oplever, at der ikke er oprigtig interesse for deres person.

Den røde adfærdstype

De røde adfærdstyper bryder sig typisk ikke om at blive pressede - eller at skulle være i et meget konkurrenceorienteret miljø. De kan begynde at tage faglig kritik personligt, hvilket ofte vil gøre dem indadvendte og sorgfulde. Dette er dog ikke let at opdage, da de sjældent skilter med deres mistrivsel. De bliver i stedet langsomt nedbrudt.

Den lilla adfærdstype

De lilla adfærdstyper bryder sig typisk ikke om at skulle arbejde i konstant omskiftelige miljøer. Det stresser dem at skulle forholde sig til mange forskellige processer – de er ikke fans af begrebet ”multitasking”. Det er heller ikke fordelagtigt for dem at skulle arbejde i et miljø, der er stærkt relationsfokuseret, eller hvor de bliver set ned på, hvis de foretrækker at arbejde isoleret fra andre.

Den blå adfærdstype

De blå adfærdstyper bryder sig typisk ikke om at skulle arbejde med mennesker, der er alt for abstrakt tænkende og ukonkrete. Det stresser dem, hvis de skal arbejde med processer, der ikke bliver gennemarbejdede, eller hvis de ikke har mulighed for at forholde sig nøgternt til det endelige resultat. Det huer dem heller ikke, hvis de ikke får lov til at kvalitetssikre det, der bliver lavet.

Den grønne adfærdstype

De grønne adfærdstyper bryder sig typisk ikke om konstant udvikling eller overdreven fleksibilitet og proaktivitet. For dem er sådanne ord populistiske og unødvendige buzz-ord, der primært fordrer forandring for forandringens skyld. Tanken om, at veltilrettelagte planer skal ændres uden særlig god grund, kan frustrere dem og skabe en følelse af spildt arbejde og håbløshed.

Har man først kendskab til de faktorer, der personligt kan udløse mistrivsel for en, er det nemmere at sige fra – og gøre det tidligt. Har man også et sprog for faktorerne og et grundlag at forklare dem ud fra, bliver det nemmere, når man eksempelvis skal til en MUS-samtale, hvor man måske skal adressere nogle af sine bekymringer.

Måske du kunne kende dig i flere af adfærdstyperne ovenfor. I så fald er det normalt, de fleste Praice Profiler trækker nemlig på en eller flere dominerende adfærdstyper.

Hvis ikke du selv har prøvet at lave en Praice Profil og er nysgerrig på, hvordan den kunne se ud, kan du prøve det via knappen nedenfor.

Det er muligt undervejs i processen at bede dit netværk (venner, familie eller arbejdsrelaterede kontakter) om deres besyv på din profil oveni – det tilfører værdifuld nuance til profilen. De bliver ikke bedt om at nævne, hvad du mistrives i – men blot hvad der ser som dine største styrker. De kan ikke sige noget negativt, og de kan ikke se din profil ellers. Det er således en både tryg og berigende øvelse.

Lav din egen Praice Profil her
Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard