Skip to main content

ESG - en bæredygtig fremtid

Hos Praice er bæredygtighed og en god og ansvarlig fælles fremtid noget, der ligger os på sinde.

Som virksomhed er vi endnu ikke så store, at der er krav om rapportering, men vi vil alligevel gerne dele vores fremskridt og forpligtelser inden for ESG-områderne:

Miljømæssige initiativer (E)

Vi arbejder målrettet på at fremme bæredygtighed og reducere vores CO2-udledninger gennem energieffektivisering og bæredygtige arbejdspraksisser:

  • Energieffektivitet: Som en teknologibaseret virksomhed prioriterer vi energibesparelser ved at bruge energieffektive servere og IT-infrastruktur. For eksempel har vi implementeret virtualisering og anvender Microsoft Azure cloud-løsning, der er op til 93% mere energieffektivt end traditionelle virksomhedsdatacentre (Kilde: Microsoft, 2020).
  • CO2-reduktion: Vi har indført politikker for fjernarbejde og fleksible arbejdsordninger, hvilket gør det muligt at afholde 50% af vores møder online. Dette reducerer behovet for pendling og dermed vores CO2-udslip. Desuden sørger vi for, at mindst 75% af vores transport, er med offentlig transport eller elbil.
  • Bæredygtighed: Vores kontorfaciliteter er indrettet med miljøvenlige løsninger, der omfatter genbrug, affaldsreduktion og minimalt papirforbrug. Derudover kan vores produkter tilgås online og via mobil, hvilket yderligere reducerer behovet for papir og understøtter vores bæredygtighedsindsats.

Socialt ansvar (S)

Hos Praice sætter vi sociale værdier højt ved at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og sætte mennesket i centrum:

  • Samfundsansvar: Vi bidrager aktivt til samfundet ved at hjælpe borgere i arbejde gennem vores samarbejde med jobcentre og A-kasser. Dette forbedrer jobmarkedets funktionalitet og skaber mere retfærdige og effektive jobmatch. Derudover samarbejder vi med private virksomheder for at bidrage til en fair rekruttering og forbedre trivsel på arbejdspladsen.
  • Medarbejdertrivsel: Vores fokus er på medarbejdernes trivsel og udvikling gennem en støttende og inkluderende arbejdsplads. Vi sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for personlig og faglig udvikling samt sunde arbejdsforhold. Dette afspejles også i vores lave sygefraværsprocent på under 2%.
  • Mangfoldighed og inklusion: Vi arbejder målrettet på at fremme en inkluderende arbejdsplads ved at sikre en ansættelsespraksis fri for bias og diskrimination. Vi tror på, at mangfoldighed styrker vores virksomhed og skaber et bedre arbejdsmiljø for alle.

Ledelsespraksis (G)

Vores ledelsespraksis er kendetegnet ved gennemsigtighed og etik, hvilket er grundstenene i vores tilgang til forretningsdrift.

  • Transparens: Transparens er en kerneværdi hos os. Vi kommunikerer tydeligt om vores politikker, praksisser og resultater, så vores samarbejdspartnere har tillid til vores handlinger og beslutninger.
  • Etisk ledelse: Vi har klare etiske retningslinjer og anti-korruptionspolitikker, der sikrer, at vores forretning drives på en retfærdig og ansvarlig måde til gavn for alle involverede parter
  • Interessentinddragelse: Vi engagerer os aktivt med vores samarbejdspartnere, herunder kunder, medarbejdere og partnere. Dette samarbejde sikrer, at vores ledelse er ansvarlig og baseret på omhyggelig overvejelse af alle interesser og behov.

Det er kun begyndelsen …

Vi arbejder løbende på at optimere vores processer for at sikre en bæredygtig fremtid, både for vores virksomhed og samfundet som helhed. Vi vil i Praice fortsætte med at integrere ESG-principper endnu dybere i vores strategi og daglige drift for at styrke vores bidrag til en bæredygtig udvikling. Vi forpligter os derfor løbende til at forbedre vores ESG-præstationer og sætte nye mål for fremtiden:

Yderligere reduktion af vores miljøpåvirkning

Vi vil fortsætte med at implementere tiltag, der reducerer vores CO2-udledning og forbedrer vores ressourceforvaltning. Dette omfatter fortsat investering i energieffektive teknologier og udvikling af grønnere forretningspraksisser.

Udvikling af nye programmer for medarbejdertrivsel

Vi prioriterer vores medarbejderes trivsel og udvikling endnu højere. I fremtiden planlægger vi at introducere nye programmer og initiativer, der styrker arbejdsmiljøet, fremmer arbejdsglæde og understøtter medarbejdernes personlige og faglige vækst.

Er du nysgerrig på, hvordan vi hos Praice arbejder aktivt for at understøtte FN’s Verdensmål? Det kan du læse mere om her:

Læs mere om Praice og FN's Verdensmål her