Skip to main content

FN's Verdensmål - det handler om ansvar

Hos Praice tænker vi på fremtiden og arbejder derfor også aktivt på at understøtte FN’s Verdensmål. Ved at aktivt forfølge disse mål stræber vi efter at gøre en positiv forskel og skabe langvarig værdi for både vores virksomhed og samfundet.

Vi fokuserer især på følgende verdensmål:

Verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel

Ved at bane vejen for det rette jobmatch skabes glæde og mening for den enkelte, der er til gavn for sunde arbejdsforhold og den mentale trivsel.

Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene

Ved anvendelse af vores værktøj til rekruttering, der screener på personlige styrker fremfor køn, opnås større ligestilling. Praice fokuserer på at fremme en inkluderende arbejdsplads fri for bias og diskrimination. Ved at sikre ligestilling i en ansættelsespraksis, styrkes mangfoldigheden, og der skabes et retfærdigt arbejdsmiljø.

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Vores miljømæssige initiativer støtter bæredygtig energianvendelse ved at reducere vores energiforbrug og CO2-udledning gennem energieffektive teknologier og bæredygtige praksisser. Dette bidrager til at sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi.

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Gennem samarbejde med jobcentre og A-kasser hjælper vi borgere i arbejde og forbedrer jobmarkedets funktionalitet. Vi skaber en bæredygtig arbejdsstyrke og fremmer økonomisk vækst på en inklusiv måde ved at styrke medarbejdernes bløde færdigheder og bidrage til deres personlige og professionelle udvikling.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vores engagement i energieffektivitet og bæredygtige praksisser bidrager til ansvarligt forbrug og produktion for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Vores mål om ansvarligt forbrug og produktion indebærer specifikt at minimere affald og effektivt udnytte ressourcer gennem hele vores værdikæde, hvilket bidrager til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Hos Praice går vi langt for at være vores ansvar bevidst. Vi tænker på fremtiden, vi tænker på ESG og bæredygtighed, og vi arbejder aktivt på at understøtte FN’s Verdensmål.

Det har faktisk fra start ligget i Praice’s DNA at kunne tilstræbe opfyldelsen af særligt Verdensmål 8 – også selvom vi ikke var klar over det på daværende tidspunkt.

– Christian Højfeldt, CEO i Praice

Er du nysgerrig på, hvordan Praice arbejder med ESG? Så kan du læse mere her:

Læs mere om Praice og ESG her