Skip to main content

Går du og din leder nogle gange forbi hinanden? Kan du have svært ved at relatere dig til prioriteringerne, eller måden at tænke på? Ville du nogle gange ønske, at du forstod ham eller hende bedre?

I så fald er du ikke alene. Tværtimod er det velkendte frustrationer hos mange medarbejdere på mange arbejdspladser hver evig eneste dag. Nogle gange bliver der taget hånd om frustrationerne, andre gange vælger folk at forlade arbejdspladsen i håbet om at kunne møde den næste leder lidt mere i øjenhøjde.

Det er på sin vis ærgerligt, når det sker – særligt fordi det ofte kan løses, og nøglen dertil ligger gerne i en bevidsthed omkring, hvad der sker. Et kendskab til lederens ledelsesstil. En forståelse for, hvordan og hvorfor vedkommende tænker og agerer, som de gør.

I det følgende vil vi gennemgå den typiske ledelsesstil for hver af Praices seks adfærdstyper:

Den gule adfærdstype

Ledere, der trækker på den gule adfærdstype, giver ofte medarbejderne stor frihed til at tage ansvar for opgaver og endelige beslutninger. De stoler ofte på medarbejdernes dømmekraft og ønsker som udgangspunkt ikke at skulle styre for meget. Øget ansvar fremmer derudover ofte følelsen af at blive værdsat, og derfor er coaching et flittigt benyttet ledelsesværktøj når de skal lede. De leder typisk efter teorien om Laissez-faire ledelse.

Den orange adfærdstype

Ledere, der kendetegnes ved den orange adfærdstype, formår ofte at rette søgelyset mod det der fungerer godt, fremfor det der fungerer dårligt. Det gør dem til meget anerkendende ledere, hvis medarbejdere sjældent er i tvivl om, at de er værdsatte. De har ofte en indbygget fleksibilitet, der gør, at der er større fokus på processen end på målet i sig selv. Dette skyldes blandt andet, at dét, som de primært er optagede af, er fremdrift og udvikling.

Den røde adfærdstype

Ledere, der er kendetegnet ved den røde adfærdstype, værdsætter at høre andres meninger, før de tager den endelige beslutning. De foretrækker at skabe en harmonisk og rummelig stemning, hvor der er plads til forskelligheder. Fokus på det enkelte teammedlem får mennesker til at føle sig værdsat og produktiv, og derfor er gruppediskussioner og aktiv inddragelse at foretrække som ledelsesværktøj, når de skal lede. De leder typisk efter teorien om demokratisk ledelse.

Den lilla adfærdstype

Ledere, der er kendetegnet ved den lilla adfærdstype, kan fremfor alt kommunikere klare rammer og succeskriterier for et projekt eller en proces. De går mere op i hvad der skal laves, end hvordan det skal laves. Dette til trods, kan de samtidig være detaljeorienterede med høje forventninger til medarbejdernes faglige niveau. De foretrækker, at der er ro og rum til at kunne tænke selvstændige tanker, og har sædvanligvis en arbejdsform, hvor de blot udstikker retningslinjerne for arbejdet, hvorefter der bliver udvist tillid til, at medarbejderne selv kan løfte opgaven. De er typisk coachende ledere.

Den blå adfærdstype

Ledere, der er kendetegnet ved den blå adfærdstype, tør tage ansvaret og sætte dagsordenen. Samtidig kan de godt have en meget konkret og direkte kommunikationsform. De antager som udgangspunkt, at medarbejderne er lige så kompetente som de selv er, og værdsætter deres input til et samlet løsningsforslag på en given problemstilling - dog skal den helst bunde i fornuft eller logik, og ikke fornemmelser eller følelser. En af deres største forcer ligger i strategisk udvikling.

Den grønne adfærdstype

Ledere, der er kendetegnet ved den grønne adfærdstype, bedriver ofte en meget klassisk ledelsesform. De sikrer ro og forudsigelighed ved at udstikke rammerne for den enkeltes bevægelsesfrihed, og de belønner arbejdsomhed og vedholdenhed. De tænker og arbejder primært med ”kassetænkning”, og de værdsætter orden, der skaber effektivitet, samt bureaukrati der sikrer vækst gennem en ensartet arbejdsgang.

Kan du kende din leder i en af disse beskrivelser? Eller måske flere? Så er det ikke usædvanligt. De fleste Praice Profiler trækker nemlig på en eller flere dominerende adfærdstyper, og det vil din leder sikkert også gøre.

Vidste du, at du via din egen Praice Profil også kan få adgang til hvilken ledelsesstil, der bedst vil komplimentere netop dig? Med profilen følger nemlig adgang til en Adfærdstypeguide (for profiler med Premium-adgang), der beskriver den foretrukne ledelsesstil for hver af de 6 adfærdstyper.

Hvis ikke du selv har prøvet at lave en Praice Profil og er nysgerrig på, hvordan den kunne se ud, kan du prøve det via knappen nedenfor.

Det er muligt undervejs i processen at bede dit netværk (venner, familie eller arbejdsrelaterede kontakter) om deres besyv på din profil oveni – det tilfører værdifuld nuance til profilen.

Lav din egen Praice Profil her
Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard