Skip to main content

"Vi gør de unge trygge i, hvem de er"

I Fredericia har de startet et nyt projekt for unge mellem 18 og 29, der søger uddannelsesydelse. De bliver straksaktiveret og henvist til Ungdommens Hus.

Ungdommens Hus er et naturligt valg, fordi nogle af de unge allerede har en tilknytning dertil. De kan komme der i deres fritid, hygge sig, spille musik og bare være i fællesskaber. Det er også et sted, hvor andre af kommunens afdelinger er repræsenteret, så det er tryghedsskabende for de unge, at man fra jobcenterets side spiller ind i eksisterende tilbud.

Vi har fået lov at interviewe Heidi Enevoldsen, der er socialrådgiver og dagligt arbejder med at klæde de unge på til enten at påbegynde uddannelse eller komme i arbejde.

Om at sælge sig selv på hvem man egentlig er

Til daglig arbejder Heidi med de unge både i gruppeworkshops og i individuelle samtaler.

“I forbindelse med at skulle skrive CV og ansøgninger, har vi rigtigt mange unge, som ikke ved, hvad de skal skrive om dem selv. Nogle har måske ikke haft den bedste skolebaggrund og er droppet ud af nogle uddannelser, eller de har ikke kunnet fastholde et arbejde.

De prøver at lure, hvad andre vil høre, og så er det dét, de bruger. De siger det, der står i jobopslaget, og så glemmer de, hvem de egentlig er, og hvad de kan bidrage med. Det er her, vi inddrager Praice.

Jeg oplever, at soft skill-profilerne hjælper de unge med at se sig selv på en anden måde og få beskrevet sig selv på en anden måde, end de ville have gjort, hvis de selv skulle have fundet på noget, for så havde de ikke nødvendigvis fået lavet ret meget.”

“Tilbagemeldingen fra de unge er, at Praice er hurtigt og tilgængeligt. Det er få spørgsmål, det tager ikke lang tid – og de kan relatere sig til det.

Det har været en øjenåbner for mange, at netværket måske har set anderledes på dem end de selv har. Det har vi også brugt tid på i undervisningen – forskellen på hvad vi viser, og hvad vi tænker og føler. Det er de glade for.”

Heidi Enevoldsen – socialrådgiver i Ungdommens Hus

På hold viser vi vejen til at indgå på en arbejdsplads

Det er Heidis erfaring, at de unge får mest ud af at udforske soft skills, når de ikke står alene med det.

“Jeg starter gerne med en intro på hold, og så bliver de sat til at lave deres profil. Jeg fortæller om, hvordan det er bygget op, hvad de kan bruge det til, og hvordan kan de omsætte Soft Skill CV’et til deres eget CV – eller bruge det direkte.

Vi taler også om jobsamtaler og det her med at kunne vende sine kompetencer til fordele og ulemper. Vi snakker om, hvordan vores styrkesider er gode i nogle sammenhænge, og at man skal være opmærksom på dem i andre sammenhænge. Vi taler det ind i en større snak om, hvad der kan ske på en arbejdsplads, og bruger soft skill-profilerne som et værktøj til dialog om, hvordan man generelt indgår på en arbejdsplads. På holdene taler vi altid generelt og emnebaseret, så vi ikke hænger nogen ud.”

Den individuelle sparring

Det er i den individuelle samtale med de unge, at der er tid og rum til den mere personlige sparring.

“Når jeg sidder med dem én til én, sparrer jeg i forhold til deres personlige profil, og hvordan de hver især får mest muligt ud af den. Jeg vil gerne gøre dem trygge ved, hvem de er. Det handler om at undgå, at de eksempelvis til en jobsamtale siger, at de er meget systematiske, hvis de i virkeligheden er mere kreative og strukturerede. De skal bruge de kompetencer og begreber, de har lært om sig selv og gøre dem til nogle styrker, fremfor hvad de forestiller sig, at en arbejdsgiver vil have.

Jeg beder dem også gerne åbne Soft Skill CV’et og prøve at lave noget af indholdet om til deres egne ord, så de selv forstår det, og det bliver til deres eget. I processen oplever jeg tit, at de genkender sig bedre i ordene, når vi først får talt os ind i, hvad de rigtigt betyder for dem.”

“Som rådgiver er jeg med til at plante nogle frø”

“For mig som rådgiver, tilfører Praice også værdi, da det understøtter et procesarbejde med de unge. De er jo alle i proces – det er naturligt – de har ikke nogen identitet endnu. Jeg kan være med til at plante nogle frø  og være med i deres proces om at finde ud af hvem de er, hvad de kan og hvor de skal hen. Det vigtige her er ikke resultatet, men processen i, at jeg er med til at udvikle dem. Dét synes jeg er fedt. Dér kan jeg mærke, at jeg gør en forskel i mit arbejde.

Jeg kan ikke bestemme hvad de skal, men jeg kan guide dem hen i voksenlivet. De valg, de træffer, er på et grundlag, de selv har været med til at finde – og i dette tilfælde med hjælp fra deres netværk. Dem, der kender dem godt.

Selvom de er på et tilbud, der er beskæftigelsesrettet, ser de det ikke som en skole, hvor man skal lære noget, men i bund og grund lærer de jo mere om, hvem de er i processen, og det kan man mærke som underviser. Det skaber også en relation, fordi jeg bedre forstår dem i deres handlemønstre.

Og så ser jeg Praice som et værktøj til kommunikation. Hvordan kommunikerer du med andre, og forstår andres kommunikation… på den måde bidrager man jo til en dannelse. Det kan jeg virkelig godt lide at være en del af.”

Kunne du tænke dig at høre mere om Praice? Book et møde – så kan vi sammen udforske ud fra netop jeres situation

Book et møde