Skip to main content

Hos Praice får vi løbende spørgsmålet om hvordan vi er landet på de 36 adfærdstræk eller ord, der i dag danner grobund for enhver Praice Profil. Det vil vi derfor forsøge at afdække i følgende blog:

Hvad definerer en god medarbejder?

Forudsætningen for at kunne begynde at udvælge ord var, at vi havde en nogenlunde forståelse af hvilke personlige kompetencer der skaber mest værdi på en arbejdsplads til at starte med, og den viden havde vi brug for hjælp til at indhente.

Med støtte fra Innovationsfonden allierede vi os derfor i 2015 med psykolog og phD i Persontest, Lars Lundmann, og sammen igangsatte vi en omfattende undersøgelse af screeningstendenser blandt en lang række nordiske virksomheder.

Vi sendte en spørgeskemaundersøgelse ud til 350 kontakter fordelt over 150 nordiske virksomheder, og modtog 177 besvarelser.

Undersøgelsen berørte hele screeningsprocessen – dvs. også information om man screenede på CV over ansøgning, om man ringede referencer og hvordan, om man foretog klassiske personlighedstests, osv. – men til brug for Praice’s udvælgelse af ord til vores værktøj var den mest relevante del dén, som berørte karakteriseringen af en succesfuld medarbejder. Hvilke personlige kompetencer ville han/hun besidde?

Essensen af undersøgelsen og de første svar

Alle deltagere i undersøgelsen blev bedt om at nævne 3 ord, de synes var de vigtigste for en succesfuld medarbejder. Derudover inddrog vi også de ord, de brugte til beskrivelse af en succesfuld medarbejder i lige præcis deres virksomhed.

Det førte til i alt 539 ord, der fordelte sig på 91 karakteristika. Nogle af ordene var synonymer for hinanden, og blev derfor slået sammen til en. Slutteligt stod vi tilbage med 74 ord blandt samtlige respondenter.

Sammen med Lars foretog vi dernæst en videre udrensning af ordene, og stod så tilbage med 40 ord, hvoraf de 32 ord var positivt ladede, mens de resterende 8 ord var mere negativt ladede.

Tid til test

Efter den sidste udrensning var det begrænset hvor meget mere vi kunne udlede uden reel at teste, så herfra vi gik i test.

Vi testede ordene via Praice-platformen i ca. 1 år og indsamlede statistiske målinger på, hvordan ordene blev brugt, hvilke ord blev brugt, og den nærmere sammenhæng mellem brugen af ordene.

Det var en spændende proces, der blandt andet medførte at vi siden besluttede at nedlægge 8 af de negative ord og vende de 4 resterende negative ord til at være positive.

Positiv psykologi

Undervejs erkendte vi, at det betød noget for os, at Praice skulle bero på positiv psykologi. Vi endte således med de 36 positive ord, som i dag indgår i vores egenudviklede adfærdsmodel med 6 overordnede adfærdstyper (farver).

Men er det nu også så positivt, når der indgår 4 ord, der umiddelbart klinger negativt, spørger nogle, og henviser til ordene Kritisk, Dominerende, Temperamentsfuld og Utålmodig. Og ja, det mener vi, da vi beskriver dem positivt. Når man er kritisk, er man god til at sætte spørgsmålstegn ved ting. Når man er dominerende, er man god til at skære igennem, og en utålmodig kan tilskynde at der bliver rykket på ting. Det handler om det positive syn på trækkene.

 

Er der ændret på ordene siden?

Vi har siden 2018 flyttet lidt rundt på nogle ord i forhold til hvilke adfærdstyper, de tilhører, men vi har ikke ændret på selve ordene.

Vi er meget påpasselige med det. Udover at vi siden 2018 primært har modtaget god feedback på ordene, er vi også kede af at rykke på dem uovervejet, da eventuelle ændringer vil have en betydning også for allerede oprettede profiler.

Alle vores ord kommer med gennemtænkte beskrivelser og vi går langt for at skabe en fælles forståelsesramme af ordene, hvorfor ordene nærmest udgør den hellige gral for os.

Viser fremtiden dog, at ændringer bliver en nødvendighed, tager vi stilling til det til den tid.

 

Har du spørgsmål til noget af dette eller baggrunden for Praice i det hele taget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard