Skip to main content

“Vi har automatisk Praice, når vi har Candeno, ikke?”

Det er et spørgsmål, vi ofte hører, når vi er ude i jobcentrene – og svaret er ja. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at Praice opererer med flere løsninger, hvor løsningen gennem Candeno kun er en af dem.

Dette kan være forvirrende, så vi vil i det følgende gerne redegøre for forskellen mellem Praice i Candendo – og den udvidede løsning, som vi kalder Praice Pro:

Praice i Candeno – den digitale løsning til borgeren

Candeno åbner via deres digitale jobcenter op for en bred vifte af gode og brugbare løsninger og videoer, som man som ledig borger kan trække på fra en og samme platform.

En af disse er muligheden for at oprette en Praice Profil, udforske sine personlige styrker og få adgang til meget konkrete jobsøgningsværktøjer i form af en Personlig Rapport, et printklart Soft Skilt CV og et skræddersyet forberedelsesværktøj til jobsamtalen. Det er muligt for borgeren undervejs at invitere sit netværk til at give feedback til profilen, så det bliver muligt faktisk at få adgang til noget, der minder om et 360 graders billede af sig selv og sine største personlige kompetencer, som de opfattes i forskellige kontekster.

Borgeren kan også vælge at dykke spadestikket dybere og læse mere om de forskellige adfærdstyper, der ligger til grund for profilen, og benytte dette til personlig udvikling, hvis der skulle være interesse for det.

Bemærk i denne gennemgang, at det understreges, hvad borgeren har gang til. I sammenligning med Praice Pro er det nemlig en vigtig pointe, at Candenos platform er 100% borgervendt, og at man fra jobcentrets side derfor ikke kan tilgå og aktivt arbejde med borgerens profil eller den indsigt, der følger med denne. Den er kun direkte tilgængelig for borgeren selv.

Dét sagt, så kan Praice i Candeno faktisk godt benyttes af jobcentrene i eksempelvis undervisningssammenhæng. Praice stiller gerne (gratis!) undervisningsmateriale til rådighed, som jobcentrene kan bruge til at afholde workshops for grupper af borgere, hvor man forklarer konceptet omkring soft skills, og hvor borgerne på workshoppen laver egne profiler gennem deres adgang til Candeno. Dette er en særligt god idé i forbindelse med borgere, der f.eks. ikke er digitalt hjemmevante.

Praice Pro – den udvidede løsning til gavn for både borger og sagsbehandler

Med Praice Pro er oplevelsen og mulighederne for borgeren præcis de samme som ovenfor – forskellen ligger i den merværdi, vi åbner op for overfor sagsbehandlere, jobkonsulenter, mentorer og andre beskæftigelsesaktører.

Med Praice Pro tilbydes disse nemlig adgang til en separat platform, der tillader adgang til de enkelte borgeres profiler.

Med adgang til borgernes profiler følger helt automatisk muligheden for hurtigere at lære borgeren at kende – muligheden for på forhånd at vide, hvordan en borger bedst tilgås, hvordan han/hun tænker, og hvordan de hver især bedst motiveres.

Med adgangen er det muligt aktivt at bruge profilen som et samtaleværktøj. Da Praice bygger på 100% positiv psykologi og primært er optaget af styrker og muligheder, er det derved muligt at vende de fleste negative borgersamtaler om barrierer og begrænsinger til i stedet at handle om, hvad borgeren godt kan – og hvordan borgeren godt kan skabe værdi på en arbejdsplads.

Praice Pro-adgangen åbner også for to yderligere rapporter per borger, som kun er tilgængelige med Praice Pro: Borgersamtalerapporten og Jobmatchrapporten.

Borgersamtalerapporten er et skræddersyet samtaleværktøj, der spirer til personlig udvikling for den enkelte borger. Det kan eksempelvis være godt til stressramte borger i deres søgen efter svar på, hvorfor de i deres seneste beskæftigelse blev stressede. Rapporten tilbyder nemlig bl.a. oplagte spørgsmål til borgeren, man kan stille, hvis man gerne vil udforske de faldgruber, man kan falde i, hvis man får “overgjort” nogle af sine kompetencer.

I Jobmatchrapporten redegøres der for særligt egnede job- og praktikmatch for hver enkelt borger med afsæt i deres personlige profil. Hvor passer de ind, og hvilke opgavetyper vil falde dem mest naturligt? Tilbagemeldingen fra brugerne lyder på, at det øger træfsikkerheden i jobmatchet.

Slutteligt er der merværdi i Praice Pro for virksomhedskonsulenter. De har pludselig alle adgang til altid printklare, positive, professionelle Soft Skill CV’er på alle borgere, som de kan benytte som kandidatpræsentationer til virksomhederne. Og virksomhederne og arbejdsgiverne, der tager imod eksempelvis praktikanter, kan klædes bedre på til at tage imod, når de på forhånd ved, hvordan de skal motivere den enkelte, og hvilke opgavetyper der bedst matcher.

For at opsummere kan man således argumentere for, at Praice i Candeno er for borgeren, mens Praice Pro er for beskæftigelsesaktøren (og arbejdsgiveren og borgeren).

Er du mere den visuelle type?

Så kan følgende oversigt måske være af gavn:

Alternativt sætter vores CEO også lidt ord på i følgende video:

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard