Skip to main content

Indsigt i soft skills er nøglen til forståelse

I Hvidovre Jobcenter har man truffet et valg om at arbejde mere aktivt med soft skills – internt såvel som eksternt.

Læs her om hvorfor – og om de første interne oplevelser, hvor medarbejderne har lavet profiler og siden holdt MUS, blandt andet med afsæt i den nye viden.

Læs mere om Praice til teamudvikling her

“Med Praice kan jeg stille gode spørgsmål endnu bedre”

Afdelingsleder Ole Søbæk står bag introduktionen af soft skills I jobcentret:

“Soft skills er dét, der gør, at vi får forståelse for hinanden som kolleger. Profilerne viser vej ind til hvem folk egentlig er. De forklarer, hvorfor nogen naturligt påtager sig nogle opgaver, og andre nogle andre. Indsigten er min nøgle til at få nogen til at snakke sammen og til at løse konflikter – og ligeledes til gode teamdannelser.

Jeg får ord på og rammer for nogle af de ting, jeg måske bemærker blandt medarbejderne og vil vide mere om. Praice gør min evne til at stille gode spørgsmål endnu bedre. Og så er det en hjælp for mig til at få dem frem, som måske ikke er vant til at sætte sig selv forrest.”

“Det var ikke dårligt at få lov til at rose mig selv! Og her kan man få andre til det også, ikke? Det sjove for mig har været at opleve dér, hvor deres input var forskelligt fra mit – enten fordi jeg har skyklapper på, eller fordi jeg åbenbart er fantastisk på yderligere områder!”

En grinende jobkonsulent Anders Krause om oplevelsen med at prøve at oprette en Praice Profil

Arbejdsmarkedsrepræsentanterne ser værdien

Blandt centrets arbejdsmarkedsrepræsentanter er idéen om at arbejde aktivt med soft skills taget godt imod. “Det er faktisk ikke noget, vi har gjort tidligere,” smiler Julie Gravsen. “Mange er gået til det med krum hals, mens andre – som jeg selv – mærkede lidt modstand mod det i starten. Selvom man er erfaren, så har man måske alligevel en frygt om, at profilen bliver brugt til at bedømme om man er dygtig nok. Men alt var jo positivt! I stedet fandt jeg ud af, at man kun voksede af det og fik syn for og blev anerkendt for sine styrker.”

Jan Jensen tilføjer: “Praice giver os et fælles sprog og en fælles ramme, vi kan tale og vokse ud fra. Vi kan med indsigten nemmere imødekomme eventuelle gnidninger i samarbejdet på arbejdspladsen.”

Mere nærvær i MUS-samtalen

Anders Krause er blandt de medarbejdere, der har gennemgået en MUS-samtale, der blandt andet tog afsæt i soft skill-profilen.

“Det var en anderledes MUS, end jeg har været vant til tidligere, der mest har handlet om hvad jeg har oplevet det seneste år, og hvad jeg gerne vil opleve i det næste år. Denne handlede mere om hvem jeg er, og hvordan min leder og jeg er i relation til hinanden, og hvordan vi kan gøre hinanden gode. Det tilførte noget nærhed og noget relevans for mig, som jeg rigtigt godt kunne lide”.

Fra internt brug til eksternt brug

Hvidovre Jobcenter er i gang med at udvide brugen af Praice til også at blive en del af beskæftigelsesindsatsen overfor kommunens ledige borgere.

“At fremhæve sig selv og hvad man er god til – det er ikke særligt dansk. Mange har brug for lidt proceshjælp, og så er det rart at kunne pege på noget og sige ‘maskinen siger…’ – for så skal man blot stemme i og nikke til at være eksempelvis omstillingsparat,” fremhæver Ole Søbæk.

“Samtidig kan borgernes soft skills afsløre, hvilken retning, vi skal vise vores borgere hen imod. Det er jo dem, der afgør, om man passer ind i den virksomhed og kommer til at trives i den rolle, man overvejer at træde ind i.”

Anders Krause tilføjer: “Jeg beskæftiger mig bl.a. med førtidspensionister, der er meget langt væk fra arbejdsmarkedet og ikke har megen erhvervserfaring. Der vil Soft Skill CV’et være direkte anvendeligt. Det fortæller et positivt narrativ om den enkelte – og så tror jeg de vil kunne blomstre op af at læse andres ros om dem.”

Kunne du tænke dig at høre mere om Praice? Book et møde – så kan vi sammen udforske ud fra netop jeres situation

Book et møde