Skip to main content

Hos Praice ligger positiv psykologi til grund for alt, hvad vi foretager os. Det ligger os nemlig rigtigt meget på sinde at skabe et produkt, som ikke bliver brugt til at slå nogen i hovedet – men snarere til at bygge mennesker op, vise hvad de er gode til, og hvor meget værdi de skaber for andre.

Derfor vil de fleste også være enige om, at de 36 ord, der ligger til grund for alle Praice Profiler er positive og kan betegnes som reelle kompetencer … eller hvad? For vi hører af og til, at særligt 3 af ordene klinger negativt – nemlig Kritisk, Dominerende og Temperamentsfuld.

Det er imidlertid en misforståelse, og derfor vil vi gerne i det følgende redegøre for, hvorfor du skal være glad for at blive associeret med netop disse soft skills:

Kritisk: Evnen til at sætte spørgsmålstegn ved ting

Desværre forbindes ordet “kritisk” tit med en negativ person, der skyder alting ned, blot for at skyde det ned, og som ikke nødvendigvis er konstruktiv i processen. Det er synd, for som det er tilfældet med de fleste andre soft skills, så opstår det potentielt problematiske først, når personens i dette tilfælde kritiske side tager overhånd.

I al almindelighed er det en udtalt styrke at være kritisk – det betyder nemlig, at man har evnen til at sætte spørgsmålstegn ved ting. Var ingen kritiske, ville produkter blive lanceret, uden at de var hverken gennemtænkte eller færdigtestede.

Ved at være kritisk kan man udfordre forskellige synspunkter, argumenter og beviser. Dette hjælper med at træffe velinformerede beslutninger baseret på rationale og evidens, hvilket er afgørende i både personlige og professionelle situationer.

Kritisk tænkning bidrager også til en dybere forståelse af komplekse emner og ideer. Når du er kritisk, stiller du spørgsmål og analyserer information, hvilket kan føre til mere nuancerede og dybtgående indsigter.

I det hele taget er kritisk tænkning en vigtig kompetence i et demokratisk samfund. Er vi i stand til at tænke kritisk, kan vi deltage mere effektivt i samfundsdebatter, træffe informerede valg ved valg og bidrage til en sundere offentlig samtale.

Dominerende: Evnen til at gennemføre sin vilje

På lige fod med kritisk, kan det også være en kæmpe styrke at være dominerende – så længe det ikke tager overhånd og man bliver tromlende.

Mange af os har formentlig oplevet at sidde i møder, hvor samtalen kører i en endeløs ring af de samme argumenter for og imod, og hvor en beslutning synes meget langt væk. I sådanne tilfælde er det en styrke, hvis man på en konstruktiv måde kan tage ejerskab, skære igennem og sætte en retning.

Nogle mennesker er naturligt gode til at organisere og styre grupper af mennesker. Deres dominerende natur kan være nyttig, når det handler om at strukturere og koordinere komplekse opgaver.

Der findes også situationer, der kræver hurtige beslutninger og klare ledelsesfærdigheder. Det kan for eksempel være i nødsituationer, hvor en dominerende person kan træffe hurtige beslutninger for at redde liv eller løse problemer.

At være dominerende kan således være en kæmpe gave, når blot den – ligesom med mange andre styrker – bruges med omtanke.

Temperamentsfuld – Evnen til at forsvare sig selv og bruge sin følelsesmæssige energi positivt

Lad det blive sagt med det samme – blot fordi man er temperamentsfuld, betyder det ikke, at man er en omvandrende hidsigprop.

At være temperamentsfuld betyder at man har et intenst temperament eller en stærk personlighed, der er tro mod sine følelser – og det er er en styrke. Ofte bliver følelser udtrykt åbent og ærligt, hvilket kan føre til mere autentiske relationer og kommunikation mennesker imellem.

Temperamentsfulde menneskers intense følelser kan give energi og drive til kreativitet. Mange kunstnere, forfattere og musikere er kendt for deres intense følelsesmæssige natur, som inspirerer deres værker.

De kan også have stor viljestyrke og beslutsomhed, hvilket kan føre til målrettethed og succes i forskellige områder af livet. Man finder eksempelvis ofte temperamentsfulde mennesker i værdibaseret arbejde, såsom indenfor politik – eller indenfor advokatbranchen, når der skal procederes. Her formår de virkelig at brænde igennem, ikke på trods af, men på grund af deres temperamentsfuldhed.

Udskældte styrker

På mange måder er det ærgerligt at styrker som kritisk, dominerende og temperamentsfuld har fået denne negative klang, for det bliver som nævnt først negativt, når egenskaben får lov at tage overhånd og fylde for meget.

Tænker man over det, så er det samme jo faktisk tilfældet for alle mulige andre soft skills, der ellers på normal vis ville blive associeret med noget rent positivt, f.eks. afslappet eller omsorgsfuld. Begge disse soft skills er også store styrker, men kan også tippe over og blive henholdsvis “at tage alt for let på tingene” eller “omklamrende”, hvis de overgøres. Vi er blot ikke i en tid lige nu, hvor den forståelse har fået lov at forplante sig helt på samme måde – heldigvis.

Man kan håbe, at den gode fortælling omkring kritisk, dominerende og temperamentsfuld med tiden igen vil forbindes mere med de styrker, der reelt ligger i ordene.

Er du med på, hvilke soft skills der bedst kendetegner dig? Ellers kan du udforske dem ved at oprette en profil via linket nedenfor. Vi anbefaler, at du undervejs inviterer dit netværk til at give dig input til profilen – der ligger en masse værdifuld indsigt gemt i den øvelse.

Lav din egen Praice Profil her
Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard