Skip to main content

Hos Praice er vi stolte over at have skudt 2024 i gang med en tilføjelse til vores produktportefølje – nemlig Borgersamtalerapporten. Med den ønsker vi at understøtte beskæftigelsesaktørerne i deres individuelle samtaler med de ledige borgere. Vi håber at kunne tilføre et mere personligt element til samtalerne, et større fokus på styrker og muligheder og – måske mere end nogensinde før – på hjælp til udvikling af borgeren.

I den forbindelse har vi været nysgerrige på vores faste kunders umiddelbare reaktioner og forventninger til den nye rapport. Derfor var vi glade, da Verjin Temirci, chefkonsulent hos Konsulenthuset ballisager, sagde ja til at dele sine tanker.

Ballisager – og herunder Verjin – har benyttet Praice i både undervisningssammenhæng og håndholdte borgerforløb igennem det seneste år. Her følger hendes refleksioner:

Det første indtryk er altafgørende

“Som mennesker er vi vidt forskellige i forhold til hvordan vi gerne vil tales til, og hvordan vi gerne vil mødes. Derfor kan det også nogle gange være svært, særligt i mødet med mennesker, man ikke før har truffet. Vi ved jo alle, at førstehåndsindtrykket kan være afgørende for en senere relation, men måske det særligt gælder, når man står i en sårbar situation, som det kan være tilfældet med ledige borgere.

Det er her, den nye Borgersamtalerapport kan gøre en forskel. Baseret på borgerens eget input og input fra vedkommendes netværk kan den påvirke, hvordan den enkelte mødes, motiveres og faktisk også hvad han eller hun kan tage med sig fra mødet. Det gør den til et rigtigt godt forberedelsesredskab for os konsulenter.”

Vi hæver niveauet

“Vi har i forvejen været glade for Praice, da det er et godt værktøj til at vise ledige borgere deres største personlige kompetencer og give dem sprog og mening. Men jeg vil vove den påstand, at den nye Borgersamtalerapport løfter redskabet op på et endnu højere niveau.

Med den nye rapport viser vi ikke blot styrker og hvilken værdi, de skaber. Vi viser også potentiale. Vi viser, hvor noget kan udvikles. Faldgruberne giver anledning til refleksion i forhold til, hvad der kan ske, hvis man for eksempel er for hjælpsom, og hvilken situation det kan sætte den enkelte i.

Jeg ser en styrke i ikke blot at blive bevidst om sine styrker, men også at være opmærksom på, hvad det kan betyde, hvis de fylder for meget. Og her er meningen ikke, at fokus skal over på noget negativt, men mere at vi som konsulenter – i takt med at vi bruger redskabet aktivt –  kan spire til reel personlig udvikling, så vi ikke stopper ved “her er alt, hvad der er godt – fortsæt du med det”.

Nogle borgere har jo mødt modgang og er sygemeldte. Der kan vi gå et spadestik dybere og være nysgerrige. Vi kan arbejde mere med bevidstheden og medvirke til en indsigt i, hvad man kunne gøre anderledes næste gang, fordi man er bevidst om sin akilleshæl.

Det er stærkt for konsulenten at kunne komme med indspark til, men det er også stærkt for borgeren, der går ud af døren med noget, de kan arbejde videre med. Noget, de måske ikke havde forventet.”

Om at vække interesse, nysgerrighed og refleksion

“Samarbejdet bliver noget andet med den nye rapport. Spørgsmålene vil vække en nysgerrighed, som vil få mange borgere til at reflektere. Nogle vil måske heller ikke kunne svare med det samme, og det er fint. De skal have lov til at reflektere. Og dér er det jo godt, at I har samlet spørgsmålene og refleksionerne på en side, så er den til printe, tage med sig og samle op på igen ved næste møde.”

Stor værdi uden en masse forarbejde

“En kæmpe styrke i produktet for rådgiveren ligger i formen – det er en simpel oversigt. Den slags er der efterspørgsel på, særligt i en arbejdsdag, der går stærkt.

I har samlet den essentielle viden i få, tilgængelige punkter. Værdien er stor her og kræver ikke en masse forarbejde. Der er direkte adgang til gode kernespørgsmål omkring borgerens stærkeste kompetencer, og hvad de kan afstedkomme – netop dét, der er værd at være særlig nysgerrig omkring.

Jeg ser en særlig værdi i forhold til borgere, der kigger på brancheskifte. Der vil det være relevant at udforske spørgsmålene til særligt faldgruberne for at se hvilken udvikling, de kan føre med sig. Måske man sammen med borgeren kan ane en nye retning for borgeren. Og så kan man gå til Jobmatchrapporten og siden blive endnu skarpere – eller man kan starte den anden vej rundt. Jeg tror egentlig, jeg ser sådan på det, at den ene af de to rapporter helt naturligt vil åbne op for den anden. Der er en ganske naturlig overgang mellem de to. De passer rigtigt godt sammen.”

Hos jobcentrene er man også positive

I Svendborg Jobcenter byder man også Borgersamtalerapporten velkommen. Benjamin Westerberg, der til dagligt arbejder med nogle af de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, er blandt dem, der glæder sig meget til at tage den i brug fremadrettet. Han tilføjer:

“Når denne rapport følger med henvisningen af en borger ned til mit team, giver den os et helt nyt udgangspunkt. Vi vil få et mere nuanceret indblik i den borger, vi får ned – og et meget mere personligt indblik.

Det er værdifuld viden at have på forhånd, om vi skal møde et menneske for hvem en god relation og de mere menneskelige faktorer fylder mest, eller om vi har at gøre med en mere praktisk tænkende person, der hellere vil springe til en handlingsplan med det samme.

Det gør det muligt i højere grad at ramme rigtigt i tilgangen fra start – og så giver det os mulighed for at matche de rette borgere med de rette konsulenter i vores team. Vi er jo ikke alle ens som mennesker – men vi har det ofte bedst, når vi møder nogen, der tænker eller agerer ligesom os selv.”

Interesseret i at høre mere?

Vi står altid til rådighed til en uforpligtende snak om situationen lige præcis hvor du er, så tøv ikke med at række ud.

Book et møde og hør mere
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard