Skip to main content

"Vi vender udfordringer til styrker"

I Ikast-Brande Jobcenter sidder et engageret IPS-team, der hver dag hjælper borgere med psykiske lidelser med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det gør de med afsæt i IPS-metoden om at fokusere på borgerens ressourcer, få dem hurtigt i job og dernæst støtte dem tæt, mens de er i job.

5
IPS-konsulenter
60
IPS-borgere
45
unge under 30 år

“Praice går hånd i hånd med hele IPS-tankegangen”

Spørger man Teamleder for IPS, Dorte Hansen, har hun kun positivt at sige omkring Praice:

“Mange af vores IPS-borgere er unge, der endnu ikke rigtigt kender sig selv. Det kan Praice hjælpe med indsigt i. Samtidig er det rart for os på forhånd at vide, om en given job- eller uddannelsesretning giver mening for borgeren i forhold til deres kompetencer – det har vi ikke kunnet på samme måde tidligere.

IPS handler jo om at place first, then train – med det kommer tæt opfølgning. Vi arbejder Praice’s opmærksomhedspunkter ind i eksempelvis Jobstøtteplanen og indtænker dem aktivt i opfølgningen. Hvordan harmonerer deres job med alt det vi talte om inden jobstart omkring hvad borger trives med, osv. Det er virkelig stærkt.”

4 måder hvorpå Praice bliver brugt i Ikast-Brandes IPS-indsats:

I Ikast-Brande genbesøger man løbende borgernes soft skills – primært i forbindelse med de følgende fire formål:

1

Afklaring af borgers personlige kompetencer
2

Opbygning af borgerens tro på sig selv
3

Inspiration til det optimale jobmatch
4

Klæder borger og arbejdsgiver bedre på til samarbejdet på job

Om at se udover diagnosen

IPS-konsulent Stine Abildskov er enig med Dorte og har budt værktøjet velkomment:

“Jeg har oplevet, at man med en Praice Profil kan vende noget, der har været opfattet som en udfordring for en borger, til at være en styrke. Det behøver ikke at være endnu en understregning af en diagnose, at en borger med ADHD bliver kendetegnet som eksempelvis temperamentsfuld eller spontan.

Tværtimod kan vi med rapporterne vise dem, hvordan det også kan være deres største styrker. Jeg kan også finde på at vise dem min egen profil med nogle af de samme adfærdstræk, mens jeg forklarer, at dem er der altså mange, der deler – også blandt folk uden diagnoser. Det styrker borgerens positive selvbillede og samtidig øger det følelsen af ligeværd.”

Både borgere og virksomheder ser værdi

IPS-konsulent Tommy Møller Merrild stemmer ligeledes i: “Jeg har oplevet, at borgerne er nysgerrige på redskabet. Særligt Soft Skill CV’et har været et hit, mange har gerne villet have det med ud. Samtidig responderer virksomhederne også rigtigt positivt på det. De opfatter det som rigtig god branding, når det er vedlagt ansøgningen. Men der sker altså også noget, når netværkets feedback kommer på – der kommer flere facetter på – og flere styrker frem i lyset.”

Stine nikker genkendende: “De er ofte overraskede over, hvordan de med så få udvalgte ord og karaktertræk kan se sig selv så meget i det, der efterfølgende står i rapporterne. Det er rigtigt godt.”

Book et møde