Skip to main content

”Sammen med Praice går vi et spadestik dybere”

Hver dag samarbejder Indsats med jobcentre og rykker borgere fra offentlig overførselsindkomst ud på arbejdsmarkedet. De opererer ud fra budskabet: “Intet resultat uden indsats.”

Kernen i Indsats’ arbejde er individuelle og skræddersyede forløb med fokus på den enkelte borgers kompetencer og ressourcer i forhold til erhvervslivet. Indsats ved, at det korrekte match mellem borger, jobtype og virksomhed er altafgørende for et succesfuldt jobforløb.

Indsats’ konsulenter bruger Praice til at supportere borgeren i at kortlægge og belyse den enkelte borgers styrker.

100
af Indsats’ konsulenter vil anbefale brugen af Praice
90
af alle forløb matches korrekt
Praice supporterer Indsats, og Indsats supporterer borgeren

Vi mennesker er ikke altid gode til at identificere vores egne styrker og kompetencer, medmindre det er konkrete kompetencer såsom eksamensbevis, kørekort osv. Alle har styrker – og ofte er de største og vigtigste ikke de faglige kompetencer, som tit kan tillæres, men de bløde kompetencer.

”Med Praice har jeg et overordnet billede af den enkeltes profiladfærd i farver og beskrivelse, hvilket bidrager til en konstruktiv og målrettet dialog omkring borgerens styrker og foretrukne arbejdsstil. Borgeren og jeg kan sammen trække en rapport, hvor disse styrker er fremhævet og forklaret. Og så synes jeg det er fantastisk at det, man kan betegne som negative ord, bliver gjort positive.”

– Konsulent hos Indsats

4 måder hvorpå Indsats bruger Praice i deres hverdag:

1

Som dialog- og samarbejdsværktøj. Praice tilbyder et let læseligt profiloverblik, som er godt at tale ud fra, når man skal ind under huden på borgerne
2

Som inspiration til en jobansøgning – Praice’s rapporter har mange gode formuleringer af styrker, der kan genbruges
3

Som let tilgængeligt bilag til borgerens jobansøgning – det er direkte printklart og meget professionelt sat op
4

Som en hjælpende hånd når borgeren skal onboardes på ny arbejdsplads – Praice har en smart rapport, der klæder borger og kommende leder godt på i forhold til det kommende samarbejde
Praice spæder til effektiviteten, uden at der slækkes på nærværet

Det kan tage tid at lære borgerne at kende, og ofte tager mange desværre udgangspunkt i deres begrænsninger eller udfordringer, når man starter en dialog.

”Hos Indsats går vejen gennem forståelse og motivation, før vi skaber det helt rigtige jobmatch. Her er Praice rigtigt godt som værktøj til hurtigere at få både forståelsen for den enkelte, men også en positiv dialog. Og vi sparer tid i processen – ofte flere timer per borger – tid, som så kan bruges mere effektivt mod det endelige mål, nemlig at få anvendt styrkerne til at få borgeren videre i job.”

Kim Brynningsen, adm. direktør i Indsats.

Et godt samarbejde handler om at supplere hinanden

Hos Praice er vi klar til at tale nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer og jeres borgere videre i jobforløb.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere.