Skip to main content

Tænk nyt i ungeindsatsen: Prøv Praice Pro for 15.000 DKK

Oplev forskellen ved et øget fokus på soft skills i arbejdet med de unge

 – et uforpligtende tilbud til landets jobcentre

Book et møde og hør mere
12 rådgivere i 3 måneder

– et godt grundlag for vurdering af værdien af produktet

Ubegrænset antal profiler

– intet loft på antal unge, I vil teste på i perioden

Inkl. onboarding og support

– 15.000 DKK, ekskl. moms, ingen skjulte omkostninger

Lad de unge forstå deres styrker

Som ung har man ikke livslang erfaring, og man er ofte ikke afklaret omkring hvem man er, eller hvad man vil. Det er nemt at miste troen på sig selv – særligt i sammenligning med andre. Men alle har stærke, personlige kompetencer, og adgang til dem kan gøre en afgørende forskel.

Med Praice Pro kan både den unge og rådgiveren få:

  • Indblik i den enkelte unges største styrker
  • En forståelse, en betydning og et sprog til styrkerne
  • Et samtaleværktøj med afsæt i muligheder fremfor begrænsninger
  • Indblik i bedst egnede erhvervsretninger for den unge
  • Konkrete værktøjer, der gør den unge bedre til at sælge sig ind på sine styrker

“Praice Pro giver rådgiverne mulighed for at se det hele menneske i arbejdet med de unge borgere”

“Vi ser den forskel det gør, når de unge ser de positive kompetencer og kvalifikationer, de besidder via deres profil. De bliver ofte overrasket, og får en fornyet tro på sig selv. Med Praice Pro kan vi understøtte udviklingen og arbejdet med de unge og få dem tilbage i uddannelse eller ordinært arbejde.”

Camilla Nymark, arbejdsmarkedskonsulent

Styrk motivationen – også hos rådgiveren

Papir på noget – og konkrete værktøjer

Vores kunder beretter, at det gør en rigtig stor forskel for mange unge at få indsigt i, hvad netværket ser af styrker i dem. De får fornyet tro på, at de har noget af værdi, som de kan tilbyde andre – og de får papir på det. Samtidig får de hjælp i form af helt konkrete værktøjer, der gør det nemmere for dem at bringe styrkerne i spil.

På den anden side af bordet får ungerådgiverne et samtaleudgangspunkt med afsæt i styrker og muligheder fremfor usikkerhed og begrænsninger. De kan tilbyde de unge noget andet og mere end traditionel uddannelses- og jobvejledning.

Databelæg for job- og uddannelsesvejledningen

Kvalificér rådgivningen

Adgang til en borgers soft skills er ikke blot indsigt i den unge som menneske, men også nøglen til hvilke opgave- og jobtyper, som vedkommende mest naturligt vil trives med. I Praice Pro er denne indsigt samlet i en konkret rapport, der følger med hver enkelt borger.

Denne data kan rådgiveren bruge aktivt som en understøttende del af sin vejledning, hvad enten det drejer sig om uddannelsesvejledning, praktik, hjælp til jobsøgning eller andet. Det øger træfsikkerheden i rådgivningen og dermed også den unges sandsynlighed for succes.

 

Dette får du

Vi er med jer i hele perioden

Prøveperioden inkluderer:

  • En 4 timers onboarding for op til 12 rådgivere hos jer
  • Opfølgende besøg af vores konsulent, Mette Camilla, der bistår jeres rådgivere i de første Praice Pro-oplevelser med de unge
  • Løbende online opfølgningsmøder igennem hele perioden
  • Mulighed for individuel, telefonisk support igennem hele perioden

Mette Camilla, der bistår rådgiverne, har tung brancheerfaring fra både kommunale jobcentre og anden aktør-branchen, og har selv arbejdet med Praice Pro i borgerforløb gennem mere end 2 år.

I vil ikke være alene

Praice Pro bruges allerede i:

Har vi fanget din interesse? Så står Tina klar til at tage en dialog med udgangspunkt i netop jeres jobcenter.

Book et møde og hør mere