Skip to main content

Understøt IPS-indsatsen med afsæt i soft skills

Arbejder du aktivt med IPS-metoden til hverdag, og kunne du tænke dig adgang til konkrete værktøjer, der underbygger dit arbejde yderligere?

 Vi tilbyder Praice til IPS til en reduceret pris, hvis du indgår kontrakt inden den 31. august 2024:

Book et møde og hør mere
Fast pris uanset størrelse på IPS-team

– 2000 DKK per måned, ekskl. moms

+ 1 engangsgebyr på 7500 DKK for onboarding

Ubegrænset antal profiler

– intet loft på antal borgerprofiler

Få et 360° indblik i alle borgerens ressourcer

IPS-metoden bygger på forudsætninger om tro på borgeren, om at have blik for ressourcerne og indgyde borgeren håb.

Det kan være svært, hvis den psykiske lidelse fylder, og mange har oplevet nederlag i tidligere forsøg på uddannelse eller job. Men alle mennesker har styrker – blot i kraft af at være sig selv.

Med udgangspunkt i positiv psykologi tilbyder Praice:

 • Kortlægning af borgerens personlige kompetencer
 • Indsigt i hvad borgerens netværk ser af styrker i dem
 • Adgang til motivations- og stressfaktorer
 • Værktøjer til at bringe kompetencerne i spil
 • Styrkebaserede samtaleværktøjer til dig som IPS-konsulent

Borgerne oplever en betydelig positiv effekt med Praice. De bliver bekræftet og via netværket også anerkendt for deres kvaliteter

Dorte Hansen, Teamleder for IPS, Ikast-Brande Kommune

Place right – then train

Som mennesker trives vi bedst, når vi trækker på kompetencer, der falder os naturlige, og som giver os energi.

Praice tilbyder IPS-konsulenten direkte adgang til bedst egnede job- og opgavetyper  for hver enkelt borger, baseret på vedkommendes største, personlige styrker. Det øger træfsikkerheden i jobmatchet og giver borgeren størst mulig chance for succesfuld beskæftigelse.

Tæt samarbejde med arbejdsgiverne

Klæd også virksomheden bedre på

Med en Praice Profil følger også indsigt i hvilke opgavetyper, den enkelte borger trives bedst med – og hvad der motiverer borgeren.

Denne information kan – hvis borgeren giver tilladelse til det – deles med arbejdsgiver, der således klædes bedre på til at tage det sociale ansvar og byde borger bedst muligt velkommen i virksomheden.

Det gode efterværn

Fastholdelse af borgeren på arbejdspladsen

Også i fastholdelsesprocessen kan indsigten i borgerens soft skills være en brugbar indsigt til løbende genbesøg. Bringer borgeren sine største styrker i spil, eller er noget opstået?

Praice tilbyder også en individuel Borgersamtalerapport for hver borger med gode spørgsmål til personlig udvikling.

Dette får I

Hvad I kan forvente

Tilbuddet indbefatter:

 • Årligt abonnement på Praice Pro for hele IPS-teamet til 2000 DKK per måned (svarende til 24.000 DKK per år)
 • De første tre måneder anses som prøveperiode, i hvilken abonnementet frit kan opsiges
 • Intet loft på antal af borgerprofiler
 • Fri support på dansk og engelsk

Onboarding/oplæring i Praice Pro skal tilkøbes til en merpris af i alt 7.500 DKK per hold og indbefatter:

 • 4 timers intro workshop for op til 12 deltagere, inkl. øvelser
 • Løbende online opfølgning

Evt. nabokommuner må gerne gå sammen om intro-workshoppen og dele omkostningen, så længe antallet af deltagere ikke overstiger 12 per workshop.

Alle priser er eksklusiv moms.

I er ikke de første

Praice Pro bruges blandt andet i:

Har vi fanget din interesse? Så står Tina klar til at tage en dialog med udgangspunkt i lige præcis jeres situation

Book et møde og hør mere