Skip to main content

Soft skills er med til at definere os som mennesker, og når vi trækker på dem dagligt, tilfører de tydelig værdi både hjemme, hos familie og venner og på arbejdspladsen. Men kan de nogle gange tage overhånd? Kan man f.eks. blive for omsorgsfuld, for omstillingsparat eller for pålidelig? Og i så fald, hvad har det af konsekvenser, og kan man arbejde med det?

I det følgende kigger vi nærmere på de seks adfærdstyper, som Praice opererer med, og hvad det kan betyde, hvis én eller flere af dem fylder alt for meget i den samlede profil.

Den gule adfærdstype: Går det lidt for hurtigt?

Den gule adfærdstype er karakteriseret ved en imponerende idérigdom, en veludviklet intuition, en stor energi og en evne til at få ting til at ske hurtigt.

Udfordringen ved en altoverskyggende gul adfærdstype er imidlertid, at den kan føre til utilstrækkelig planlægning og/eller mangelfuld eksekvering. Den kan også medføre udfordringer i forhold til at opretholde struktur og stabilitet i ens liv. En høj grad af impulsivitet og utålmodighed kan gøre det svært at opnå langsigtede mål og opretholde vedholdenhed i opgaver.

Den orange adfærdstype: Tager du en konfrontation?

Den orange adfærdstype er karakteriseret ved stor imødekommenhed, entusiasme og positivitet. De er udprægede menneske-kendere og kan navigere og skabe begejstring i de fleste situationer.

Udfordringen ved en for dominerende orange adfærstype er, at man kan have svært ved at sætte grænser. Det kan føre til overbelastning og udbrændthed, da man ofte er mere fokuseret på at imødekomme andres behov end sine egne. Derudover kan en høj grad af positivitet og entusiasme gøre det vanskeligt at tackle og håndtere negative følelser og udfordringer på en konstruktiv måde.

Den røde adfærdstype: Husker du dig selv?

Den røde adfærdstype er karakteriseret ved stor empati og en enestående tålmodighed og evne til at rumme andre mennesker. De er udprægede teamspillere og går langt for at hjælpe andre.

Udfordringen ved en altoverskyggende rød adfærdstype kan være, at de kan blive for selvopofrende i deres iver efter at hjælpe andre. De kan have svært ved at sige nej og etablere sunde grænser, hvilket kan føre til udnyttelse eller ligefrem overudnyttelse af deres venlighed. Samtidig kan en alt for afslappet og ydmyg tilgang gøre det svært at stå op for sig selv og udtrykke egne meninger og ønsker.

Den lilla adfærdstype: Kan du blive færdig til tiden?

Den lilla adfærdstype udmærker sig ved en gudsbenådet evne til at kunne fokusere i længere tid og opbygge en imponerende specialistviden. De kerer for detaljen og går ikke på kompromis med kvaliteten.

Udfordringen ved en meget udtalt lilla adfærdstype kan imidlertid være, at man kan blive fanget i en cyklus af overanalyse og stræben efter perfektion, som kan føre til stress og frustration. Det kan også være svært at finde en balance mellem at være pragmatisk og tage ansvar, og samtidig undgå at blive for indelukket i detaljer og miste overblikket. Desuden kan en høj grad af ambition og ansvar gøre det svært at give slip uden konstant at fokusere på fremtiden og resultatet.

Den blå adfærdstype: Er du for negativ?

Den blå adfærdstype er kendetegnet ved stærke analytiske evner, et godt strategisk overblik og et mod til at træffe selv meget svære beslutninger. De er gode til at spotte afvigelser, tør sætte en retning og er ofte meget selvstændige.

Udfordringen ved en meget udtalt blå adfærdstype kan vise sig i form af stædighed eller skråsikkerhed. Bliver de for selvstændige og løsningsorienterede kan de overse vigtige bidrag fra andre og gå glip af alternative perspektiver eller ideer. Derudover kan en høj grad af dominans og kritik – også når den både er velment og konstruktiv – skabe konflikter og hindre et positivt arbejdsmiljø. Dette kan føre til manglende samarbejde og dårlige relationer.

Den grønne adfærdstype: Husker du at udvise fleksibilitet?

Den grønne adfærdstype karakteriseres ved at være enormt organiserede, strukturerede og produktive. De excellerer i at eksekvere efter en nøje planlagt proces og leverer altid på deres ord.

Deres udfordring kan ligge i at tilpasse sig ændringer eller improvisere, når det er nødvendigt. Dette kan føre til stivhed og begrænset kreativitet, hvilket af og til giver dem mærkatet “skrankepaver”. Deres praktiske tænkning kan også gøre det svært at håndtere abstrakte opgaver. Endelig kan deres vedholdenhed medføre, at de får overbelastet sig selv i deres honorering af en deadline for næsten enhver pris.

Brug det positivt: Inspiration til udvikling

Og hvad kan man så bruge det til – blot til at slå sig selv i hovedet, hvis man kan nikke genkendende til nogle af udfordringerne? Det ville vi være kede af, hvis du gjorde.

Hos Praice gør vi et stort nummer ud af at belyse styrker. Vi ønsker at booste mennesker – derfor bruger vi også nærmest al vores energi på at tale ind i den værdi, vi hver især skaber.

Men hver styrke – og hver enkelt soft skill – kommer med en potentiel risiko for overpraktisering. Man kan overgøre sine soft skills, og styrkerne kan blive opfattet som værende for meget af det gode. Men med sund bevidsthed om disse faldgruber er der også plads til både opmærksomhed og udvikling.

Vi får løbende forespørgsler fra særligt ledere, der ønsker yderligere indsigt i deres medarbejdere og gerne inspiration til yderligere udvikling af soft skills. Derfor påtænker vi at udbygge vores udbud af Praice til netop team- og samarbejdsudvikling med yderligere materiale, der understøtter blandt andet indsigt som den her præsenterede.

Har du yderligere idéer, hører vi meget gerne fra dig!

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard