Skip to main content

Titler og uddannelser kan være standardiserede, og erhvervserfaring kan være noget, mange deler. I dagens konkurrenceprægede arbejdsmarked kan det være svært at skille sig ud fra mængden. Men der er noget, der gør hver person unik: deres personlige kompetencer. Kender du dine?

Personlige kompetencer, også kaldet soft skills, er de færdigheder, egenskaber og karaktertræk, der definerer en person ud over deres formelle uddannelse og erhvervserfaring. Det kan omfatte ting som kommunikationsevner, problemløsningsevner, kreativitet, lederegenskaber, samarbejdsevner og selvstændighed. Disse kompetencer er ofte afgørende for at klare sig godt i arbejdslivet, og det er dem, der gør dig anderledes fra andre kandidater.

At kortlægge ens personlige kompetencer kan derfor være en givtig øvelse både for ens egen selvopfattelse og i forhold til at præsentere sig selv over for arbejdsgivere. En effektiv måde at identificere og forstå dine personlige kompetencer på er ved at oprette en Praice Profil, som ikke blot afspejler din selvopfattelse, men også hvordan dit netværk opfatter dig.

Når du har identificeret dine soft skills, er det vigtigt at kunne præsentere dem effektivt for en arbejdsgiver. Her kan du med fordel benytte STAR-metoden:

STAR står for Situation (Situation), Task (Opgave), Action (Handling) og Result (Resultat). Metoden hjælper med at strukturere dine eksempler og gøre dem lette at forstå for arbejdsgiveren. Her er en kort oversigt over, hvordan du kan bruge STAR-metoden:

  1. Situation: Beskriv en situation, hvor du anvendte en af dine stærkeste soft skills. Forklar konteksten og de udfordringer, du stod overfor.
  2. Task: Forklar opgaven eller målet, du skulle opnå i denne situation. Vær specifik og fokuseret på det, du ønskede at opnå.
  3. Action: Beskriv de handlinger, du tog for at tackle situationen eller opgaven. Giv detaljerede eksempler på de skridt, du tog, og de metoder, du anvendte.
  4. Result: Forklar resultatet af dine handlinger. Hvilke resultater opnåede du? Hvilken indflydelse havde dine handlinger på situationen eller opgaven?

Ved at bruge STAR-metoden demonstrerer du din evne til at bruge dine kompetencer i praksis – du omsætter dine soft skills til reel værdi for arbejdsgiveren. Du gør det med afsæt i virkelige erfaringer, hvilket har en både stærk, troværdig og overbevisende effekt.

STAR-metoden er særligt god i forbindelse med jobsøgning. Husk på, at dine personlige kompetencer er dét, der adskiller dig fra andre kandidater. Giv dem derfor den opmærksomhed, de fortjener, og brug dem som det aktiv, de er,  når du søger job.

Du bør dog ikke stoppe der – genbesøg dine soft skills og deres værdi, når du skal til MUS-samtale. Brug din profil til at fremhæve, hvorfor du skal tilegnes nogle opgaver fremfor andre – og forklar, hvorfor eventuelle forbedringspunkter kan have rod i din personlige profil. Som mennesker har vi det alle bedst, når vi laver noget, vi kan lide – noget, der falder os naturligt, og som vi er gode til. Vis din leder, hvad det betyder for dig.

Den årlige lønforhandling er også en situation, hvor du kan bruge dine soft skills og STAR-metoden til at få skabt overbevisende argumenter for, hvorfor netop du har fortjent en lønstigning.

Uanset anledningen giver kortlægning af soft skills anledning til en glimrende selvindsigt – og indsigt i, hvordan netværket opfatter én. Kunne du tænke dig at udforske dine soft skills, kan du prøve det her:

Opret en Praice Profil her
Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard