Skip to main content

Påmindelsen kommer fra Troels Van Dijk, afdelingsleder i Slagelse Jobcenter, der henviser til BIP-projektet – Væksthusets undersøgelse af beskæftigelsesindikatorer, der efter flere års forskning resulterede i rapporten “Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer” fra 2017.

Konklusionerne i denne talte var ret entydige: Jo større, den enkelte sagsbehandlers tro er på, at borgeren kan lykkes, jo større er sandsynligheden  for, at borgeren kommer i job:

Vi har talt videre med Troels, der gerne vil sætte ord på hans tanker om denne undersøgelse, og hvordan man aktivt arbejder med konklusionerne fra den i Slagelse Jobcenter:

“Undersøgelsens resultater tapper jo også rigtigt godt ind i Rosenthal-effekten, som henviser til, at hvad en person har af forventninger til en andens præstationer ofte har en tendens til at blive opfyldt. Nogle gange kan denne effekt sågar overgå det andet menneskes potentiale til at starte med.

På mange måder er det jo det samme, man også ofte hører fra udsatte mennesker, der ender som mønsterbrydere. Deres vej til et bedre liv startede også ofte med den dér ene lærer, eller ene fodboldtræner, der troede på dem.”

Byggestenen for borgerrettede samtaler i Slagelse Jobcenter

“Vi køber fuldstændig ind på det her med troen som det centrale element i Slagelse. Som der også står i vores Beskæftigelsesplan: Tro er et nøgleord for vores arbejde. Tro på, at alle borgere rummer ressourcer til at skabe en attraktiv fremtid for sig selv med uddannelse eller job. Og tro på, at vi kan understøtte borgernes udvikling, når vi bruger vores faglighed og arbejder i en atmosfære af tillid og anerkendelse.

Vores tre pejlemærker er, at:

  • Borgerne virker. Borgerne er eksperter i eget liv. Derfor støtter vi dem til at tage styringen i samarbejdet med os frem mod job eller uddannelse
  • Medarbejderne virker: Vores tro på, at borgerne lykkes, er en afgørende forudsætning for at skabe progression frem mod job. Derfor understøtter vi medarbejdernes kernefaglighed
  • Indsatserne virker: Vi udvikler og tilpasser løbende indsatsviften, så indsatserne på en gang skaber progression og opleves som motiverende, jobrettede og meningsfulde af borgerne.

Det er fuldstændig altafgørende for os først og fremmest at se, forstå og tro på det enkelte menneske, der kommer ind. Det nytter ikke noget blot at ræse igennem for at nå de hårde mål, som udstikkes, og køre en benhård paragraf 7 på alle, der kommer ind. Vi skal forstå det menneskelige element. Det er dét, der gør den største forskel.

Samtidig er det vigtigt for os, at de her pejlemærker er allestedsnærværende i vores dagligdag. Det må ikke bare være fine ord, der står i Beskæftigelsesplanen. Derfor sørger vi for at tale dem ind i stort set alt, vi foretager os. De guider os i de beslutninger, vi tager – og de hænger på vores vægge overalt i jobcenteret.”

“Vi har også valgt at starte et samarbejde op med jer hos Praice – og det har vi jo af samme grund.

Praice er et styrkebaseret og 100% positivt redskab, der hjælper med at synliggøre den enkelte borgers største personlige styrker, uanset udgangspunkt. Det taler rigtigt godt ind i vores pejlemærker om tro på den enkelte – og at den enkelte virker.

Det er stærkt set, det her med også at bruge borgernes personlige profiler til at understøtte sagsbehandlerens arbejde. Det er en kæmpe force for sagsbehandleren at have direkte adgang til hvem den næste borger er og hvordan vedkommende skal motiveres ud fra deres personlighed. Det kan kun styrke tillidsopbygningen og den relationsskabelse, som jo er så vigtig for at løse kerneopgaven – at få den ledige i job, og ikke blot det, men faktisk at få dem i det helt rette job.”

Kilder / yderligere læsning:

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2017/03/Rapport_BIP_Sagsbehandlerens-betydning.pdf

https://www.slagelse.dk/media/qejbuhxa/beskaeftigelsesplan-2023-24.pdf

https://arts.au.dk/fileadmin/arts/Kulturinitiativers_sundhedsfremme/BIP_oplaeg_-_Netvaerk_for_kultur__sundhed_og_beskaeftigelse.pdf

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard