Skip to main content

Det kan opleves som en livskrise, hvis man pludselig står i livet, og ikke længere kan dét, man før har kunnet.

I en sådan situation kan det gøre en forskel at få syn for de evner, man stadig har – dem, der går udover de tabte. De evner og kompetencer ligger ofte gemt i den enkeltes personlige kompetencer, og her kan en kortlægning af soft skills være et godt redskab.

Nye muligheder – en historie fra virkeligheden

Henning Winkel-Pedersen fra Furesø Jobcenter er blandt dem, der arbejder aktivt med soft skills i jobafklaringsforløb. Han benytter Praice Profilen, hvor borgeren ikke kun får syn for sine egne soft skills, og den værdi som de kan omsættes til på en arbejdsplads. Borgeren får også indblik i, hvordan netværket opfatter dem. Netværket kan her være både familie, venner og tidligere arbejdsrelaterede kontakter.

Henning fortæller: “Jeg har blandt andet hjulpet en kvinde, som havde været væk fra arbejdsmarkedet i ca. 4,5 år på grund af depression, men som nu følte sig ved at være klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

I hendes forløb oplevede jeg soft skill-profilen som et rigtigt godt arbejdsværktøj, blandt andet i forbindelse med det tab af arbejdsidentitet, som jo ofte opstår, når man er længere tid væk fra arbejdsmarkedet. Særligt tilbagemeldingen fra kolleger var meget værdifuld for hende.

Som udgangspunkt havde hun et godt CV i den traditionelle forstand, men det var nogle år gammelt. Jeg prøvede også forskellige virksomheder med forespørgsel om praktik, men uden held.

Men så var hun selv heldig via et opslag på Linkedin, hvor hun efterspurgte en praktik. Dette gjorde, at vi havde en første praktiksamtale i hus. Men i forbindelse med oprettelsen af sin soft skill-profil og hendes forespørgsler på feedback til profilen fra nogle tidligere kolleger, fik hun faktisk yderligere en praktikmulighed, og så stod hun pludselig endnu stærkere.

Og så var vi jo taknemmelige for, at vi kunne bruge værktøjerne i Praice både før og under samtalerne – de gjorde en forskel.”

Om at erkende at man stadig kan skabe værdi

Vores egen kundeansvarlige, Mette Camilla Petersen, der før hun tilsluttede sig Praice selv har arbejdet med soft skill-profiler i både kommunale jobcentre og hos en anden aktør, kan nikke genkendende til oplevelserne fra Hennings beretning:

“Jeg havde også på et tidspunkt en borger som havde haft ansættelse som farmakonom i mange år og taget mange kurser for at dygtiggøre sig indenfor hendes felt. Hun kunne slet ikke se sig selv i andet erhverv, men hun havde desværre fået en sygdom som gjorde, at hun ikke længere kunne arbejde i det erhverv.

Jeg husker, at hun græd ved det første møde, fordi hun havde en oplevelse af, at hele hendes identitet var på spil. Vi valgte at kortlægge hendes soft skills til at få overblik for hendes positive evner, og i den proces inddrog vi hendes netværk.

Det var en enormt givende øvelse for hende at få indblik i alle de kompetencer og ressourcer, som hendes netværk associerede hende med. At få ord på, hvordan de alle opfattede, at hun skabte værdi. Og det helt fundamentale i, at hun stadig kunne skabe værdi til at starte med. En stor værdi, endda. Det gjorde, at vi fik skabt en start på en helt ny platform til at udvikle ideer ud fra. Hun vendte ret hurtigt fra opgivenhed til at tage ejerskab for hendes videre fremtid.

Og så kunne vi tage fat på konkrete værktøjer derfra. I dette tilfælde anvendte vi værktøjet Jobkompasset sammen med den Jobmatchrapport, som fulgte med soft skill-profilen – og i dag er hun faktisk i uddannelse som havearkitekt, hvor hun stortrives.”

Henning og Mette Camillas historier står ikke alene – vi hører løbende, at kortlægningen af soft skills kan spille en vigtig rolle i en tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte. Kunne du tænke dig at høre mere omkring arbejdet med soft skills i beskæftigelsesindsatsen, er du velkommen til at kontakte os. Ellers kan vi henvise til yderligere læsning her:

Læs mere om Praice Pro til beskæftigelse her
Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard