Skip to main content

Hvordan er det lige med Praice i forhold til mennesker med psykiske diagnoser? Giver det mening at oprette profiler i de tilfælde?

Det spørgsmål modtager vi løbende, og det svaret er klart ja. Ud fra en betragtning om at ingen mennesker kun er deres diagnoser, og ud fra en klippefast overbevisning om, at vi alle som mennesker har styrker, ser vi ingen grund til ikke at få disse kortlagt og bragt frem i lyset.

“Men er det ikke totalt forudsigeligt, at en person med ADHD bonner max ud på gul? Og autisterne på grøn og lilla?” – lyder næste spørgsmål ofte. Og jo, i mange tilfælde vil det være tilfældet, men der er stadig meget værdi at hente ved at benytte Praice alligevel.

Vi har spurgt lidt rundt omkring i netværket, og her er noget af den feedback, der oftest går igen:

“Praice gør de opfattede udfordringer til styrker”

Stine Abildskov er IPS-konsulent i Ikast-Brande Jobcenter og har benyttet Praice i forbindelse med flere borgere med psykiske diagnoser.

Hun fortæller at borgernes indledningsvise reaktion godt kunne være, at de selvfølgelig primært var kendetegnede ved at være eksempelvis spontane, energiske eller temperamentsfulde, og at det var lidt træls, fordi det jo var en understregning af den ADHD-diagnose, de allerede var fuldt ud bevidste omkring.

“Men så er det jo, at jeg med Praice kan vise fordelen ved at være alle disse ord, da Praice jo bygger på positiv psykologi og lægger vægt på, hvorfor det er en styrke at være kendetegnet ved de ord. Det er noget, der booster borgeren, der så ikke i samme grad ser sin diagnose som værende en 100% begrænsning længere,” siger hun.

Nogle gange vælger hun også at dele sin egen Praice Profil med borgeren for at vise, at også hun er kendetegnet ved nogle af de samme ord, og hun har ikke en tilsvarende diagnose. På den måde kan hun bidrage til en normalisering af borgerens selvopfattelse og etablere mere ligeværd i både relationen med hende og med andre i det større billede.

“Praice viser mere end diagnosen”

Mette Camilla Petersen, socialrådgiver med erfaring fra såvel jobcentre som anden aktører, har også rig erfaring med benyttelse af Praice i forbindelse med borgere med psykiske diagnoser.

“Man skal passe på med at afvise Praice på baggrund af forudsantagelser ud fra kendskab til den psykiske diagnose, som borgeren må have,” siger hun. “Jeg har altid inddraget Praice alligevel og fået borgeren til at oprette en profil – og det har jeg endnu til gode at fortryde.

Udover at borgeren – ligesom alle andre – typisk bliver boostet af at få syn for egne styrker, får jeg også som sagsbehandler en værdifuld indsigt. Jeg kan nemlig se, om eksempelvis en autist, der ofte har en meget grøn og lilla profil, også er lidt socialt anlagt, så jeg kan sende vedkommende ud i tilbud, der indebærer kontakt med andre – eller om det er bedst at vi fokuserer på mere beskyttede jobs uden større kontakt til andre. Det er ikke en indsigt, jeg ville have adgang til, ellers – og det er jo vigtigt at kunne tage højde for, så borger får det tilbud, der bedst matcher.”

Det vigtige forbehold

Praice kan således skabe masser af værdi for mennesker med psykiske diagnoser, men der er selvfølgelig begrænsninger for, hvad Praice kan bruges til. Den vigtigste af disse kan vi ikke understrege nok:

Mange profiler for folk med forskellige diagnoser viser ligheder og klare mønstre på tværs – men man kan ikke diagnosticere på baggrund af en Praice Profil.

Vi understreger det, da vi har mødt antagelsen. “Jeg så lige at min borgers profil var meget grøn og lilla – så må hun være autist,” for eksempel. Dette har ikke hold i sig.

Praice bygger på 36 adfærdstræk og vores beskrivelse af dem. De er ikke symptomer, der er ingen skjult agenda – de er kun dét:  adfærdstræk, der i tidernes morgen er fremhævede af 150 nordiske virksomheder som værende de mest kendetegnende styrker blandt godt performende medarbejdere. Så lad os holde os indenfor de rammer!

 

Er du IPS-konsulent og nysgerrig på at høre mere om, hvordan Praice kan understøtte præcis den indsats, kan du læse mere her:

Læs mere om Praice til IPS
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard