Skip to main content

Vi kunne sagtens “bare” have taget en bowlingtur  

Jeg interviewede Funda fra Online Advisor, fordi jeg gerne ville blive klogere på årsagen til, at de kontaktede Eva Lilleør, og hvad de lærte af workshoppen med Eva.  

Det blev hurtigt klart for mig at Funda ikke alene var meget begejstret for Evas workshop, men hun var – og er – også meget begejstret for Praice som værktøj til at forstå sig selv og sit team bedre.  

Jeg vil gerne dele mit interview med Funda med jer.  

Hvorfor kontaktede Online Advisor Eva Lilleør? 

Det startede med, at vi i Online Advisor var blevet “ramt” af corona og travlhed. Vi gav os ikke tiden til at være sammen som et team. Derfor opstod behovet for at samle teamet.  

Vi var i en proces, hvor vi lige havde fået lavet en ny hjemmeside. Vi havde travlt alle vegne, og så kom corona. Vi var sammen, men også hver for sig hele tiden.  

Vi havde samtidig lige gennemgået re-branding og procesoptimering. Men dét med at kende hinanden på en anden måde – den del manglede vi. 

Hvordan foregik workshoppen med Eva? 

Vi havde en hel dag med Eva, hvor vi skulle snakke trivsel og personaer. Hvem er det, vi er som personer? Hvad er det, der tager og giver os energi? Hvilken form for kommunikation skal vi bruge til de forskellige personaer? Det var starten på det hele.  

Forud for workshoppen skulle vi alle oprette en Praice Profil og give hinanden feedback på vores profiler. Inden vi snakkede sammen med Eva om vores Praice Profiler, kiggede vi på, hvad vi hver især var for en type. Du er mere det her, og jeg er mere det her. Vi fik en lille snak internt – hvad gør at en af os er på den her måde, og en anden på en anden måde, osv. 

På den måde var vi godt klædt på forud for workshoppen med Eva.  

Da vi så var hos Eva, og hun forklarede, hvad de her forskellige profiler kan, hvad der skal til for at lede hver enkelt profil, og hvad de bedst arbejder under hver især, gav det hele pludselig mening. Særligt gav det mening, hvordan man skulle være opmærksom på ens kommunikation til de forskellige personaer.  

Det gav ligeledes pludselig mening, at vi ikke havde været i synk som team, dengang vi skulle relancere vores hjemmeside. Vi manglede ganske enkelt indsigt i hinanden. Eksempelvis manglede den grønne struktur, hvor den lilla manglede strategi (red. adfærdsprofil). Vi fik på workshoppen en afklaring omkring hvem vi er som personer, og hvordan Online Advisor kan arbejde bedst muligt sammen. Hvor vi kan trække til og fra på hinandens kompetencer, og hvor vi kan bruge hinanden. 

Hvordan havde I det som team inden workshoppen? 

Inden vi talte med Eva Lilleør, havde vi et behov for at få en skarpere kommunikation mellem os kollegaer. Vores kommunikation blev meget mere skarp efter at vi fik værktøjerne (red. Praice Profil), der hjalp os med at sætte ord på det. På den måde blev vi gjort opmærksom på, hvor vi kan bruge hinanden til at spille hinanden gode, og hvad vi føler, hører og ser. Det gjorde, at vores kommunikation på tværs blev bedre. 

Hvordan var opfølgningen et år efter? 

Her i år i august fik vi lov til at tage ud til Eva igen – også med vores nye medarbejdere – og tale igennem, hvordan det så går med at bruge de værktøjer, vi havde fået. Vi har haft meget travlt, og der har ikke været tid til at kigge indad. Derfor var runde 2 også en nødvendighed for os. 

I dag taler vi ikke så meget om vores konkrete Praice Profiler, men vi tænker mere over, hvem der skal have ansvaret for hvad. For eksempel er en af mine kollegaer meget kendetegnet ved den lilla adfærdstype, og det giver mening, at han er med inde over strategien. Det giver generelt god mening, at vi varetager de opgaver, som vi er gode til, men også at have forskellige ansvarsområder og kigge indad. Vi bruger det som en aktiv del af vores hverdag. 

Jeg håber, processen kommer til at vare ved i forhold til at lære hinanden bedre at kende. Den har virkelig givet noget. 

Hvilke refleksioner har du gjort dig omkring at bruge Praice som en aktiv del af din hverdag? 

Vi er ikke defineret ud fra vores adfærdstype, men det giver god mening, at vi hver især gør dét, vi er gode til. Vi skal turde at kigge indad, så vi er opmærksomme på både egne og hinandens udfordringer. Vi stod alle med et subjektivt verdenssyn. Dét, at vi fik en afklaring på, hvordan de andres verden så ud, gav et enormt frirum af forståelse og rummelighed.   

Det gav mig også mulighed for at reflektere over, hvem vi er som personer, og hvad vi gerne vil kendes for. Alle de ting kogt sammen gjorde, at vi fik procesoptimeret vores arbejdsgange.  

Helt generelt har forløbet med Praice og Eva har været meget indsigtsrigt. Processer og struktur giver mening i de større virksomheder, men det gør de ikke nødvendigvis i mindre virksomheder som Online Advisor. Her er mere fleksibelt, og det stiller derfor højere krav til, hvordan vi tackler arbejdsdagen sammen. Online Advisor som team skal kunne vokse sammen og ikke nødvendigvis lykkes med det hele på en gang, men tage udfordringerne i bidder. Hvor vi passer ind i hinandens verdensbillede, har især været en refleksion, som Eva var god til at få os til at forstå: det skal være en vane, fremfor noget man af og til gør. 

I skal huske at “drikke den der fredagsøl” Eva mindede os om det sociale og vigtigheden i at være social om andet end arbejde.  

Hvordan bruger I Praice i jeres dagligdag? 

Det første, som Eva sagde om Praice var, at det er jeres. I kan gøre med Praice, hvad I vil. Her tænkte jeg: “Jamen, er det ikke kun nu, vi skal bruge det?”  – hvortil Eva svarede: “Nej I kan bruge Praice altid.”  

Så nu bruger jeg også Praice på LinkedIn. Det er et godt produkt, men man skal også tage det med et gran salt. Det er situationsbestemt, vi er ikke alle sammen bare én adfærdstype.  

Jeg tænker, at det også er en god måde at netværke på. Når mulige kunder finder min profil, kan de se, at jeg faktisk er den, jeg udgiver mig for at være. Praice støtter op omkring de kompetencer, som jeg har, for man kan jo sige så meget, men min profil viser jo faktisk noget.  

Man er mere end adfærdstyper og adfærdstræk. Praice giver et godt billede af, hvad man kan forvente. En ting er, hvordan jeg er på arbejde, men jeg kan godt være anderledes derhjemme.  

Vi bruger det meget til trivsel, og hvor meget energi vi har i overskud, og hvor meget energi vi generelt har på kontoen. Hvis jeg ikke har energi derhjemme, har jeg heller ikke energi på arbejdet. Det har derfor også være meget indsigtsfuldt at have Eva med til at fokusere på vores følelser og energi. Hvad der giver, og hvad der tager. Vi er jo mennesker, så det skal ikke handle om Excel og performance hele tiden.  

Var der noget der overraskede dig, da du så din Praice Profil?  

Jeg troede, at jeg var mere analytisk, og mere blå. Det har ikke overrasket mig, men jeg synes i højere grad at have fået afklaring på, hvem jeg er. Praice har været relevant, for jeg kan forstå så og så meget på min egen måde, og føle mig nok så afklaret omkring hvorfor situationen er som den er, men det bliver mere indsigtsfuldt at få koblet ens netværk på. Det gav mig fornyet selvindsigt.  

Øget fokus på trivsel 

Efter Online Advisors forløb med Eva og Praice har deres fokus været på trivsel, hvilket især har vist sig gavnligt, når de har travlt. Online Advisor er samtidig blevet bedre til at reflektere over, hvad de har følt den pågældende dag, og hvad de hver især har følt omkring hinanden.   

“Og dét er noget, jeg håber, vi kan blive ved med de næste mange år.” – Funda, Ads Manager 

 Du kan lave din egen Praice Profil gratis her.

Marica

Author Marica

Brand Manager. Sikrer at der er en rød tråd mellem Praice's værdier og digitale strategi.

More posts by Marica