Skip to main content

Hvordan man arbejder med Praice Profiler og ligeledes de tilknyttede rapporter findes der ikke et entydigt svar på. Tværtimod oplever vi ofte, at vores kunder har forskellige tilgange til soft skill-profilerne, hvilket også giver mening, da de ikke alle nødvendigvis arbejder med de samme målgrupper.

Dog var det nyt for os, da vi for nylig havde fornøjelsen af at besøge anden aktøren Ginsbo | Valentin, der har valgt at bygge et decideret forløb op omkring netop soft skill-profilen, som landets jobcentre så kan vælge at henvise ledige borgere til.

Dét var vi heldige, at de gerne ville sætte nogle flere ord på.

Jobmatchprofil – et specialiseret borgerforløb

“Forløbet hedder Jobmatchprofil,” forklarer Christine Valentin, den ene af virksomhedens to Partnere. “Det er et 4-ugers forløb, hvor fokus er på at gennemgå Praice Profilen med borgeren og gennemgå de forskellige rapporter, som bliver genereret.

Henvisningen til en Jobmatchprofil kommer typisk med et eller andet formål fra jobcentret. Det kan være til en raskmelding, eller at en borger skal ændre retning arbejdsmæssigt. Det kan også være i tilfælde, hvor en borger skal til at tænke uddannelsesmæssigt – eller en kombination af flere ting. Så bliver Praice et led i en identifikations- eller afklaringsproces: hvad kan den enkelte, og hvor skal de hen?

Alle har været sygemeldte med noget, og det er ikke alle, der kan vende tilbage til det, de kommer fra. Så bruger vi Praice til at få borgerne til at indse, at det godt kan være, at de kommer fra det her snævre arbejdsområde, men der findes et helt hav af jobfunktioner, de i virkeligheden kan kigge ind i.”

Undervejs i forløbet arbejdes der med en høj grad af medinddragelse af borgeren, og det forventes, at borgeren deltager aktivt i processen. Forløbet afsluttes med en slutrapport, som indeholder forslag eller en plan til fremtidige beskæftigelsesmuligheder – herunder udleveres borgerens Soft Skill CV, Jobsamtalerapport og Personlige Rapport.

”Praice er god til at fremhæve de kompetencer, som folk har glemt. Nogle kender måske godt deres kompetencer, men de skal også være opmærksomme på dem. De får sat ord på de ting, de helt naturligt gør og besidder.” – Christine Valentin

Om at modne borgerne til praktik

”Jeg har blandt andet haft et par unge piger i forløb,” tilføjer den anden Partner, Malene Ginsbo. “De var gået ned med stress og angst, og de troede slet ikke, at de kunne noget. De fik det italesat: du kan faktisk noget! Soft skill-profilen tager udgangspunkt i alle de gode ting, hvor man jo ellers nogle gange kan have tendens til at tale om alle de ting, man ikke kan. Det har været rigtigt fint.

Jeg kan huske, at den ene sad og smågræd undervejs. Hun troede ikke på, at hun kunne nogle ting, men efter nogle samtaler kunne hun godt se, at det kunne hun måske godt. At få styrket dem til at tro på, at de godt kan bestride en praktik bidrager til det her med, at de faktisk godt kan nogle ting.

Det er noget af dét, Praice virkelig kan. Det er et rigtigt godt redskab til at modne folk til, at nu skal de i praktik. Også fordi hvor du nogle gange ofte møder snakke om barrierer, så har du her et redskab, hvor man bliver lidt tvunget til at se på kompetencer og muligheder i stedet.

Og ja, så har nogen måske haft indvendinger – ”den tager jo ikke højde for, at jeg har et dårligt knæ”-  men det kan vi jo imødekomme med skånehensyn.”

“Jeg parkerer lige dit helbred”

Christine nikker genkendende til det med at sygdomsbilledet kan blive overskyggende. ”Jeg bruger nogle gange den frase, at ”vi parkerer lige dit helbred.” Folk kan blive helt trekantede! Men jeg vil bare så gerne have dem til at forstå – og vise dem – at de er meget andet end deres helbred.

Dem, vi arbejder med, har typisk været sygemeldt længe – måske 2-3 år. Ting tager nu engang tid i behandlingssystemet, så pludselig er der gået 1-2-3 år, og så får de at vide, at de skal ændre fokus. På det tidspunkt skal der altså graves i en kasse, der ofte er rigtigt langt væk. Praice Profilen er her god til at kunne vende fokus og få folk ud af sygdomsbilledet for en stund og få fokus på alt det, man også er som menneske.”

Om Ginsbo | Valentin

Ginsbo | Valentin er en anden aktør med en særdeles menneskefokuseret tilgang. De tror og handler er i respekt for den enkelte borger og dennes ressourcer – uanset hvilke udfordringer der måtte være tale om, uanset om det er til beskæftigelse på ordinære vilkår eller til en form for støttet beskæftigelse.

Ikke to borgere er ens, derfor er deres forløb det heller ikke – på den måde tror de på, at man når længst og opnår det bedste resultat.

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard