Skip to main content

“Praice har gjort det nemt at sætte det rigtige hold”

3 ønskede at få sin kundeservice og det tekniske supportteam til at performe endnu bedre og ville samtidig skabe mere ro i personaleomsætningen. Derfor besluttede 3 at se på, hvordan de kunne forbedre deres rekruttering. En af løsningerne inkluderede et samarbejde med os.

3’s ønskeliste til Praice

3 havde allerede selv sat gang i flere tiltag, der skulle forbedre samarbejdet og sammensætningen i de to afdelinger, men ønskede ekstern hjælp til at sætte løsningerne på formel. Målene var bl.a.:

  • Bedre ansættelser med respekt for teamets optimale sammensætning
  • Bedre performance i kundeservice og det tekniske supportteam
  • Mindre udskiftning i medarbejdergruppen

3 trin til succes hos 3

1

Udarbejdelse af den ‘gode medarbejder’

Ved hjælp af Praices adfærdsanalyse og 3’s prioritering af personlige egenskaber, hos de ansatte, udarbejdede vi profilen på ‘den gode’ - høj performende 3-medarbejder. Det gør det dermed at rangere ens kandidatfelt.
2

Ny opskrift til teamsammensætning

Et testteam, der udelukkende bestod af ‘den gode’ medarbejdertyper outperformede de resterende teams. Det gav en helt ny tilgang til sammensætningen af teams. 3 er nu sikret mere heterogene teams, der understøtter virksomhedens værdier i forhold til både diversitet og mangfoldighed.
3

Ny analysebaseret evaluering af ansøgere

Forud for ansættelsessamtalen bliver kandidaterne bedt om at bruge fem minutter på at oprette en profil på Praice.com, som bygger på både deres egen og deres netværks vurdering. Den giver 3 et unikt indblik i de potentielle medarbejderes personlighedstræk samt en indirekte reference, da kandidaternes netværk også er involveret. Dette giver et unikt udgangspunkt for rekrutteringssamtalerne.

En fast formel der understøtter mavefornemmelsen

Vores opskrift for 3 tager udgangspunkt i opgøret med den traditionelle måde at sammensætte teams og ansætte på.

I forløbet bevægede 3 sig væk fra en mere traditionel rekrutteringsproces og hen imod en mere analytisk tilgang. At have en mere analytisk tilgang til rekrutteringen giver lederen mulighed for at prioritere kandidaternes adfærd, så de sikrer sig at kandidaternes profil matcher den teamsammensætning, 3 ønsker at opnå.

Sammen med Praice fik 3

  • Flere præcise ansættelser og bedre samarbejde
    Efter at 3 nu ansætter heterogene teams, som matcher hinanden endnu bedre, er samarbejdet mellem både kolleger og afdelinger forbedret.  
  • Større trivsel blandt medarbejderne
    Den mere heterogene medarbejdergruppe samt den forbedrede stabilitet i ansættelserne har højnet trivslen blandt medarbejderne i 3. 
“Vores opskrift for 3 tager udgangspunkt i opgøret med den traditionelle måde at sammensætte teams og ansætte på. I forløbet bevægede 3 sig væk fra den mere traditionelle rekrutteringsproces og hen imod en mere analytisk tilgang. Kort sagt hjalp vi 3 til at sætte rekrutteringen på formel.”

Tina står klar til at fortælle dig endnu mere om, hvordan Praice kan hjælpe jer

Book et møde