Skip to main content

Et nyt produkt har set dagens lys hos Praice – nemlig den personlige Jobmatchrapport. Vi har i den forbindelse bedt Praice’s CEO, Christian Højfeldt, om at sætte lidt uddybende ord på det:

Hvad er en Jobmatchrapport?

”Jobmatchrapporten er en avanceret analyse af en persons mest egnede jobmatch baseret på vedkommendes personlighed. Den redegør for personens styrker og hvordan de bliver bragt i spil i arbejdsmæssig sammenhæng, men også eventuelle opmærksomhedspunkter, som jo så kan forsøges imødekommet inden en eventuel jobstart. Endelig skildrer den, hvad der kendetegner den enkelte som medarbejder, og den gennemgår de mest fremtrædende karaktertræk på godt og ondt.”

Hvem er rapporten relevant for?

”Rapporten er i princippet relevant for alle, som søger personlig karrieresparring. Den tilfører dog ekstra værdi for mennesker, der ikke selv er 100% skarpe på egne styrker og de anvendelsesmuligheder, der følger med disse styrker. Ønsker man fx et brancheskift, er den også yderst relevant da det kan være svært at lure, hvordan eller hvor eksisterende styrker kan bringes i spil i andre typer jobs.”

Hvordan opstod idéen til Jobmatchrapporten?

”Jobmatchrapporten er et direkte resultat af efterspørgsel. Vi samarbejder med flere Anden Aktører, der i forvejen har været begejstrede for Praice som samtaleværktøj i deres daglige arbejde med ledige borgere. Flere af disse har udfordret os på at tage skridtet videre og direkte anvende den data, der er forbundet med den enkelte borger, til etablering af egnede jobmatch. Det er dét, vi nu tilbyder, i Jobmatchrapporten.”

Hvad gør rapporten unik?

”Ligesom resten af vores materialer tager Jobmatchrapporten udgangspunkt i Praice Profilen, der jo er en 360 graders profil af det enkelte menneske. Det betyder, at profilen ikke kun afspejler et selvbillede, men faktisk også indeholder input fra personens netværk. Vi oplever ofte, at de ledige faktisk boostes af den positive feedback, der kommer ind fra deres kontakter, og at der er mange flere egnede jobmatch end de selv havde forestillet sig og hvor de faktisk godt kunne se sig selv få succes. Og så overraskes mange over, hvor nemt det er at oprette en profil og få adgang til det hele – ofte kræver det ikke en indsats på mere end 5-10 minutter.”

Hvorfor er den kun synlig for en jobkonsulent / mentor og ikke den enkelte selv?

”Vi tror på at det er vigtigt at fokusere på en persons styrker, og vi tror på udvikling via belysning af det positive fremfor det, der begrænser. Derfor er Praice bygget på positiv psykologi, og af samme grund opererer vores profiler kun på positivt ladede ord. Folk skal komme styrkede ud af oplevelsen med at lave en profil. Vi har i Jobmatchrapporten undtagelsesvist valgt også at belyse hvor eventuelle udfordringer kan opstå for den enkelte i en arbejdssituation. Da denne information kan være sårbar for nogle, har vi valgt at lade den blive varetaget af professionelle beskæftigelsesaktører. De vil kunne håndtere den – i kombination med erfaring og stor omtanke – på den korrekte måde, så Praice forbliver et styrkende værktøj.”

Hvad er dine forventninger til rapporten?

”Vi håber og tror, at den tages godt imod hos landets jobcentre, Anden Aktører og A-kasser, og at de vil finde værdi i den som et støttende værktøj til deres arbejde med borgerne. Jobmatchrapporten er et dynamisk værktøj, som løbende forbedres gennem tæt dialog med brugerne af den. Det gør at vi både nu og fremover er sikre på, at vi altid tilbyder et produkt, der rammer indenfor skiven ift. det tiltænkte formål. Det er alfa og omega for os.”

Et nyt produkt har set dagens lys hos Praice – nemlig den personlige Jobmatchrapport. Vi har i den forbindelse bedt Praice’s CEO, Christian Højfeldt, om at sætte lidt uddybende ord på det:

Hvad er en Jobmatchrapport?

”Jobmatchrapporten er en avanceret analyse af en persons mest egnede jobmatch baseret på vedkommendes personlighed. Den redegør for personens styrker og hvordan de bliver bragt i spil i arbejdsmæssig sammenhæng, men også eventuelle opmærksomhedspunkter, som jo så kan forsøges imødekommet inden en eventuel jobstart. Endelig skildrer den, hvad der kendetegner den enkelte som medarbejder, og den gennemgår de mest fremtrædende karaktertræk på godt og ondt.”

Hvem er rapporten relevant for?

”Rapporten er i princippet relevant for alle, som søger personlig karrieresparring. Den tilfører dog ekstra værdi for mennesker, der ikke selv er 100% skarpe på egne styrker og de anvendelsesmuligheder, der følger med disse styrker. Ønsker man fx et brancheskift, er den også yderst relevant da det kan være svært at lure, hvordan eller hvor eksisterende styrker kan bringes i spil i andre typer jobs.”

Hvordan opstod idéen til Jobmatchrapporten?

”Jobmatchrapporten er et direkte resultat af efterspørgsel. Vi samarbejder med flere Anden Aktører, der i forvejen har været begejstrede for Praice som samtaleværktøj i deres daglige arbejde med ledige borgere. Flere af disse har udfordret os på at tage skridtet videre og direkte anvende den data, der er forbundet med den enkelte borger, til etablering af egnede jobmatch. Det er dét, vi nu tilbyder, i Jobmatchrapporten.”

Hvad gør rapporten unik?

”Ligesom resten af vores materialer tager Jobmatchrapporten udgangspunkt i Praice Profilen, der jo er en 360 graders profil af det enkelte menneske. Det betyder, at profilen ikke kun afspejler et selvbillede, men faktisk også indeholder input fra personens netværk. Vi oplever ofte, at de ledige faktisk boostes af den positive feedback, der kommer ind fra deres kontakter, og at der er mange flere egnede jobmatch end de selv havde forestillet sig og hvor de faktisk godt kunne se sig selv få succes. Og så overraskes mange over, hvor nemt det er at oprette en profil og få adgang til det hele – ofte kræver det ikke en indsats på mere end 5-10 minutter.”

Hvorfor er den kun synlig for en jobkonsulent / mentor og ikke den enkelte selv?

”Vi tror på at det er vigtigt at fokusere på en persons styrker, og vi tror på udvikling via belysning af det positive fremfor det, der begrænser. Derfor er Praice bygget på positiv psykologi, og af samme grund opererer vores profiler kun på positivt ladede ord. Folk skal komme styrkede ud af oplevelsen med at lave en profil. Vi har i Jobmatchrapporten undtagelsesvist valgt også at belyse hvor eventuelle udfordringer kan opstå for den enkelte i en arbejdssituation. Da denne information kan være sårbar for nogle, har vi valgt at lade den blive varetaget af professionelle beskæftigelsesaktører. De vil kunne håndtere den – i kombination med erfaring og stor omtanke – på den korrekte måde, så Praice forbliver et styrkende værktøj.”

Hvad er dine forventninger til rapporten?

”Vi håber og tror, at den tages godt imod hos landets jobcentre, Anden Aktører og A-kasser, og at de vil finde værdi i den som et støttende værktøj til deres arbejde med borgerne. Jobmatchrapporten er et dynamisk værktøj, som løbende forbedres gennem tæt dialog med brugerne af den. Det gør at vi både nu og fremover er sikre på, at vi altid tilbyder et produkt, der rammer indenfor skiven ift. det tiltænkte formål. Det er alfa og omega for os.”

Praice

Author Praice

Screen kandidater ud fra 360 adfærdsprofilering. Få øget diversitet i jeres kandidatudvalg og styrk performance hos nyansatte.

More posts by Praice