Skip to main content

Hvis dit stillingsopslag var en Praice Profil – hvordan ville den så se ud?

Vi har i 4 uger haft fornøjelsen af at have Lars Huniche tilknyttet som praktikant med et særligt fokus på Praice og AI-muligheder.

Med uslukkelig energi er han dykket ned i AI’s forunderlige univers for at undersøge, hvilke muligheder der egentlig kunne opstå, hvis man lod AI møde Praice, og der gik ikke særligt længe, før han smilende introducerede os for sin første idé: konverteringen af et stillingsopslag til en Praice Profil!

Helt konkret viste han os et lagkagediagram, der til forveksling lignede et eksempel på en af vores soft skill-profiler og forklarede, at det repræsenterede den generelle profil, man eksempelvis søgte, når man søgte en virksomhedskonsulent til et jobcenter:

 

Det kunne han sige, fordi han forinden havde formået at fodre ChatGPT med den rette og i øvrigt ret indholdsrige dokumentation omkring hver af Praice’s adfærdstyper på den ene side – og de helt rette retningslinjer for maskinen på den anden.

Hvorfor stillingsopslag i Praice Profil-form giver mening

Men hvad kan man bruge generaliserede stillinger i Praice Profil-form til, ville nogen måske spørge. Det er der faktisk flere svar på.

Eksempelvis vil man som jobsøgende kunne få præsenteret egnede stillingstyper baseret på egen profil matchet op de her generaliserede profiler og måske blive inspireret til at tænke i bredere retninger, når man søger job. Mere om det i næste blog.

Men som rekrutterende virksomhed kunne det også være ganske givtigt at få indsigt i om man egentlig har ramt plet i sit opslag i forhold til den kandidat, man har i tankerne. Det kræver selvfølgelig, at man tilretter sin prompt til AI-maskinen og i stedet beder den konvertere til en Praice Profil baseret på det enkelte stillingsopslag, man vil teste. Denne øvelse blev vi nødt til at teste:

Virksomhedskonsulenter i henholdsvis Vejle, Slagelse og Aarhus

Til brug for øvelsen bad Lars ChatGPT finde 3 danske jobannoncer for stillingen virksomhedskonsulent og køre samme konverteringsøvelse – men i specifik konvertering for hver enkelt opslag og ikke på et generelt plan.

Det resulterede – efter de nødvendige mellemregninger – i følgende tre diagrammer:

I alle tre tilfælde er man enige om de dominerede adfærdstyper (farver) i profilen – nemlig den netværksskabende og menneskekendende orange, den vurderende og løsningsorienterede blå, og den empatiske, tålmodige røde adfærdstype. Dette er ikke overraskende, da vi har at gøre med varianter af det selvsamme job, som nu engang fordrer de kompetencesæt.

Men den vægt, der er lagt på dele af opslaget – eller de ord, der i opslaget er valgt til og fra – kan godt rykke ved den overordnede balance i profilen og i højere grad tiltrække nogle profiler end andre.

Det bliver eksempelvis tydeligt her, hvor vi faktisk ender med 3 ret forskellige profiler alligevel. Det giver sig mest tydeligt til kende, hvis man kigger på hvilken hjernehalvdel, der bliver den dominerende i profilen. Dette kan man se ved at betragte aksen mellem grøn-blå-lilla på den venstre side og gul-orange-rød på den anden.

I Aarhus’ tilfælde finder man eksempelvis en profil, der er meget markant defineret ved den højre hjernehalvdel, som typisk kendetegner mennesker, der henter energi i samspil med andre mennesker og som navigerer meget efter sin intuition og ved at “mærke efter”.

I Slagelses tilfælde er den venstre hjernehalvdel mest dominerende, hvilket kendetegner den mere eftertænksomme profil, der er mere processtyret og har større tendens til at træffe beslutninger på vegne af fornuft og fakta.

Endelig ser man i Vejles eksempel på en 50/50-løsning, hvor man søger profiler med en mere lige fordeling.

Pointen her er egentlig ikke, at noget er bedre end noget andet. Eller at et af disse jobopslag rammer mere præcist end et andet, for stillingerne er nu engang heller ikke 1:1 kopier af hinanden.

Men der kan ligge noget i muligheden for et sanity check, når man som virksomhed overvejer at slå en ny stilling op. Man har nemlig en tendens til at tiltrække de adfærdstyper, ens ordvalg og fokus nu engang appelerer til. Meget blå adfærdstyper vil nemlig typisk tiltrækkes af stillinger, der er formuleret meget “blå”, meget gule af de “gule”, osv. I sidste ende vil alle rekrutterende virksomheder jo gerne have et stort udvalg af de allermest kvalificerede til stillingen.

Behøver det slutte her?

Nej, da – tværtimod – dette er kun begyndelsen! Som vi nævnte ovenfor kunne stillingsopslag konverteret til Praice Profiler også komme jobsøgerne til gavn – sammen med mange, andre lige så spændende tanker. Dem dækker vi i anden del af vores “Praice og AI”-blogs, som udkommer inden længe, så bliv på kanalen!

 

 

 

Links til de 3 benyttede jobopslag til analysen, som ChatGPT tog udgangspunkt i:

Vejle: https://www.jobindexarkiv.dk/cgi/showarchive.cgi?tid=r11799999

Slagelse: https://www.jobindexarkiv.dk/cgi/showarchive.cgi?tid=r11588520

Aarhus: https://www.jobindexarkiv.dk/cgi/showarchive.cgi?tid=r12285124

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard