Skip to main content

I første del af vores AI-blogserie, løftede vores AI-praktikant, Lars Huniche, sløret for, hvordan man med hjælp af AI kunne konvertere faktiske jobopslag til Praice Profiler. Den øvelse giver den umiddelbare fordel for arbejdsgiverne, at de kan tjekke om den profil, de skriver de søger, nu også er den profil, som opslaget egentlig henvender sig til.

Men hvad kan AI gøre på den anden side af bordet – altså for jobsøgeren? Vi ved fra adskillige leverandører, at AI kan hjælpe med at skrive selve ansøgningen. Her er det ofte en god idé på forhånd at fodre maskinen med indholdet fra sit Soft Skill CV, så også den personlige del af ansøgningen kommer til at ramme plet.

Der bliver også udviklet meget på løsninger, der kan matche jobopslag og individuelle CV’er – som regel på basis af hårde kompetencer, såsom uddannelse og erhvervserfaring.

Men mulighederne er større end det, og Lars Huniche kommer her med sine bud på, hvordan man kunne gå skridtet videre og inddrage soft skills og Praice yderligere i arbejdet med AI. Her følger nogle af de tanker, han legede med:

Få vist jobmatch, der matcher det hele menneske

Som mennesker trives vi bedst, når vi trækker på de personlige kompetencer, der falder os mest naturligt – altså vores stærkeste soft skills. Derfor er det vigtigt, at man ikke kun matcher de hårde kompetencer i et jobopslag, men også de personlige.

Eftersom det er muligt at konvertere jobopslag til Praice Profiler, er det også muligt at servere forslag til søgbare jobs for jobsøgeren, der ikke blot matcher på hårde kompetencer, men også på soft skills. På denne måde kan man tale om potentielt at øge træfsikkerheden i jobmatchet, da man matcher mod det hele menneske.

Nogle gange kan det være svært som jobsøger også at tænke udover jobmuligheder, der lægger sig op af ens hårde kompetencer. Man danner hurtigt tunnelsyn og får kun fokuseret på de muligheder, der lægger sig direkte op af eventuel uddannelsesmæssig baggrund eller tidligere joberfaringer.

Også her kunne en sådan løsning hjælpe. Man kunne jo forsøge sig med at bede maskinen om kun at søge på soft skill-match og undlade de hårde kompetencer. Vil man derved få bud på stillinger, man nok ikke uden videre bare kunne søge? Måske, hvis der var tale om hjertekirurger eller astronauter. Til gengæld vil der sandsynligvis også være andre bud, hvor de hårde kompetencer ret hurtigt kunne tillæres og de personlige var dem, der var vigtigst.

Er der også et match på kulturen i virksomheden?

Er man jobsøgende, er det ikke blot relevant at kigge på kompetencematch. Et stort element i, om man kommer til at trives i en given virksomhed, ligger også i, om man kan trives med kulturen og værdisættet i virksomheden.

Hos nogen foregår megen kommunikation over mail, og hjemmearbejde anses som normen mere end undtagelsen, så man måske ikke får den tætte kollegakontakt, som nogle har brug for. I hvor høj grad forventes det, at du arbejder 100% selvstændigt og selv opfinder dine opgaver? Er din definition af fleksibilitet og omstillingsparathed den samme, som virksomhedens? Dette er blot nogle af elementerne omkring en virksomheds kultur, som det også er relevant, om man matcher ind i.

Også her kan AI potentielt hjælpe. Nogle virksomheder beskriver kulturen og værdisættet en smule i deres jobopslag, andre berører det på deres hjemmeside. Her er det muligt med korrekt forudgående fodring af maskinen at kunne matche mod den enkelte Praice Profil.

Ved mindre virksomheder, eller virksomheder hvor kulturen ikke er beskrevet, er det også muligt at kunne lave en kvalificeret gisning – typisk på baggrund af virksomhedens størrelse, placering og art (f.eks. offentlig versus privat virksomhed).

Alt i alt kan der således tegnes et ret udvidet billede af virksomheden og jobbet, som kan matches mod det enkelte menneske og vedkommendes personlige profil – og jo mere præcist og detaljeret, det kan gøres, jo større et sandsynligheden for det perfekte jobmatch, der gavner både den enkelte og virksomheden.

Vigtige begrænsninger

Nu er der imidlertid ikke helt fri leg indenfor AI og muligheder. Inden længe bliver der også sat rammer for, hvad AI må bruges til, og hvordan  man regulerer brugen, så eksempelvis ansættelser ikke sker 100% baseret på beregninger foretaget af maskiner uden menneskelig involvering. Det sørger EU for.

Hvordan vi hos Praice sikrer, at vi bliver indenfor disse rammer, er emnet for tredje og sidste blog om Praice og AI i denne omgang. Her allierer vi os med Jonas Hvid, der er direktør i IT-Compliance ApS og Praice’s rådgiver indenfor alt omkring IT-sikkerhed, GDPR og AI-compliance. Bloggen kommer indenfor den næste måneds tid, så hold gerne øje, hvis du vil læse mere herom.

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard