Skip to main content

Vi tror på mere diversitet på det danske arbejdsmarked.   

Ifølge Dansk Industris “The Gender Diversity Pledge” strategi, er det nødvendigt at tage stilling til, at vi i Danmark får mere diversitet ind på det danske arbejdsmarked. Mere diversitet er ikke kun et udtryk for kønsdiversitet, men en øget mangfoldighed på arbejdspladserne.  

Praice har sat sin underskrift 

“Det har vi gjort fordi, vi mener, at det er essentielt for virksomheder at tænke diversitet ind i deres organisationskultur.”  

– Christian Weis, CEO

Ved at øge diversiteten på arbejdsmarkedet…  

Der er en lang række af fordele ved at øge diversiteten – og dermed mangfoldigheden på arbejdspladsen  

Ifølge Dansk Industri bringer forskellige medarbejdere adskillige erfaringer og perspektiver med sig. Ved at bringe disse forskelligheder ind vil det styrke dynamikken, innovationen og den generelle organisationskultur.  

Denne betragtning er vi hos Praice meget enige i.  Vi forsøger selv at øge diversiteten i Praice ved atiltrække forskellige medarbejdere med deres egen unikke erfaring og perspektiverDet gør vi gennem vores eget Praice værktøj, AutoScreen, som ikke screener efter køn og alder, men på adfærdNår vi, eller en af vores kunder er i en kandidatsøgningsproces, screener vi med fokus på, hvordan en ny medarbejder vil passe ind – og bibringe nye perspektiver i Praice eller vores kundes virksomhedØget diversitet og en bias fri rekrutteringsproces, er derfor en af vores mærkesager i vores AutoScreen produkt

Læs eller genlæs vores blogpost med AutoScreen.

“Det var derfor ikke en særlig svær beslutning, for mig, at skrive under på de 16 budskaber om øget diversitet. Som CEO i Praice og iværksætter, har jeg oplevet styrken og hvad en mere diverse organisationskultur kan bidrage med.”

   – Christian Weis Højfeldt, CEO   

Hvordan Praice selv opfylder “The Gender Diversity Pledge 

En ting er at skrive under, det kan vi bare gøre. En anden er selvfølgelig om vi selv efterlever det?  

Ved at vi har skrevet under, forpligter vi os også selv til at sætte mål for fremtiden, og dermed efterleve “The Gender Diversity Pledge”.  

Vores COO Christina giver et kort oprids af, hvad vi i Praice allerede gør – og hvad vi fremadrettet skal stræbe efter.  

‘Først og fremmest går vi efter at ansætte unbiased og med øje for diversitet. I øjeblikket har vi en fordeling af 43/57% kvinder og mænd. Når vi rekrutterer, skal slutfeltet være 50/50 kvinder/mænd. Vi er fordelt i alderen 28 – 48 år og så er 28udlændinge. Det er vi godt tilfredse med.  

I vores personalepolitik har vi gjort det tydeligt, at der skal være en god omgangstone og at vi ikke tolerer diskriminerende adfærd. Derudover er vi rent ledelsesmæssigt opmærksomme på at der skal være plads til forskelligheder i det daglige. Vi har heldigvis vores Praice Soft Skill profil som værktøj, der giver os indsigt og gør at vi har et ’fælles sprog’ for at tale om vores forskelligheder. Men vi laver ikke nogen medarbejder-tilfredshedsundersøgelser, så det ledelsesmæssige er svært at måle. Det ønsker jeg fremadrettet at finde en pragmatisk måde at måle på.    

Selvom vi er en danskbaseret virksomhed, ændrede vi allerede sidste år koncernsproget til engelsk. Vi har derfor opbygget vores SharePoint, Slack kanaler, strategimaterialemandagsmøder og vores virtuelle torsdagsbarer på engelsk. Så kan alle være med, – og vi har fremtidssikret, at vi kan ansætte flere som ikke har dansk som modersmål. 

Et af vores mål, som vi endnu ikke har realiseret, er at få et kvindeligt bestyrelsesmedlemDet er et af vores mål, som senest skal ske i 2022!

Har du ikke selv skrevet under, kan du nå det endnu hos Dansk Industri.

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard