Skip to main content

Det hele startede med os, og Praice

Tilbage i august afholdte vi i Praice-teamet en workshop, hvor vi klarlagde Praices brand værdier. Selvom det er en proces, som ofte er tidskrævende, var det som om at der fra starten var enighed om de tre værdier vi landede på.

Ambitiøs, simpel og fair.

Vi havde en masse i spil under vores workshop. Vores snakke gik på, hvad vi dels selv kunne stå inde for og dels hvad det er Praice står for.

Oprindeligt blev Praice til ud fra idéen om at matche mennesker. Den idé blev videreudviklet til, hvad Praice er i dag; et rekrutteringsværktøj. Praice er taget fra det engelske ord ‘praise’, som betyder at rose og anerkende. Praice bygger på positiv psykologi. Den teori som Praice er baseret på er C.G. Jungs teori om arketyper.

Læs: videnskaben bag Praice

Ambitiøs

Vi et team, der hver især bidrager med forskellige ‘superkræfter’. Vi har vores egne domæner, som vi er meget ambitiøse omkring. Derudover er vi alle ambitiøse omkring at løfte Praice i flok. Det er vigtigt for os at være ambitiøse og dermed professionelle i vores tilgang til at arbejde med vores kunder. Vi er kort sagt både ambitiøse på vores egne og kunders vegne.

Ambitiøs gik så mange gange igen i vores workshop, at det ikke kunne være anderledes end at det blev vores første værdi i Praice.

Vi er ambitiøse på vores egne – og jeres – vegne.

Vi drives af at udfordre status quo. Vi tror ikke på stilstand, og vi vil gerne, sammen med jer, rykke grænser. Vi har en fremadstræbende kultur, og vi tror på at sætte mål, der er attraktive. At være ambitiøs på jeres og vores egne vegne afspejler vores mission og vision med Praice.

Simpel

Tilgangen og formålet med Praice har fra den dag Praice startede, tilbage i 2015, været at det skulle være nemt at bruge Praice.  Ambitionen er at det både skal være nemt (og sjovt) for kandidaten, men også for virksomheden som bruger Praice. På trods af den store kompleksitet der er forbundet med data og AI forsøger vi hver dag at bryde det ned for vores kunder, og deres kandidater.

Vi blev derfor hurtig enige om at simpel skulle være en af vores værdier.

Vi gør det komplekse simpelt.

Praice bygger på AI og videnskabelig psykologi. Det gør, at Praic som udgangspunkt kan synes kompleks. Vi vil gerne bryde det komplekse ned og gøre det simpelt og transparent, både for jer, men også for os selv. Vi mener, at det skal være ligetil at bruge Praice for jer der rekrutterer, er ledere eller er jobsøgende.

Fair

Praice er et biasfrit rekrutteringsværktøj. I Praice går alle meget op i diversitet. Det er derfor vigtigt for os, at alle føler sig inkluderet. Både os kollegaer i mellem, vores kunder samt kandidater. Vi ønsker, at alle får en følelse af at være behandlet fair, når de har været gennem Praice-rejsen. Vi kom derfor frem til, at fair skulle være en del af vores værdisæt. At have fair som en del af vores værdier giver anledning til at tage ansvar. Fair er noget vi alle kan stræbe efter at gøre bedre. Vi bliver bedre ved at reflektere, over de ting vi en gang ikke var opmærksomme på, men nu er. Vi forbliver derfor konstruktive i vores tilgang til Praice.

Vi vil give fair muligheder til alle

Fair dækker over moral og etik. Vi tror på mere diversitet på arbejdsmarkedet, og vi kæmper for at det bliver en realitet. Vi vil gerne give en mere biasfri rekruttering, det mener vi kun er fair for jer som virksomhed, men også for jeres kandidater.

 

 

Marica

Author Marica

Brand Manager. Sikrer at der er en rød tråd mellem Praice's værdier og digitale strategi.

More posts by Marica