Skip to main content

Det hele startede med os, og Praice

I august 2021 afholdte vi i Praice-teamet en workshop, hvor vi klarlagde Praices brand værdier. Selvom det er en proces, som ofte er tidskrævende, var det som om, at der fra starten var enighed om de tre værdier, vi landede på:

Ambitiøst, simpelt og fair

Vi havde en masse i spil under vores workshop. Vores snakke gik på, hvad vi dels selv kunne stå inde for, og dels hvad det er, Praice står for.

Oprindeligt blev Praice til ud fra idéen om at matche mennesker. Den idé blev videreudviklet til, hvad Praice er i dag; et jobmatchværktøj. Praice er taget fra det engelske ord ‘praise’, som betyder at rose og anerkende. Praice bygger på positiv psykologi. Den teori som Praice er baseret på er C.G. Jungs teori om arketyper.

Læs: videnskaben bag Praice

Ambitiøst

Vi et team, der hver især bidrager med forskellige ‘superkræfter’. Vi har vores egne domæner, som vi er meget ambitiøse omkring. Derudover er vi alle ambitiøse omkring at løfte Praice i flok. Det er vigtigt for os at være ambitiøse og dermed professionelle i vores tilgang til at arbejde med vores kunder. Ambitiøs gik så mange gange igen i vores workshop, at det kun kunne blive vores første værdi i Praice:

Vi er ambitiøse på vores egne – og jeres – vegne

Vi drives af at udfordre status quo. Vi tror ikke på stilstand, og vi vil gerne – sammen med jer – rykke grænser. Vi har en fremadstræbende kultur, og vi tror på at sætte mål, der er attraktive. At være ambitiøs på jeres og vores egne vegne afspejler vores mission og vision med Praice.

Simpelt

Tilgangen til og formålet med Praice har fra start været, at det skulle være nemt at bruge Praice – både for jobsøgende, ansatte og for virksomhedsbrugerne. På trods af den kompleksitet, der kan være forbundet med data og AI, forsøger vi hver dag at bryde det ned for vores kunder og brugere. Vi blev derfor hurtigt enige om, at simpelt skulle være en af vores værdier:

Vi gør det komplekse simpelt

Ved at gøre det simpelt mener vi også at kunne tilbyde et værktøj, der dækker bredt – og som kan bruges af alle, uanset baggrund.

Fair

Praice stræber efter så stor biasfrihed som overhovedet muligt. Vi går alle meget op i ligeværd, i diversitet og i at der skal være plads til alle. Det er derfor vigtigt for os, at alle føler sig inkluderet. Både os kollegaer imellem, men i den grad også vores kunder og brugere. Vi ønsker, at alle får en følelse af at være behandlet fair, når de har været gennem Praice-rejsen. Vi kom derfor frem til, at fair skulle være en del af vores værdisæt. At have fair som en del af vores værdier giver anledning til at tage ansvar og til altid at stræbe lidt højere. Vi bliver bedre ved konstant at reflektere over ting og altid være opmærksomme:

Vi vil give fair muligheder til alle

 

 

 

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard