Skip to main content

Privatlivspolitik

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Praice ApS (“vi”, “os”, “vores”) behandler dine personoplysninger.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at du kan oprette en Praice-profil og bruge vores features.

1. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik eller hvordan vi behandler data i øvrigt, kan du kontakte os på:

Praice ApS
Jægersborgs alle 1
2920 Charlottenlund
Danmark
E-mail: [email protected]
Telefon: 40171640

2. Dataansvar

I de fleste tilfælde er Praice ApS databehandler på vegne af vores kunder, dette kan f.eks. være en kommune. I tilfælde hvor Praice ApS er databehandler, agerer Praice ApS efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale udarbejdet i samarbejde med vores kunder.

3. Personoplysninger

Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, der fremgår af afsnit 3 nedenfor.

Vi behandler de personoplysninger, som du giver os, herunder kontaktoplysninger (eksempelvis navn, telefonnummer og e-mailadresse), således, at øvrige interessenter, såsom virksomheder, jobcenter og a-kasse kan komme i kontakt med dig.

Herudover indsamler og behandler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside via cookies, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider, du har besøgt. Du kan læse mere om vores brug af cookies i punkt 10 nedenfor.

4. Anvendelse af dine personoplysninger

Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

a. at stille dine kontaktoplysninger til rådighed til interessenter, såsom virksomheder, skole, jobcenter og A-kasse.

b. at kommunikere med dig om nyheder på vores platform.

c. at udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores praice-platform;

5. Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

Vores Praice platform hostes af Microsoft Azure, hvilket medfører at alt data der indtastes på platformen, er opbevaret på Microsoft Azure. Til udsendelse af nyhedsbreve og produktinformation benyttes Mailjet.

6. Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for opfyldelse af kontrakt herunder for at levere de ydelser og den service, som der ydes, samt håndtere eventuelle forespørgsler (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra b);

I de tilfælde, hvor vi er databehandler på vegne af en kommune behandler vi dine oplysninger for at understøtte kommunens myndighedsudøvelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra e);

7. Beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil løbende sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse uden dit samtykke.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:

Formålet med behandlingen Opbevaringsperiode
at stille dine kontaktoplysninger til rådighed til interessenter, såsom virksomheder, jobcenter og A-kasse

 

Din profil opbevares indtil, at du som bruger sletter din profil. Når din bruger slettes, slettes alle dine persondata samtidig.

 

at kommunikere med dig om nyheder på vores platform.

 

Så længe du har en bruger på vores platform vil vi sende dig materiale omkring opdateringer af produktet. Du har altid mulighed for at frasige modtagelsen af dette materiale ved at afmelde dette eller ved at slette din Praice-profil.
At udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores Praice-platform; Vi indsamler løbende data fra vores brugere, som vi bruger til at forbedre vores platform. Denne data indsamles i aggregeret/anonymiseret form, hvilket medfører, at vi ikke kan identificere personen. Vi sletter derfor ikke denne data.

 

8. Dine Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesforordningen”) ret til:

(i) at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger;

(ii) at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig;

(iii) at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet inden det i punkt 7.2 anførte tidspunkt;

(iv) at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring;

(v) at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller
vigtige samfundsinteresser.

Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af de
kontaktoplysninger, der er anført i punktet kontaktoplysninger.

Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Cookies

Vi bruger cookies. Praice bruger cookies til at tilpasse indhold, og til at analysere trafik.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.