Skip to main content

Skab succes for den enkelte borger

En investering i Praice Pro er en investering i den enkelte borger. Vejen dertil findes i de konkrete værktøjer, der kan trækkes på i processen.

Personlig Rapport

En Personlig Rapport løfter sløret for den enkelte borgers personlige styrker. Den belyser hvilke adfærdstræk, der er mest fremtrædende, og hvad det betyder i praksis. Den giver indblik i styrker og udfordringer, og redegør samtidig for, hvad den enkelte bliver motiveret af, og hvad der kan give anledning til mistrivsel.

Primær anvendelse:

  • Samtaleværktøj mellem jobkonsulent og borger
  • Hjælp til borgerens jobsøgning
Soft Skill CV

Når en borger har oprettet en profil, er der øjeblikkelig adgang til et færdigskrevet Soft Skill CV på både dansk, engelsk og ukrainsk. Dokumentet er stilet til arbejdsgivere og redegør for den pågældende borgers personlige styrker, og hvordan vedkommende skaber værdi på en arbejdsplads.

Primær anvendelse:

  • Personlig kandidatpræsentation til virksomheder
  • Bilag til borgerens ansøgninger
Jobsamtalerapport

Med Jobsamtalerapporten forbereder du borgeren bedst muligt på en jobsamtale. Rapporten tager udgangspunkt i borgerens mest fremtrædende adfærdstræk og hjælper borgeren til bedst muligt at få bragt disse i spil.

Primær anvendelse:

  • Sparringsværktøj mellem jobkonsulent og borger
  • Hjælp til selvhjælp i borgerens jobsøgning
Jobmatchrapport

Jobmatchrapporten tilbyder direkte indblik i borgerens styrker og udfordringer i arbejdsmæssig sammenhæng. Med afsæt i borgerens personlige profil omsættes denne viden til en konkret liste over de job- og opgavetyper, der vil falde borgeren mest naturlige at bestride.

Primær anvendelse:

  • Samtaleværktøj mellem jobkonsulent og borger
  • Hjælp til udfyldelse af ABC Jobstrategi
  • Inspiration til jobmatch
En intuitiv platform

Primære fordele:
Alt samlet et sted
100% styr på GDPR og datasikkerhed
Stabil drift og løbende opdateringer
Fri teknisk support på både dansk og engelsk

Book et møde