"Nu forstår vi bedre hinandens styrker og udfordringer"

Ricki hjalp Pulsure.dk med at forstå hinanden bedre som team. Det kom der tre overordnede key takeaways ud af:
  1. Alle får et indblik i, hvordan de ser sig selv, og hvordan kollegaerne ser en – der er ingen begrænsninger
  2. Lære at tage hensyn til sit team
  3. Hvordan kan jeg gøre mine kollegaer bedre
Nu forstår vi bedre hinandens styrker og udfordringer – Henrik, CEO Pulsure.dk

I løbet af 2020 oplevede Pulsure.dk en pludselig, positiv, vækst i antallet af medarbejdere.

Efter at Pulsure.dk havde ansat flere nye medarbejdere, så stifteren af Pulsure.dk, Henrik, et behov for, at de hurtigt lærte at arbejde sammen som et team. Helt konkret var Henriks ønske, at de skulle lære hinanden bedre at kende som team.

Den opgave landede på vores Praice Partner Rickis bord. Ricki har med sin baggrund, som coach, i sportens verden flere års erfaring i at lede og rådgive afdelinger i at arbejde som et team.

Opbygning af tillid

Min første opgave med Pulsure.dk, og som det altid er når jeg hjælper kunder, er at få opbygget en tillid mellem Henrik (Pulsure.dk), Praice – og mig selv. Det var vigtigt, at Henrik var tryg ved at skulle bruge Praice til at styrke sit team. Jeg ved at det samme gør sig gældende for alle mine kunder. Derfor afholder jeg altid to møder før, at jeg forbereder en workshop.

Formålet med formøderne er at få afdækket mine kunders behov og virkelig forstå, hvad de har brug for.

I Pulsure.dk var det ønsket om at kunne arbejde endnu bedre sammen og forstå hinanden.
Første møde afholdes altid med lederen af teamet. Jeg bruger det første møde til at høre om, hvilke udfordringer og styrker der er i teamet. Det er også på første møde jeg præsenterer lederen for Praice, og hvilke fordele Praice kan bibringe til både workshop, men også fremadrettet som et fast værktøj i teamet.

Andet møde afholdes med alle i teamet inklusive lederen. Her bliver alle præsenteret for Praice, og hvad formålet med workshoppen er. I Pulsure.dk fik de efter andet møde alle til opgave at skulle oprette deres egen Praice profil, og derefter praice hinanden indbyrdes. Udover at modtage praices fra teamet, er det vigtigt også at modtage praices fra ens netværk.
Den næste gang jeg besøgte Pulsure.dk, var det for at afholde workshop med udgangspunkt i deres Praice profiler.

Udbytte af workshoppen

I en workshop, hvor man skal lære at arbejde sammen og forstå hinanden som et team, er det vigtig at have fokus på hinanden og ikke sig selv.
I den første øvelse på workshoppen, skulle de lære at forstå sig selv. Alle blev sat i gang med at finde ud af, hvad der, ud fra deres Praice profiler, gjorde dem gode -og selvfølgelig også, hvilke udfordringer de havde.
I den anden øvelse skulle de lære at forstå hinanden. Jeg sendte dem ud i små grupper af to og to, hvorefter de skulle blive klogere på, hvordan de kunne gøre hinanden gode
Resultatet af øvelserne skulle være at få et overblik over, hvordan de skulle gå til hinanden, for at de kunne yde deres bedste.
”Vi skulle ikke bruge ret meget tid på at forberede. Vi udfyldte Praice-profilerne på et kvarters tid og så kom Ricki og faciliterede processen. Det betød meget for mig, at vi ikke skulle bruge en masse forberedelsestid inden workshoppen, for vi har rigtig meget at se til.

Alt i alt har processen fået os til at tænke mere over, hvordan vi hjælper hinanden med at være den bedst mulige del af tandhjulet i Pulsure. Vi har alle en rolle i det tandhjul og vi forstår langt bedre nu, hvad både vores egen rolle og de andres roller er. Jeg er ikke i tvivl om, at det her har gjort os meget mere produktive – især når der er rigtig travlt og bølgerne går højt.

Henrik, CEO Pulsure.dk

Hos Praice er vi klar til at tale nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer og jeres borgere videre i jobforløb.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere.