Skip to main content

"Nu forstår vi bedre hinandens styrker og udfordringer"

Da Pulsure.dk rakte ud til Praice var det med et ønske om:
  1. At få større indblik i deres teams individuelle styrker
  2. At blive bedre til at tage individuelle hensyn til hinanden i teamet
  3. I højere grad at kunne løfte sine kolleger
Nu forstår vi bedre hinandens styrker og udfordringer – Henrik, CEO Pulsure.dk

I løbet af 2020 oplevede Pulsure.dk en pludselig og positiv vækst i antallet af medarbejdere. Stifteren af Pulsure.dk, Henrik, så derfor et behov for, at de hurtigt lærte at arbejde sammen som et team. Helt konkret var Henriks ønske, at de skulle lære hinanden bedre at kende som team.

Den opgave landede på Praice Partner Rickis bord. Ricki har med sin baggrund som coach i sportens verden flere års erfaring i at lede og rådgive mennesker i at stå stærkt og arbejde sammen som et team.

Opbygning af tillid

Rickis indledende tilgang er den samme hver gang – der skal opbygges tillid, og det gjorde sig også gældende i dette tilfælde, mellem Henrik (Pulsure.dk), Praice – og Ricki selv. Det er nemlig afgørende, at Henrik er tryg ved at skulle bruge Praice til at styrke sit team. Tilliden sikrer Ricki sig gennem to møder, før han forbereder den faktiske workshop.

Første møde afholdes altid med lederen af teamet. Her indsamler Ricki viden om de udfordringer og styrker, der er i teamet. Det er også på første møde, han præsenterer lederen for Praice, og de fordele Praice kan bibringe både til workshoppen og som et fast værktøj i teamet fremadrettet.

Andet møde afholdes med alle i teamet, samt lederen. Her bliver alle præsenteret for Praice og formålet med workshoppen. I Pulsure.dk fik de efter dette møde alle til opgave at skulle oprette deres egen Praice Profil, og derefter give feedback til hinandens profiler indbyrdes. Feedback fra andre er altid rigtig vigtig, da den tilfører dybde, validitet og nuance i profilerne.

Næste gang Ricki besøgte Pulsure.dk var det for at afholde workshop med udgangspunkt i deres Praice Profiler.

Udbytte af workshoppen

I en workshop, hvor man skal lære at forstå hinanden og samarbejde, er det vigtigt både at have fokus på sig selv, på sig selv som en del af et team og på teamet som helhed.

 

I den første øvelse skulle deltagerne lære at forstå sig selv. Alle blev sat i gang med at finde ud af, hvad der ud fra deres Praice Profiler gjorde dem gode, og hvor de måske kunne have udfordringer.

I den anden øvelse skulle deltagerne lære at forstå hinanden. To og to skulle med udgangspunkt i hinandens profiler blive klogere på, hvordan de kunne supplere og løfte hinanden.

 

Tilsammen gav øvelserne dem et godt og brugbart indblik i deres individuelle kompetencer, hvordan de opnår bedst muligt samarbejde og hvordan den enkeltes styrker bedst kan komme i spil i Pulsure.dk

Vi udfyldte Praice Profilerne på et kvarters tid, og så kom Ricki og faciliterede hele processen. Det betød meget for mig, at vi ikke skulle bruge en masse forberedelsestid inden workshoppen, da vi har meget at se til.

Alt i alt har processen fået os til at tænke mere over, hvordan vi hjælper hinanden med at være den bedst mulige del af tandhjulet i Pulsure. Vi har alle en rolle i det tandhjul, og vi forstår langt bedre nu, hvad både vores egen rolle og de andres roller er.

Jeg er ikke i tvivl om, at det her har gjort os meget mere produktive – især når der er rigtig travlt, og bølgerne går højt.

Henrik, CEO Pulsure.dk

Hos Praice er vi klar til at tale nærmere om, hvordan vi også kan hjælpe jer med en dybere indsigt i teamets styrker – både de individuelle og de fælles.

Book et møde