Skip to main content

Det er ved at være en gammel traver, at man “hyrer på kompetencer, men fyrer på personlighed” og der er rigeligt med undersøgelser, der synes at bakke påstanden op. Blandt andet LinkedIn har lavet en omfattende undersøgelse, som påviser, at 92% af arbejdsgiverne mener,  at en persons personlige kompetencer er lige så vigtige hvis ikke vigtigere end de hårde kompetencer. Det er mange!

Hen mod 30.000 mennesker har også – gennem Praice alene – taget sig tid til at oprettet en Praice Profil for at få kortlagt deres personlige kompetencer, så de netop kan bringe dem i spil til deres fordel i jobsøgningssituationen.

Men hvad gør man så, når man logger på Jobnet og derinde gerne vil fremhæve dem bedst muligt? Det kan være en udfordring, da skabelonen ikke lægger direkte op til at inkludere denne del – faktisk bliver man indledningsvis bedt om at fokusere på de tre dele af CV’et man skal udfylde. De omhandler stamdata og rene hårde kompetencer:

Det kan dog godt lade sig gøre – man skal blot ned i nederste valgfri og aktivt vælge at tilføje yderligere til sit CV. Der er ingen rubrik med titlen  “Personlige styrker” – man må i stedet vælge den, der hedder “Det kan jeg også”:

Under sidstnævnte er det muligt at indsætte tekst:

Afhængig af præferencer, smag og humør, følger her forskellige bud på præcis hvad man her kunne indføre:

Forslag 1: Den korte og nemme

Enhver Praice Profil kommer med et Soft Skill CV. Det indeholder en boks med svar på to essentielle områder, enhver arbejdsgiver vil være interesseret i: Hvad motiveres du af, og hvordan skaber du værdi på en arbejdsplads?

De to afsnit i den boks er gode at kopiere fra og kan tekstmæssigt sættes direkte ind i Jobnet CV’et.

Har man lyst, kan man naturligvis også kopiere andre dele af Soft Skill CV’et ind, og/eller man kan rette dele af det til i sit Jobnet CV, men de to afsnit giver en arbejdsgiver god indsigt i dig som person.

 

Forslag 2: Den mere specifikke version

Føler du mere for en mere specifik beskrivelse af dine største styrker – dine personlige spidskompetencer – kan du vælge at lave en mere “ord-nær” beskrivelse af dine mest fremtrædende soft skills.

Her vil du kunne finde god hjælp i Den Personlige Rapport, som også kan downloades inde på Praice-platformen. Bagerst i denne står der mere udførlige beskrivelser af hver af de 36 Praice Soft Skills, og de fremhævede af dem er dem, der bedst kendetegner dig. Her er f.eks. et eksempel omkring kompetencen Organiseret:

Dem kan du bruge til at fremhæve dine største styrker. Husk dog her ikke at kopiere direkte, da dit CV skal skrives i jeg-form, men i stedet rette lidt til, så teksten i dette tilfælde ville lyde således:

Jeg er organiseret, jeg har evnen til at organisere arbejdet logisk og systematisk. Jeg er god til at tilrettelægge og koordinere et forløb af aktiviteter. Jeg er derfor også ofte den, der laver orden i systemerne og trives med, at alt har sin faste plads.

Forslag 3: Den personlige præsentation

Endelig kan man vælge den personlige præsentation, der findes i Jobsamtalerapporten. Egentlig er den skrevet som et bud på, hvad man som ansøger kan svare, når en arbejdsgiver beder én fortælle og sig selv til en jobsamtale, men den kunne også være et bud på en tekst til Jobnet CV’et:

 

Det gør ikke noget, at man som udgangspunkt holder beskrivelsen overordnet i sit offentlige CV – hvis det er søgbart og bliver distribueret bredt, kan det være en fordel.

Dog skal man være opmærksom på, at man, hvis man skal til jobsamtale, bør genbesøge sine soft skills igen og i forberedelsen udvælge de mest relevante soft skills for den stilling, man søger. Jo mere man nemlig kan tale sig ind i det pågældende job, jo større er chancen for at man får jobbet. Dette – og andre gode råd – kan der læses mere om i Jobsamtalerapporten.

Held og lykke med jobsøgningen!

 

 

Kilder:

Billederne er fra STAR’s instruktionsvideo omkring udfyldelse af sit Jobnet CV: https://info.jobnet.dk/jobsoeger/mit-cv-paa-jobnet/ 

LinkedIns studie: https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/resources/pdfs/global-talent-trends-2019.pdf 

Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard