Skip to main content

At være ledig handler sjældent bare om at være jobsøgende. Det kommer typisk med en række bekymringer – hvordan betaler jeg regningerne? Hvornår kommer det næste job? Hvad gør jeg i mellemtiden?

Og så er ledighed ofte ledsaget af følelsesmæssige følgevirkninger. Vi lever i et samfund, hvor arbejdsidentiteten fylder meget, og som dagene går, kan man føle sig mindre værd og tvivle på sine evner. Usikkerheden og følelsesmæssige op- og nedture stiger ofte i takt med afslagene på de ansøgninger, man sender. Måske har man også udfordringer udover ledighed, der spæder til den negative spiral.

Derfor er det altafgørende, at man i sit jobcenter, a-kasse eller hos sin mentor ikke blot bliver mødt med god, kvalificeret karriererådgivning, men også bliver mødt som menneske – på det mere personlige plan.

Det kræver en god menneskelig relation. Kun med denne kan man:

1. Skabe tillid og tryghed: Det handler om at skabe et trygt rum, hvor borgeren kan og tør åbne op og udtrykke sig om det, der fylder. Om at vise op opnå tillid til, at man er på samme side som borgeren og at ens vejledning er i vedkommendes bedste interesse.

2. Udvise forståelse og empati: Både forståelse og empati hjælper med at mindske stress og angst og skaber en følelse af støtte og samhørighed.

3. Yde skræddersyet rådgivning: Kun med menneskelig forbindelse til borgeren er det muligt at skabe en personlig handlingsplan, der passer præcist til den enkeltes behov og ambitioner.

4. Motivere og opmuntre: Kan man opnå status af en positiv støttefigur, er man også i stand til at tilbyde opmuntring, realistiske perspektiver og motivationsboost.

5. Yde langsigtet støtte og opfølgning: En god menneskelig relation slutter ikke, når mødet er afsluttet. Er den først etableret, kan den række langt ind i kontinuerlig opfølgning, og den kan støtte at borgeren forbliver på rette spor og føler sig støttet gennem hele (gen)beskæftigelsesprocessen.

Match borger og rådgiver baseret på personlig profil

Intet af alt dette er i princippet nyt for beskæftigelsesaktørerne – og som hovedregel er de enormt gode til at skabe denne menneskelige relation. Alligevel hænder det dog, at man oplever borgere, der føler sig “reduceret til endnu et nummer i rækken” eller “endnu en sag i bunken” – eller hvor borgeren bare ikke føler sig ordentligt mødt, set eller forstået.

Om man nogensinde kan se sig fri for det er nok tvivlsomt, men man kan godt hjælpe den menneskelige relation på vej – særligt hvis man fra start har adgang til den pågældende borgers personlige profil.

Hvis man ved, hvordan den enkelte borger tænker, hvordan han/hun naturligt agerer og hvad han/hun foretrækker, kan man nemmere imødekomme dem – både i det ofte afgørende første møde, men også siden, og når der er behov for opmuntring og motivation.

Nogle har et godt menneskekendskab og har nemt ved intuitivt at fornemme den enkelte borger – måske særligt, når vedkommendes personlighed lægger sig op af ens egen. Andre gange er det mindre nemt, og oftest er det her, det går galt.

Vi har hos Praice udviklet Borgersamtalerapporten med øje for netop at hjælpe den gode og menneskelige relation godt på vej. I den adresserer vi hvordan man som beskæftigelsesaktør bedst møder den enkelte borger baseret på vedkommendes personlighed. Vi redegør for om borgerne f.eks. er primært praktisk og formålsmæssigt indrettet, hvorved man kan springe ret hurtigt til ret og pligt og en handleplan, eller om det er en borger for hvem den personlige relation fylder mest. Denne information kan en rådgiver således bruge som rettesnor til det første møde.

Samtidig berører rapporten hvordan man bedst motiverer den enkelte borger, når/hvis der er behov for det. Nogle har behov for frihed til selv at finde veje til deres mål, andre motiveres af en konkret og struktureret handleplan, hvor de kan gå trinvist til værks. Andre igen har måske mest brug for anerkendelse af deres indsats undervejs og validering af deres beslutninger.

I henvisningssammenhæng kan man som leder vælge at benytte den samme information til at matche den enkelte borger med den konsulent, man umiddelbart synes udgør det bedste personlighedsmatch. Derved optimeres chancen for en optimal relation.

Ønsker du at høre mere, står vi som altid til rådighed.

Book et møde og hør mere
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard