Skip to main content

De fleste kan nok være enige om, at sagsbehandlerskift ikke tjener nogen særligt godt og derfor bør forsøges undgået i det omfang, det er muligt.

Helt af med sagsbehandlerskift kan vi nok ikke komme. Det kan jo være en nødvendighed, hvis en borger eksempelvis skifter fra en ydelse til en anden. Der kan også opstå sygdom blandt sagsbehandlerne, eller de kan skifte job ligesom alle andre mennesker.

Men nogle af de sagsbehandlerskift, der i dag foregår, kan godt undgås – og her refererer vi særligt til de skift, der bunder i en relation mellem borger og sagsbehandler, der går så galt, at de medfører nødvendigheden af et skift.

Det er dybt uheldigt, når det sker. Væksthusets BIP-projekt fra 2017 kunne afsløre, at når eksempelvis en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager får en ny sagsbehandler, mindsker det kontanthjælpsmodtagerens mulighed for at komme i arbejde med hele 22 procent. Det kan bære store menneskelige konsekvenser.

Oveni er alle de omkostninger, der følger med. Skift af sagsbehandler koster. Tilliden til systemet lider et knæk. Det koster tid. En ny relation skal bygges op med en ny sagsbehandler. Ofte skal lederen også involveres undervejs. Brandingmæssigt kan det også koste noget for det enkelte jobcenter – der er desværre rigelig negativ omtale på de sociale medier fra borgere, der ikke føler sig set, hørt eller forstået.

Forebyg med afsæt i soft skills

Hvis man skal forebygge nødvendigheden af sagsbehandlerskift, der bunder i dårlig relation, er der dog råd at hente. Desværre kommer de ikke i en quick-fix eller one-size-fits-all udgave, da vi jo har med mennesker at gøre, der alle har deres egen unikke bagage med sig, deres egen personlighed og deres egen måde at tænke på.

Men det er muligt – med afsæt i borgerens soft skills – at være lidt bedre klædt på som sagsbehandler i både dannelsen og opretholdelsen af den gode relation til borgeren.

Vælger man nemlig. f.eks. ved hjælp af en Praice Profil, at kortlægge den enkelte borgers personlige kompetencer, får man nemlig en ret unik indsigt i det menneske, man skal møde.

Man kan eksempelvis se, om en borger primært er domineret af venstre eller højre hjernehalvdel. Er der tale om den venstre, vil det med stor sandsynlighed være en borger, der kommer til jobcentermødet med et formål for øje – han/hun vil sandsynligvis forvente en form for handlingsplan fra sagsbehandleren, og man kan ret hurtigt hoppe til sagens kerne, når man ses.

Er der til gengæld tale om en borger, der primært er domineret af højre hjernehalvdel, er det vigtigt at møde mennesket bag borgeren først. Her bør man afsætte indledende tid til small talk, udvise reel og oprigtig interesse for borgeren som person, for hans/hendes situation og hvad han/hun står for. Springer man for hurtigt til ret og pligt og handleplaner, er man i fare for at køre borgeren over og efterlader ham/hende med en upersonlig følelse af blot at være et nummer i rækken, og at sagsbehandleren slet ikke var på deres side.

Tilsvarende, hvis man bruger for lang tid på smalltalk og nysgerrighed og interesse for mennesket bag hos førstnævnte gruppe, kan det give bagslag, da borgere med en dominerende venstre hjernehalvdel potentielt vil synes det er alt for meget, da “det jo ikke er det, jeg er kommet for.” De er meget mere formålsorienterede.

Det første møde er som bekendt ofte meget afgørende for den videre relation, så hvordan det går, betyder noget.

Match borgeren med den bedst matchende sagsbehandler

Der er som regel et større puslespil, der skal gå op i et jobcenter, når ledige borgere skal tildeles sagsbehandlere, og derfor kan man ikke 100% lægge soft skill-profiler til grund for alle borger/sagsbehandler-match i det daglige.

Men når/hvis det kan lade sig gøre i et eller andet omfang, kan der være store fordele ved det, og teoretisk set kræver det ikke så meget. Man vil som leder skulle få sine sagsbehandlere til selv at oprette en soft skill-profil, så man får kortlagt sit teams individuelle måder at tænke og agere på. Er det først gjort, kan der hurtigt og nemt matches mod borgernes soft skills – og gode match vil hurtigt stå tydelige.

Kunne du tænke dig at høre mere derom, så tøv ikke med at booke et uforpligtende møde med os. Vi står fuldt til rådighed.

Book et møde og hør mere
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard