Skip to main content

Personligheden viser vej til arbejdsmarkedet

Samfocus er med mere end 14 års erfaring en erfaren Anden Aktør, der leverer specialiserede og helhedsorienterede ydelser til landets jobcentre. Med en procesorienteret tilgang og en anerkendende dialog leder de dagligt ledige borgere mod både succesfuld beskæftigelse og forbedret livskvalitet.

De favner bredt og tilbyder en vifte af forløb og specialiserede indsatser. I denne case har vi fået lov at interviewe en af deres mange coaches, Semiha Koc, om hvordan hun personligt anvender Praice i sit daglige arbejde.

Læs mere om Praice til beskæftigelse

Praice i forløb med ikke-vestlige borgere

I perioder er op mod 80% af de borgere, Semiha personligt indgår i forløb med, typisk nogen, der er flyttet til Danmark fra et ikke-vestligt land. ”Det er min erfaring, at de ikke altid har en stor arbejdsidentitet. Et lavt selvværd er ofte en gentagende faktor, og det kan være rigtig svært for den enkelte at få øje på sine kompetencer. Mange har psykiske diagnoser som angst, stress, depression og/eller PTSD. Den psykiske lidelse overskygger ofte de bagvedliggende kompetencer. Her oplever jeg, at Praice virkelig løfter dem ved at vise dem de kompetencer, de har. Særligt feedbacken fra netværket gør en stor forskel.”

En fast del af processen

Semiha har gjort Praice til en fast del af hendes forløb med borgerne. Når hun har første møde med dem, ligger det primære fokus typisk på relationsdannelse og en opstart af ABC-planen. Så introducerer hun Praice ved andet møde. Hun laver oftest profilen sammen med borgeren, så hun kan tolke samtidig, og de kan snakke styrkeordene igennem sammen. Når profilen er færdig, sammenholdes kompetencerne fra den med ABC-planen, så denne bliver helt opdateret og eventuelle nye kompetencer bliver taget højde for.

Når der siden skal findes virksomheder til praktik, bliver Praice Profilen genbesøgt. Det samme kan ske, hvis noget ændrer sig i et forløb, og der bliver behov for ny inspiration.

En øjenåbner for nye jobmuligheder

Mange af borgere, som Semiha arbejder med, har ikke været på arbejdsmarkedet før, og derfor kan de have svært ved at skulle sætte ord på hvilke jobfunktioner og hvilke brancher, de kan se sig selv i. ”Her skaber Praice stor værdi med Jobmatchrapporten, der udover at være et godt udgangspunkt for samtalen til at starte med, også tilbyder reel inspiration til jobmatch baseret på den enkeltes menneskelige kompetencer. Jeg synes virkelig, at det er et godt værktøj,” smiler Semiha.

“Vi skaber varige jobmatch via soft skills”

Hør Semihas leder, Enisa Habibovic, sætte flere ord på virksomhedens arbejde med kortlægning af soft skills – og hvordan en ægte succeshistorie kan se ud, som de oplever den i Samfocus.

Hos Praice er vi klar til at tale nærmere om, hvordan vi også kan hjælpe dig i din beskæftigelsesindsats. Book et møde og hør nærmere.

Book et møde