Skip to main content

De fleste har nok oplevet det akavede rum, der kan opstå mellem to mennesker, når de går “forbi” af hinanden. Når nogen roser nogen for noget, som tydeligvis ikke opfattes som ros – eller når man i et samarbejde, trods de bedste intentioner, konstant synes at misforstå hinanden.

Når det sker, skyldes det naturligvis, at vi som mennesker tænker og agerer forskelligt. Når vi hører en besked – selvom den kommunikeres ens – tolker vi den anderledes. Når retningslinjer stikkes ud, løber nogle øjeblikkeligt med bolden, mens andre står handlingslammede eller forvirrede tilbage.

Stort set alle disse situationer – og masser lignende oveni – har logiske forklaringer, hvis man kender til de enkelte menneskers soft skills. For folk, der således arbejder meget med mennesker, kan det være en fordel aktivt at arbejde med soft skills af præcis samme grund: Hvis en persons soft skills er kortlagt, får man indsigt i både hvordan de tænker og hvad der motiverer dem, og så kan man handle derefter.

I det følgende vil vi forsøge at redegøre for hvordan hver af de seks adfærdstyper i Praice typisk agerer, og hvad der motiverer dem:

Den grønne adfærdstype: Vær konkret og omfavn struktur

Den grønne adfærdstype er karakteriseret ved en udpræget organiseret og struktureret tankegang. I mødet med dem - og særligt hvis du skal samarbejde med dem - bør du derfor sørge for at være så konkret som muligt i formuleringen af, hvad du ønsker. Grønne adfærdstyper kan have meget svært ved for løse eller abstrakte retningslinjer. De har svært ved at omsætte dem til handling. Er målet og processen til gengæld klar for dem, er de fødte koordinatorer, der kan holde overblik som ingen andre og med sikker hånd styre sine opgaver i mål til tiden.

Den blå adfærdstype: Vær resultatorienteret og omfavn fakta

Den blå adfærdstype er meget resultat- og målorienteret. Det vil derfor blive opfattet som jubelglade floskler, hvis man roser dem for en hård indsats eller en god proces, hvis målet i sidste ende ikke blev opnået. De navigerer typisk ud fra fornuft og sætter primært deres tillid til det målbare, til data og fakta og dét, der bevist virker. De værdsætter gennemtænkte handlingsplaner, der hviler på en klart defineret strategi. Når en sådan foreligger, eller de ovenikøbet får lov at definere den, er det meget motiverende for dem, og så udfører de deres arbejde med stor dedikation og motivation, og de er meget selvstændige i processen.

Den lilla adfærdstype: Vær kvalitetsbevidst og omfavn detaljerne

Den lilla adfærdstype er typisk kendetegnet ved stor ærekærhed omkring dét, de laver. De finder stor tilfredsstillelse i at vide præcis hvad de taler om og de kerer for selv de mindste detaljer. Vil man således møde dem i øjenhøjde - eller skal man samarbejde med dem - er det vigtigt at møde dem med samme øje for god kvalitet, som de selv besidder. God kvalitet kan ikke altid forceres, og derfor er de ikke altid de hurtigste til at blive færdige. Til gengæld er deres bidrag og resultater oftest støvsuget for fejl, unøjagtigheder eller udokumenterede gisninger, og roses de for det, bliver de meget motiverede.

Den gule adfærdstype: Vær åben og omfavn nytænkning

De gule adfærdstyper er kendetegnet ved høj energi, et meget hurtigt tempo og en stor idérigdom. De kan godt føle sig meget begrænsede ved alt for bundne processer eller retningslinjer. De kan også have svært ved at fastholde fokus lang tid ad gangen, hvorfor de ofte kommer tilbage med noget andet end det præcist aftalte. De har det allerbedst ved at få udstukket det overordnede mål og så selv få frihed til at komme i mål med det på deres egen måde. De ynder at udfordre det eksisterende, og ofte kommer de også frem til noget genialt, som andre ikke havde tænkt ind på præcis samme måde. De næres af ros for deres kreativitet.

Den orange adfærdstype: Vær inkluderende og omfavn det positive

De orange adfærdstyper er ofte kendetegnet ved et positivt og optimistisk livssyn og de blomstrer, når de får lov til at udvikle andre og skabe begejstring. De er gode til det, da de er gode til at aflæse andre mennesker, og deres egen entusiasme er ofte er meget smittende. Et for stort fokus på konstant monitorering af resultater alene kan således gøre dem modløse, særligt hvis det hele går op i at fremhæve forbedringspunkter. Det samme kan ske, hvis de oplever mistillid. De motiveres af ros for deres altid positive egenskaber.

Den røde adfærdstype: Vær rummelig og omfavn den fælles indsats

De røde adfærdstyper er typisk karakteriseret ved en vis beskenhed og et stort ønske om at hjælpe andre. De kan ofte "mærke" andres energier og hvordan de har det. De besidder typisk en stor tolerance og finder glæde i at indgå i og træffe beslutninger som en del af et team. De skilter som regel ikke med hverken deres styrker eller deres ønsker, men motiveres til gengæld, når andre "ser" dem og anerkender dem. De trives bedst, når de har rig mulighed for sparring i alt, hvad de skal foretage sig.

Ofte er vi mennesker dog ikke kendetegnet ved blot én af disse adfærdstyper – vi er snarere en kombination af flere af dem. Det er derfor ikke usædvanligt, hvis man kan føle sig truffet i flere af ovennævnte beskrivelser.

Arbejder du med mennesker til daglig, som indebærer både samarbejde og periodevis motivationsarbejde, kunne du måske have fordel af Praice Pro’s seneste Borgersamtalerapport. Den viser nemlig skræddersyet information om hver enkelt profil ift. hvordan de bedst tilgås og hvordan man motiverer dem, hvis de har oprettet en profil.

Vi står til rådighed, hvis du gerne vil høre mere derom.

Book et møde og hør mere
Tina Norregaard

Author Tina Norregaard

More posts by Tina Norregaard