Skip to main content

Teorien bag Praice

Vi har udviklet Praice på baggrund af almen anerkendt psykologisk teori, blandet med moderne teknologi.

5 års psykologisk research og fortolkning
Analyser af 150+ nordiske virksomheder
Valideret af ledende Ph.D’er og forskere
Analyser af 15.000+ profiler

Det er i mødet mellem psykologi og teknologi, at magien opstår

Psykologien bag Praice hviler på en kombination af C. G. Jungs teori om arketyper og teorien bag Whole Brain og menneskets tankestilarter. Vi opererer med 6 overordnede adfærdstyper, som i dag ligger til grund for enhver Praice Profil.

Via teknologi og en simpel test kan Praice kortlægge det enkeltes menneskes personlige adfærdsprofil, som den opleves af vedkommende selv og vedkommendes netværk. Personen selv opnår større selvindsigt og vil kunne vise et unikt billede af sig selv til andre, f.eks. i forbindelse med jobsøgning.

Samtidig kan virksomheder benytte Praice til screening af ansøgere på baggrund af personlige kompetencer, baseret på allerede eksisterende top ansatte. Herved reducerer de deres omkostninger, samtidig med de øger kvaliteten af dem, de ansætter.

Læs mere om personlighed og adfærd her

Vidste du at …

25

tilpasser deres svar i personlighedstest

Kilde: Ballisagers Kandidatanalyse, 2019

Praice lægger fundamentet – netværket validerer

Mange profileringsværktøjer bygger på en test, det enkelte mennesker selv tager – og derved også på en endelig analyse, der hviler på et selvbillede.

Hos Praice finder vi selvbilledet interessant, men en 360º profilering endnu mere spændende. Som noget unikt lægger Praice derfor op til, at det enkelte menneske ikke blot selv tager testen, men også inviterer venner, familie og arbejdsrelaterede kontakter til at komme med deres input. Det tilfører både dybde, nuance og troværdighed til profilen.

Prøv selv at lave en profil her

Positiv psykologi booster selvværdet

Praice tager udgangspunkt i positiv psykologi, da vi nærer et dybt ønske om at booste det enkelte menneske – og om at tale styrker fremfor begrænsninger.

Når man således opretter en Praice Profil, eller rækker ud til netværket for input, vil det kun være muligt at vælge positivt ladede ord – eller ord, som er beskrevet med en positiv betydning.

Læs mere om Praice's værdier her

Praice’s adfærdstyper

En Praice Profil er bygget omkring det enkelte menneskes procentvise sammensætning af 6 overordnede adfærdstyper, repræsenteret ved hver sin farve:

Rød – Tolerant

Har en fremragende evne til at samarbejde og er generelt tolerant over for andre.

Gul – Udviklende

Har lyst til at udvikle det nuværende og har generelt et højt drive.

Orange – Inkluderende

Viser interesse for andre mennesker og er god til at arbejde med mennesker.

Grøn – Realiserende

Har overblikket og en evne tll at optræde organiseret og praktisk.

Lilla – Fokuseret

Har ofte et særligt behov for at være oplyst og specialiseret inden for eget fagområde.

Blå – Vurderende

Udviser en stabil evne til at kunne analysere og vurdere værdien af et produkt.