Skip to main content

Det er en måneds tid siden, at vi havde fornøjelsen af at byde Mette Camilla velkommen som en del af Praice-teamet.

Mette Camilla kommer med rig erfaring fra såvel kommunale jobcentre, som anden aktør-branchen, og hun har selv arbejdet aktivt med Praice Pro i borgerforløb igennem en årrække. Hvad får hende til at “skifte side” – til at tilslutte sig Praice som leverandør fremfor det direkte arbejde med borgerne, som både hun og vi i sidste ende bløder for? Disse spørgsmål valgte vi at spørge hende om, og her følger hendes refleksioner.

Troen på personlige styrker som vejen til at løfte mennesker

“Jeg har været i berøring med rigtigt mange borgere igennem årene. Jeg har set og mærket mennesker i livskrise. Mit hjerte har blødt mere end én gang for mennesker, der pludselig står i livet og ikke længere kan dét, de har kunnet. Hele deres arbejdsidentitet skal skabes på ny. I sådanne situationer – når en borger skal nytænke sin tilværelse, har jeg oplevet, at Praice kan være et uvurderligt redskab på flere parametre, og det vil jeg gerne være en del af at få bredt meget mere ud i hele beskæftigelsesbranchen.

Jeg har oplevet, at borgerne får et kæmpe positivt løft ved at oprette profilen – de opdager simpelthen, at de er så meget mere, end de evner de føler, at de tabte. Eller dem, som de havde glemt eller måske slet ikke vidste, at de havde. De evner kommer frem – delvist gennem deres egen profiloprettelse, men i allerhøjeste grad også i inputtet fra netværket.

Profilen, det visuelle og de rapporter, der kommer med, har jeg ofte benyttet som et fælles samtalegrundlag med borgerne. Jeg oplevede, at Praice gjorde komplekse samtaler med borger mere håndgribelige, og jeg havde som sagsbehandler langt bedre forudsætninger for at starte et ny forløb op i positivt miljø. Det var jo en profil om styrker og muligheder, vi tog afsæt i. På en måde kan man sige, at Praice samler samtalen med borgeren til at dreje sig om det hele menneske.

Det er vigtigt at huske på, at man møder alle former for problematikker i sin dagligdag som sagsbehandler eller mentor, og ofte er borgeren nervøs, når de møder til første opfølgningssamtale. De holder meget på sig selv, fordi de er nervøse for hvilken konsekvens, samtalen har eller kan få for dem. Det er ikke uset, at en borger ikke har sovet inden første møde. Det kan skabe et svært udgangspunkt i den gode relation mellem borger og sagsbehandler/mentor.

Med Praice starter man en samtale op på positive værdier i en fælles dialog, og som oftest bliver borgeren i den proces motiveret til begejstring og optimisme for fremtiden.

Indsigt der kan bruges på tværs

Jeg har mange gode borgerhistorier, jeg kunne fremhæve. Jeg husker for eksempel en borger, som var folkeskolelærer og sygemeldt med moderat stress, som havde givet følger i både angst og lettere depression. Hun fortalte, at hun var tilknyttet et psykologforløb, men det var først, da hun fik præsenteret Praice, at hun rigtig oplevede en forståelse af sine udfordringer. Da vi gennemgik hendes profil var det visuelt tydeligt for hende, at hun simpelthen var for omsorgsfuld.

Hendes netværk hjalp med at belyse, hvordan hun altid hjalp sine kollegaer på bekostning af egne opgaver. Denne nye indsigt kunne hun tage med tilbage til psykologen. og sammen kunne de udarbejde en metode til forståelse og læring i, at det er okay også at sige nej til en kollega.

Om at give det videre

Jeg har som tidligere nævnt haft mange borgersamtaler igennem årene både som myndighed, som socialrådgiver og som mentor.  Jeg kan med hånden på hjertet sige, at Praice omfavner både det faglige og det menneskelige i ét redskab – og jeg har set hvordan Praice åbner op for borgerens eget narrativ og dermed skaber ny indsigt.

I min nytiltrådte stilling får jeg mulighed for at udbrede budskabet om netop dette – jeg får lov til at støtte andre sagsbehandlere og mentorer i deres arbejde med Praice i borgerforløb, og hjælpe dem til at skabe den samme værdi for deres borgere. Og dét vil jeg rigtigt gerne være en del af!”

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard