Skip to main content

”Praice minder de ledige om, at de som mennesker ER noget”

I Vordingborg Kommune har man god erfaring med at bruge Praice som en del af beskæftigelsesindsatsen. Camilla Nymark, coach og underviser i jobcenteret, deler her sine personlige oplevelser og erfaringer med at bruge platformen.

Læs mere om Praice til beskæftigelse

”I Danmark er man nærmest ikke noget, hvis ikke man har et arbejde”

Camilla påpeger den sårbare situation, ledige borgere ofte befinder sig i. ”Vi har en meget stor arbejdsidentitet i Danmark. Uden arbejde er man nærmest intet. Man mister både selvtillid og selvværd. Her baner Praice vejen for, at borgerne bliver ledt tilbage, så de kan genfinde de grundværdier, de måske havde glemt de havde.”

Praice i jobsøgningsforløb

Camilla er underviser og laver ofte jobsøgningsforløb. En typisk proces med Praice ser gerne sådan ud:

  • Præsentation af Praice og mulighederne i platformen
  • Borgerne laver deres profiler og indhenter feedback fra netværket
  • 1:1 personlige tilbagemeldinger på profilerne
  • Borgerne matcher deres profiler med konkrete stillingsopslag
  • Borgerne bruger aktivt deres indsigt og rapporter i jobsøgningen

Oplevelsen af Praice

Camilla kan godt møde lidt indledningsvis skepsis og modstand blandt borgerne i forhold til oprette en profil. Men når resultatet foreligger, oplever hun oftest en lettelse blandt borgerne: ”De bliver nysgerrige, og de bliver opløftede, og de glæder sig til at se svarene fra netværket. Og profilerne passer altid på dem. De giver dem indsigt i, hvad de kan byde på, og hvor de hører til på arbejdsmarkedet. Jeg har så mange små succeshistorier med tilbage fra hvert forløb.”

Camilla fortæller, at hun oplever at gøre en stor forskel for borgerne, når hun anvender Praice. ”Og så kan jeg tilføje, at det er det nemmeste værktøj, jeg nogensinde har anvendt i forbindelse med personprofilering – jeg kan ikke forstå, at det først er kommet til os nu,” smiler hun.

Praice understøtter den strategiske beskæftigelsesplan

Slutteligt fremhæver hun, at værktøjet jo falder naturligt ind hos dem.

”I Vordingborg Jobcenter ser vi Praice som et stærkt redskab, der underbygger vores plan om individuel hjælp til borgerne. Værdig sagsbehandling i kommunen er et hovedfokus, og at se på menneske over erfaring, som man kan via Praice, falder fuldstændig under denne paraply.

Med Praice styrkes borgernes personlige kompetencer. De gøres i stand til at udnytte deres egne ressourcer og motiveres til beskæftigelse via hjælp til selvhjælp.”

Hos Praice er vi klar til at tale nærmere om, hvordan vi også kan hjælpe jeres jobcenter. Book et møde og hør nærmere.

Book et møde